Filatelie      De werking van de aCon Zelfbediening-automaten       Terug

 
Bijgewerkt op: 20-09-2011
 
1.   Algemeen
2.   Postzegels kopen  (klik hier)
3.   Verzenddoos kopen (niet meer mogelijk na half mei/half juli) (klik hier)
4.   Wegen en frankeren (klik hier)
4a. Wegen en frankeren - binnenland (klik hier)
4b. Wegen en frankeren - buitenland (klik hier)
5.   Barcodenummering (klik hier)
6.   Techniek (klik hier)
7.   Literatuur en bronnen (klik hier)
 
1. Algemeen
 

De aCon Zelfbediening-automaat  heeft als startscherm een scherm waar gekozen kan worden uit: 'Wegen en frankeren', 'Postzegels kopen' en 'Verzenddoos kopen' (1). Kiezen doe je door op een van de oranje tekstbalken te klikken. Ben je niet zeker, klik dan op: 'Meer informatie' (2 tot en met 4). Er kan in dit scherm ook gekozen worden voor gebruik van de Engelse taal (1 en 5). De eerste weken werd wanneer de automaat lange tijd niet gebruikt werd een screensaver met TNT-reclameboodschappen actief.

 

Tussen half mei en half juli 2008 is het startscherm aangepast. De optie 'Verzenddoos kopen' is verwijderd omdat de verkoop van dozen, om diefstal te voorkomen, via de servicebalie van het TNT-Servicepunt bleef en de vestigingen van Kruidvat geen Servicepunt zijn en dus ook geen dozenverkoop hebben. Er staat nu ook de aanwijzing bij dat je het scherm aan moet raken om een keuze te maken (6 en 7).

 

Per 1 januari 2009 zijn de tarieven voor Standard en Priority Europa en Priority buiten Europa verhoogd. De standaardwaarden van brieven tot 20 gram bijvoorbeeld, zijn verhoogd van € 0,70 naar € 0,74 (Standard Europa), van € 0,75 naar € 0,77 (Priority Europa) en van € 0,92 naar € 0,95 (Priority buiten Europa). Ook is het niet meer mogelijk om een pakket Ongefrankeerd te verzenden.

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 januari 2009 waren de automaten wegens onderhoudswerkzaamheden buiten gebruik. In de loop van de week daarna functioneerden de automaten weer en nu met de nieuwe tarieven en het gewijzigde productaanbod.

 

Wanneer je dubbelklikt op een van de afbeeldingen wordt deze in een nieuw venster vergroot weergegeven. De afbeeldingen zijn dan scherp en de teksten zijn dan goed leesbaar. Door op het naar links wijzende pijltje rechts boven in de browser te klikken kan dit venster weer worden gesloten.

 

1. Startscherm 2. Meer informatie 'Wegen en frankeren' 3. Meer informatie: 'Postzegels kopen' 4. Meer informatie 'Verzenddoos ko-pen'(Artikel scan-nen) 5. Startscherm in het Engels 6. Nieuw start-scherm 7. Nieuw starscherm in het Engels

 

Omhoog

2. Postzegels kopen

 

Na in het startscherm (1 of 6) de oranje tekstbalk 'Postzegels kopen' aangeraakt te hebben verschijnt een scherm met links een tarievenoverzicht en rechts een aantal voorgedefinieerde waarden (8 en 9). Behalve een voorgedefinieerde waarde kiezen kun je in dit scherm met behulp van het toetsenbord van de automaat ook zelf een frankeerwaarde intoetsen. De minimumwaarde is € 0,05 en de maximale waarde is € 99,99 (10 en 11). Het aantal zegels kun je opgeven met het toetsenbord, maar ook met de +toets en -toets (12). Het maximum is 100 stuks (12). Wanneer je een keuze gemaakt hebt kom je via de knop: 'Volgende' in een nieuw scherm. Hier staat je eerste aankoop (13). Je kunt die aankoop 'verwijderen', je kunt 'meer kopen' of 'betalen'. Druk je op de knop 'Koop meer' dan kom je weer in het startscherm (1 of 6). Uiteindelijk ben je klaar met kopen en druk je in het scherm waar al je aankopen in staan op 'Betalen' (14). Je kunt dan kiezen uit 'pin' en 'chipknip' (15). Na het betalen (16 en 17) verschijnt een scherm waar je aan kunt geven of je de zegels, labels, verzendbewijs en kassabon wilt printen (18). Je kunt kiezen dat de totale aankoop in één keer geprint wordt (19 en 20). De zegels en bon (21 en 22) komen in de afgifteopening (23).  De boekingsperiode (dag van het jaar) op de bon wordt voorafgegaan door het laatste cijfer van het jaartal, in 2008 een 8 (22).

