Filatelie      De aCon Zelfbediening-automaten       Werking van de aCon

 
Bijgewerkt op: 17-09-2011
 
Algemeen:
Op dinsdag 19 februari 2008 is de eerste aCon Zelfbediening-automaat in Nederland in gebruik genomen. Dat vond plaats bij Super de Boer Pollemans aan de Van Beethovenlaan 7 te Roosendaal (1). De automaat is die dag om 11 uur 's morgens in bedrijf gesteld. De Brabantse plaats had de primeur van de zelfbediening-automaten die TNT Post de komende maanden in winkels in het hele land wil plaatsen. Het gaat echter om een test van een half jaar. TNT wil de machines ook testen op andere plekken, bijvoorbeeld op de NS-stations. De aCon Zelfbediening-automaten zijn van Deens fabricaat en staan al enige tijd in Denemarken (vanaf 2006) en Noorwegen (vanaf 2007). In oktober 2008 is een pilot op de Faroer-eilanden begonnen.
 
Op 20 februari 2008 is nog een automaat geplaatst bij Super de Boer Michielsen, Donk 4 te Breda en op 21 februari 2008 bij Super de Boer Rondberg, Dillenburgplein 5-17 te Ridderkerk.
 
De automaten in de supermarkten staan in de nabijheid van de servicebalie waar ook het TNT-Servicepunt wordt bemand (2). Vandaar wordt de gebruikers zo nodig hulp geboden. In Roosendaal staat rechts naast de automaat een zogenaamd postzakmeubel waar brieven en pakketten in worden gedaan (3 tot en met 6). Op dit meubel staat een waarschuwing voor het afstempelen van het verzendbewijs (6). Links staat het servicemeubel van het TNT Servicepunt (7). Dit meubel, ontwikkeld voor Servicepunten, is alles in één: weegschaal, kassa, folderwand en postzakmeubel. Daarnaast bevat het een beeldscherm waarmee TNT Post haar klanten voorziet van actuele informatie.
 
Op de automaat ligt een introductiefolder (8 en 9) met een oproep om een korte enquête in te vullen (10 en 11) en een mededeling over het afgeven van post (12 en 13). Klik hier voor de tekst van de enquête. Na invullen van de enquête mocht je de pen houden en kreeg je een TNT-sleutelhanger (14).
 
Wanneer je dubbelklikt op een van de afbeeldingen wordt deze in een nieuw venster vergroot weergegeven. De afbeeldingen zijn dan scherp en de teksten zijn dan goed leesbaar. Door op het naar links wijzende pijltje rechts boven in de browser te klikken kan dit venster weer worden gesloten.

 

1. Primeur bij Super de Boer Roosendaal 2. Opstelling van de automaat (Roosen-daal) 3. Postzakmeubel 4. Bovenkant post-zakmeubel 5. Mededeling over legen van de post-zak en brievenbus-mal 6. Waarschuwing voor het afstempelen van het verzendbe-wijs 7. Het servicemeubel
             
8. Introductiefolder (voorzijde) 9. Introductiefolder (achterzijde) 10. Oproep om en-quête in te vullen 11. Aanhef enquête 12. Mededeling over afgeven post 13. Afgestempeld verzendbewijs aan-getekende brief 14. Pen en sleutel-hanger als dank
 

De automaat:

De automaat heeft een opstaand stuk met aan de linkerkant een computerscherm dat door aanraking bediend kan worden (touchscreen) (15 en 16). De automaat heeft als startscherm een scherm waar gekozen kan worden uit: 'Wegen en frankeren', 'Postzegels kopen' en 'Verzenddoos kopen' (17). Gedurende de eerste weken werd wanneer de automaat lange tijd niet gebruikt werd een screensaver met TNT-reclameboodschappen actief. Rechts naast dit computerscherm staat een bescheiden opsomming van handelingen die je met de automaat kunt doen (18).

 

Op bovenzijde van de automaat bevindt zich een betaalautomaat, een toetsenbord en een weegschaal met daarboven een gleuf om te kijken of de zending door de brievenbus kan (19, 20 en 22). Er kan alleen worden afgerekend met pin- of chipknip-betaling. Het toetsenbord is onder meer voor het invullen van adresgegevens, de selectie van het land van bestemming en het invullen van douanedocumenten (21).

