Filatelie      De werking van de aCon Zelfbediening-automaten       Terug

 
Bijgewerkt op: 09-10-2011
 
4b. Wegen en frankeren - buitenland
 
Er kan ook post naar een bestemming in het buitenland worden gefrankeerd. Er wordt begonnen met de keuze voor 'Wegen en frankeren (107 of 108). Na de zending gewogen te hebben (109) moet de vraag beantwoord worden of de zending door de brievenbusmal past (110). Er wordt op 'Ja' gedrukt. In het volgende scherm met behulp van het toetsenbord de naam van een land binnen Europa ingevoerd. Bij invoer van de beginletter wordt de eerste alfabetisch bijbehorende landennaam al getoond (111). Bij de tweede letter is het in ons geval raak (112). De naam van het land verschijnt in hoofdletters: BelgiŽ (113). Maak je een typefout dan komt er een foutmelding (114). Daarna zien we een overzicht van de bij het gewicht en bestemming van de zending (Zone 1) behorende dienstverlening (115 en 116). Er is gekozen voor een Brief Europa 20 g Priority (117). Na betaling kan er opdracht tot printen worden gegeven (118 tot en met 120). Zegel en bon worden geprint (121, 122 en 123). Op de bon staat als product: Brievenbuspost Europa (123). Als laatste scherm komt de verzendinstructie (124).
 
Wanneer je dubbelklikt op een van de afbeeldingen wordt deze in een nieuw venster vergroot weergegeven. De afbeeldingen zijn dan scherp en de teksten zijn dan goed leesbaar. Door op het naar links wijzende pijltje rechts boven in de browser te klikken kan dit venster weer worden gesloten.

 

107. Het startscherm 108. Nieuw start-scherm 109. Leg uw brief of pakket op de weeg-schaal 110. Past de zending door de brievenbus-mal? 111. De eerste letter van de landsnaam 112. De tweede letter van de landsnaam 113. De naam van het land van bestem-ming is ingevoerd
             
114. Foutieve invoer ban de landsnaam 115. Overzicht van de dienstverlening tot 20 gram 116.  Overzicht van de dienstverlening van 100 tot 250 gram 117. De gemaakte keuze 118. Kies de betaal-wijze 119. Volg de instruc-ties op de betaalau-tomaat 120. De betaalauto-maat
             
     
  121. Zegel en bon worden geprint 122. Brief Europa 20 gram, Priority   123. Bon Brievenbus-post Europa, pinbe-taling 124. Verzendinstruc-tie  

 

Het is ook mogelijk om brievenbuspost (tot 500 gram), Aangetekend buitenland Europa te verzenden. Gekozen wordt voor een aangetekende brief naar BelgiŽ (123). Na de keuze kan opdracht tot printen van label, verzendbewijs en bon worden gegeven (126, 127, 128 en 130). Na het printen volgt een verzendinstructie (129).
 
125. Dienstverlening Brief - buitenland 126. Label, verzend-bewijs en bon kun-nen worden geprint 127. Barcodelabel Aangetekend tot 500 gram Europa 128. Verzendbewijs Aangetekend buitenland Europa 129. Verzendinstruc-tie 130. Bon, pinbetaling (nieuwe opmaak)
 
Een volgende zending kan niet door de brievenbusmal. Het pakket wordt verstuurd naar een bestemming in Zone 2: Duitsland (131). Door deze vaststelling is de opsomming van de dienstverlening op de frankering van pakketen naar Zone 2 afgestemd (132). Ook hier weer vraagtekens. Voor landen in de Zones 1 3 en 4 geldt hetzelfde aanbod van dienstverlening alleen zijn sommige tarieven anders (Vergelijk 132 met 133, 134 en 135). Het scherm met de dienstverlening van Zone 4 hoort bij de gewichtklasse 500-2kg (135). Er wordt gekozen voor de verzending van een Int. Pakket Basis Europa 500 gr. Priority (136). De aankoop wordt op de gebruikelijke manier afgewikkeld (137 tot en met 139).
 