 

Een nieuwe aankoop. Ondermeer worden  waarden van € 0,06 aangemaakt (24). Na de totale aankoop (25) bevestigd te hebben kan er na betaling worden geprint (26). Er wordt gekozen om de waarden één voor één te printen. Wanneer de 3 waarden van € 0,06 geprint zijn (27) komt er een nieuw scherm waarop staat wat er nu verder nog geprint kan worden (28). Tijdens de laatste printopdracht wordt ook de bon geprint. Hierop staat de totale aankoop vermeld (29). Maak je bijvoorbeeld 7 zegels aan, dan worden er eerst 5 zegels en daarna 2 zegels geprint (30 en 31).

 

In de loop van maart 2008 bleek de opmaak van de pinbetaling op de bon te zijn gewijzigd. De voorloopcijfers voor het banknummer waren vervangen door voorloopnullen (vergelijk 29 met 22). In mei 2008 waren de cijfers van het rekeningnummer deels vervangen door kruisjes en op de plaats van de naam van de bank stond: Equens CTAP host **) (32). In juli 2008 bleken de gegevens opnieuw te zijn gewijzigd. De naam van de bank was weer terug en de kruisjes van het rekeningnummer waren twee posities opgeschoven (33). In 2009 stond het rekeningnummer weer volledig vermeld. Onder 'bet kenmerk' is nu toegevoegd: Acquier identifier met een 8-cijferig nummer (35). De gegevens van de pinbetaling in Veenendaal wijken af (vergelijk 34 met 35).

Er kan ook met de chipknip worden betaald (36).

 

De pinbetalingen worden als volgt afgeschreven:

 

Rekeningnummer: Omschrijving: Automaten:
2326 ZELFBEDIENING>'S-GRAVENH TNT00100 t/m TNT00103
2326 Test AA>'S-GRAVENH TNT00104 (Veenendaal)

 

8. Keuzescherm postzegels kopen (2008) 9. Keuzescherm postzegels kopen (2009) 10. De minimum-waarde is € 0,05 11. De maximale frankeerwaarde is    € 99,95 12. Het maximum aantal zegels is 100 13. Overzicht van de aankoop 14. Overzicht van alle aankopen
             
15. Kies de betaal-wijze 16. Volg de instruc-tie op de betaalauto-maat 17. De betaalauto-maat 18. Wil je elke aan-koop apart of alles tegelijk printen? 19. Zegels en bon worden geprint 20. Het printen is gereed 21. De gekochte ze-gelwaarden
             
22. Bon, pinbetaling met banknummer met voorloopcijfers 23. Afgifteopening voor zegels, labels, verzendbewijs, bon etc. 24. De selectie is 3 x € 0,06 25. De totale aan-koop wordt getoond 26. Er kan worden geprint 27. Strip eigen keuze: € 0,06 28. Nieuw scherm met wat er nog ge-print kan worden
             
29. Bon met de totale aankoop, pinbeta-ling met banknum-mer met voorloop-nullen 30. Aankoop van méér dan 5 zegels (7 zegels) 31. Bon bij aankoop van 7 zegels van       € 0,05 32. Bon met pinbe-taling met versleu-teld banknummer en zonder banknaam 33.  Bon met pinbe-taling met versleu-teld banknummer en met banknaam 34. Bon pinbetaling Kruidvat Veenen-daal 35.  Bon met pinbe-taling met banknum-mer met voorloop-nullen en banknaam
             
           
      36. Bon chipknipbe-taling      

 

*) CTAP is ontwikkeld door Banksys en Interpay (tegenwoordig Equens). Het is een open standaard waardoor betaalautomaten (ook wel POS terminals (Point of Sale) genoemd) makkelijker kunnen worden aangesloten op andere POS processors. Daarnaast is een CTAP POS terminal geschikt voor de acceptatie van zowel magstripe alsook EMV-Chip kaarten (debit- en credit cards).

 

Omhoog

 

 

3. Verzenddoos kopen (niet meer mogelijk na half mei/half juli 2008)

 

TNT Post heeft 7 verschillende verzenddozen in de verkoop. Door in het startscherm (1) de oranje balk 'Verzenddoos kopen'  aan te raken krijg je een scherm te zien waarin uitgelegd staat dat je de barcode van de doos voor de scanner van de automaat moet houden (37). Na gescand te hebben verschijnt een scherm met de aankoopgegevens van de verzenddoos (38). Je kunt die aankoop weer 'verwijderen', je kunt 'meer kopen' of 'betalen'. Druk je op de knop 'Koop meer' dan kom je weer in het startscherm (1). Ga je betalen dan volgen de schermen als bij 13, 14 en 15 en ontvang je een bon. Heb je meerdere aankopen gedaan, dan volgt ook scherm 17.

 

       
    37. Scan de barcode van de verzenddoos 38. Aankoopgege-vens van de ver-zenddoos    

 

In de praktijk zal deze optie weinig gebruikt worden, omdat de verzenddozen blijkbaar niet onder het zelfbedieningsassortiment vallen. Wil je een verzenddoos kopen, dan zal de medewerker van de servicebalie de doos voor je pakken en overhandigen. Afrekenen is dan een kleine moeite.

 

       Omhoog