Het laatste stukje geschiedenis van het Postkantoor

 

Filatelie

 

 

Een afzonderlijke Directie Loketdiensten

In 1977 worden bij een reorganisatie binnen PTT de postkantoren in een afzonderlijke Directie Loketdiensten ondergebracht. Het streven is beter te kunnen inspelen op de wensen van de Rijkspostspaarbank en de Postcheque en Girodienst, de belangrijkste partners van de PTT. In 1986  worden de Rijkspostspaarbank en de Postcheque en Girodienst geprivatiseerd onder de naam ‘Postbank NV’.

 

Het lokettenbedrijf staat eind jaren tachtig sterk onder druk. Met de opkomst van het elektronisch betalingsverkeer neem het takenpakket af. PTT besluit tot een beleidswijziging: de klanten moeten actiever worden benaderd en er dienen ook aanvullende diensten en producten te worden geworven.

 

In 1989 wordt in Den Bosch het eerste Postkantoor 90 geopend: een centrum van commerciële diensten.

 

Oprichting Postkantoren BV

Op 1 januari 1992 wordt het Lokettenbedrijf omgevormd tot de Business Unit PTT Postkantoren in oprichting en op 1 februari 1993 wordt Postkantoren BV opgericht, een zelfstandige BV waarin Postbank en PTT Post beide voor 50% participeren.

 

Vanaf september 1993 staat het sein op groen om het totale netwerk van postkantoren op te frissen volgens de Vita-formule (1). Dit is een openbalie- concept met naast de corebalie diverse advies- en zogenaamde derden-productenbalies (Postwinkel, Uitzendbalie, Reisbalie, Ticketservice etc).

 

Veranderingen in de samenleving, veranderende patronen en veranderende wensen van de consument hebben hun weerslag op het postkantoor. De klant wil met meer gemak sneller zaken kunnen afhandelen. Postkantoren BV krijgt door de volgende factoren te maken met een krimpend werkpakket:

-          Afnamen uitbetalingen en stortingen;

-          Afname van postale handelingen (versturen van brieven etc.)

-          Gebruik door de businesspartners van meerdere verkoopkanalen ;

-          Concurrentie door branchevervaging.

 

Om de marktpositie te behouden start Postkantoren BV in 1998 met het eenvoudiger maken van producten en handelingen. Er wordt naar gestreefd klantcontacten aan de balie sneller af te wikkelen. Binnen de formule van het in 2000 gelanceerde project Postkantoor 21 wordt dan ook de nadruk op zelfbedieningsverkoop gericht en wordt het assortiment in vereenvoudigde vorm gepresenteerd.

 

Het Postkantoor van de Toekomst

Later, in een pilot die in 2006 in Heemstede van start gaat, wordt een nog grotere stap gemaakt. Dan kan de klant op het Postkantoor van de Toekomst een groot aantal zaken zelf regelen, zonder tussenkomst van een medewerker. Behalve in Heemstede komen er in Apeldoorn (1 en 2), Papendrecht en Zeist nog Postkantoren van de Toekomst.

 

De TNT Postwinkel

Eveneens in 2006 hebben zowel de Postbank als TNT Post in Nijmegen een eigen conceptstore geopend. Postbank wilde zich meer als totaalbank afficheren en beter zichtbaar zijn vanaf de straat. Met dit experiment wordt door de Postbank een nieuwe weg ingeslagen.  In 2009 gaat de Postbank over naar de ING. TNT Post opent na Nijmegen (3) ook in Rotterdam (4) en Den Haag nog een conceptstore: TNT Postwinkel. Het zijn nieuwe, zelfstandige winkels, mede ingegeven door de scepsis van beide partners over de ontwikkelingen binnen het postkantoren bedrijf: het teruglopende aantal en het, naar hun oordeel, te dure winkelconcept met te dure medewerkers.

 

Zowel in het Postkantoor van de Toekomst als in de TNT Postwinkels is veel gericht op zelfbediening en snelle afhandeling van allerlei zaken. Er is voor het door de klant zelfstandig verzenden van brieven en pakjes gebruik gemaakt van Wincor-Nixdorf ProPostel 2000-automaten (5 tot en met 7). Betaling met contant geld is bij de automaten in de TNT Postwinkels niet mogelijk.

 

Ontwikkelingen vanaf 2008

Op 5 maart 2008 (538) wordt het bericht dat alle eigen postkantoren vóór 2012 zullen worden gesloten, officieel naar buiten gebracht. Na dit besluit volgt een enorme uitbreiding van het aantal Postagentschappen, Mini-Postagentschappen  en Servicepunten. Ook hier gaat geëxperimenteerd worden met het door de klant zelfstandig verzenden van brieven en pakjes.

Zo hebben in 2008 en 2009 automaten  van het merk aCon als pilot in het Servicepunt van een supermarkt van Super de Boer in Roosendaal, Breda en Ridderkerk dienst gedaan. Ook zijn er in 2009 aCon-automaten geplaatst in winkels van Drogisterij Kruidvat in Hoofddorp en Veenendaal (8). In Servicepunten van supermarktketen Jan Linders  in Arnhem, Cuijk en Heerlen hebben in 2008 en 2009 als pilot automaten van Gunnebo  gestaan 97).

 

Wanneer je dubbelklikt op een van de afbeeldingen wordt deze in een nieuw venster vergroot weergegeven. De afbeeldingen zijn dan scherp en de teksten zijn dan goed leesbaar. Door op het naar links wijzende pijltje rechts boven in de browser te klikken kan dit venster weer worden gesloten.

 

1. Postkantoor van de Toekomst )Heemstede) 2. Postkantoor van de Toekomst (Apeldoorn) 3. TNT Postwinkel Nijmegen 4. TNT Postwinkel Rotterdam 5. Wincor Nixdorf ProPostal 2000-automaat (1e model) 6. Wincor Nixdorf ProPostal 2000-automaat (2e model) 7. Wincor Nixdorf ProPostal 2000-auto-maat, contant beta-len is niet mogelijk
             
         
    8. aCon Zelfbe-diening-automaat   9. Gunnebo-Kiosk-automaat    

 

Klik voor  een overzicht van alle tussen 2006 en 2010 geplaatste automaten, waarmee klanten zelfstandig postzegels konden kopen en brieven en pakjes konden verzenden op onderstaande button

 

Automaten

 

Bron:

Postkantoren – graag gedaan, 2011, Boek, DVD en CD uitgereikt aan medewerkers van Postkantoren BV bij sluiting van de eigen vestigingen.

terug