131. Het land van bestemming is Duitsland 132. Overzicht van de dienstverlening Zone 2 133. Overzicht van de dienstverlening Zone 1 - BelgiŽ 134. Overzicht van de dienstverlening Zone 3 - Ierland 135. Overzicht van de dienstverlening Zone 4 - Noorwegen 136. De keuze voor Int. Pakket Basis Europa 500 gram, Priority 137. De zegel
             
         
    138. Bon, pinbetaling   139. Verzendinstruc-tie    
 
Daarna is er gekozen voor: Pakket Priority & Verzekerd naar een land in Zone 2 (140). Omdat het pakket op de weegschaal 3,16 kg. weegt wordt direct de bijbehorende prijs getoond (138). In principe kan er een pakket tot 30 kg. worden gefrankeerd. De standaard aansprakelijkheid is maximaal Ä 500,--. In een volgend scherm wordt gevraagd de postcode van de bestemming in te voeren (141). Daarna wordt de keuze getoond: Int. Pakket Plus EU 5 kg zone 2 (142). Na betaling kunnen de barcodelabel, het verzendbewijs en de bon worden geprint (143 tot en met 146). Na het printen volgt een verzendinstructie (147).
 
140. De keuze Pak-ket Priority & Verze-kerd 141. De postcode van de bestemming moet worden inge-voerd 142. De keuze is Int. Pakket Plus EU 5 kg zone 2 143. Het label, ver-zendbewijs en bon kunnen worden ge-print 144. Barcodelabel Int. Pakket Plus EU 145. Verzendbewijs Int. Pakket Plus EU 146. Bon, pinbetaling
             
           
      147. Verzendinstruc-tie      
 
Vervolgens wordt in het scherm dat volgt op de vraag of de zending door de brievenbusmal past, de naam van een land buiten Europa ingetoetst. Het land is Canada (148). Omdat de vraag of de zending door de brievenbusmal past met 'Ja' is beantwoord, verschijnt in een volgend scherm een daarbij behorend aanbod van dienstverlening (149). Er is gekozen voor een brief (150). Na het printen van de zegel en de bon volgt nog een verzendinstructie (151 tot en met 154). Op de bon staat als product: Brievenbuspost Buiten Europa (153).
 
Daarna wordt de vraag of de zending door de brievenbusmal past met 'Nee' beantwoord. Er wordt een pakket van 3,16 kg. naar Canada verstuurd. Het volgende scherm laat zien uit welke verzendmogelijkheden gekozen kan worden (155). Er wordt gekozen voor Economy & Verzekerd Ä 146,--. De adresgegevens van afzender en ontvanger  moeten worden ingevoerd (156). In een volgend scherm wordt gevraagd naar de inhoud van de zending (157). Daarna moet de inhoud van het pakket minutieus worden ingevuld (158). Na het invullen volgt een scherm met de keuze er op: Int Pakket Plus ROW 5 kg zone Econ (159). Na betaling kunnen zegel, verzenddocumenten en bon worden geprint (160 tot en met 164). Na het printen volgt een verzendinstructie (165). Hieraan wordt gevolg gegeven (166).
 
Wanneer het pakket onder de 2 kg. had gewogen was het aanbod van verzendmogelijkheden uitgebreider geweest (167). Er had dan ook volstaan kunnen worden met de invulling van een CN22-douaneverklaring (168).
 
148. Het land van bestemming is Canada 149. Overzicht van het aanbod 150. De keuze is Brief buiten Europa 20 gram Priority 151. Zegel en bon worden geprint 152. Brief buiten Europa 20 gram Priority 153. Bon Brievenbus-post buiten Europa, pinbetaling 154. verzendinstruc-tie
             
155. Overzicht van de verzendmogelijk-heden 156. Gegevens van geadresseerde en afzender moeten worden ingevuld 157. Er wordt ge-vraagd naar de soort inhoud 158. Gegevens voor het verzenddocu-ment (douanefor-mulier CN23) moeten worden ingevuld 159. De keuze Int. Pakket Plus ROW 5 kg. zone 5 Econ 160. Zegel, verzend-documenten en bon kunnen worden ge-print 161. Zegel
             
162. Verzenddocu-menten 163. Verzendbewijs 164. Bon, pinbetaling 165. Verzendinstruc-tie 166. Verzenddocu-menten in docu-mentenenveloppe 167. Overzicht van verzendmogelijk-heden 168. Aanwijzing voor het invullen van een CN22 douaneverklaring
 

 

 Omhoog