 

Aan de voorzijde zit een scanner die gebruikt moet worden bij het kopen van een verzenddoos (23). Hieronder zit een brede opening voor de afgifte van zegelwaarden, verzenddocumenten en bonnen (23 en 24). Links daarvan zitten drie vakjes waarvan twee met document-enveloppen en een met een blokje met zelfklevende CN22 Douaneverklaringen (23, 25 tot en met 28). De document-enveloppen zijn ook zelfklevend en dienen voor de bevestiging van onder andere het Remboursformulier en voor de formulieren bij het Internationaal Pakket Plus ROW (buiten Europa) op de zending.

 

15. De aCon Zelfbe-dieningsautomaat 16. Het touchscreen tijdens het starten van de automaat na onderhoud 17. Het startscherm 18. Opsomming van handelingen 18. Betaalautomaat 20. Plaats van het toetsenbord 21. Voorbeeld ge-bruik toetsen
             
22. De weegschaal met brievenbusmal 23. Scanner, afgifte-opening met links drie vakjes 24. Afgifteopening met zegels en bon 25. Vakjes voor do-cument-enveloppen en CN22-verklarin-gen 26. Document-enve-loppe voor rem-boursformulier 27. Document-enve-loppe voor CN23-douanenverklaring 28. CN22-douane-verklaring

 

Uitbreiding van de pilot:

Op 19 juli 2008 zijn twee automaten officieel in gebruik genomen in vestigingen van Drogisterij Kruitvat. Op de 18e zijn er al stroken aangemaakt. De vestigingen zijn: Kruidvat, Marktlaan 5 te Hoofddorp en Kruidvat, Passage 38 te Veenendaal (29 en 30). Het zijn geen (bestaande) TNT Servicepunten en hebben slechts de automaat en een stempel voor het afstempelen van verzendbewijzen. De automaten hebben als automaat-identificatienummer respectievelijk TNT00102 en TNT00104. Op de bonnen staan Naam en filiaalnummer van de vestiging vermeld (31 en 32).

 

Tussen half mei en half juli 2008 is het startscherm aangepast. De optie 'Verzenddoos kopen' is verwijderd omdat de verkoop van dozen, om diefstal te voorkomen, via de servicebalie van het TNT-Servicepunt bleef en de vestigingen van Kruidvat geen Servicepunt zijn en dus ook geen dozenverkoop hebben (33). De software is in die periode miniem aangepast, bijvoorbeeld door de vermelding dat bij het gebruik van de machine het scherm aangeraakt moet worden (33). 

 

De TNT00102 heeft dienst gedaan als Testmachine bij TNT Post en op de 18 juli stond naam en adresgegevens van TNT Post nog op de bon: Testmachine TNT Post, Prinses Beatrixlaan 23, 2595 AK Den Haag. Aanvankelijk heeft de automaat TNT00102 brede stroken afgegeven met een bruinachtig logo.

 

De automaat is Hoofddorp staat naast de kassa, waar verzendbewijzen moeten worden afgestempeld en de bijbehorende  poststukken kunnen worden afgegeven. In Veenendaal staat de automaat diep in de winkel in een uitsparing in de schappenwand; vlak bij de foto-unit (33). De kassa is dus een stukje lopen. Aanvankelijk was de achterwand wit met bovenaan het TNT-logo. Begin augustus is en een afbeelding van een kind dat een brief post opgeplakt (34). Op de postzakmeubels staan een mededeling over de afgifte van de Aangetekende Post en Garantiepost (35) . In Veenendaal was alleen het kader van de mededeling opgeplakt (34).

 

Ook was er weer de enquête. Het was dezelfde als die in februari 2008 (11). Dus ook met vragen over de optie 'Verzenddoos kopen'. In Hoofddorp ontving men bij het inleveren van de bon een kleine attentie (sleutelhanger, pen, opbergdoos voor wenskaarten.......) (36).

 

29. Kruidvat Hoofd-dorp, automaat zichtbaar achter de voorruit 30. Kruidvat Vee-nendaal 31. Bon Hoofddorp - chipknip-betaling 32. Bon Veenendaal - chipknip-betaling 33. Startscherm 34. Automaat in Veenendaal 35. Mededeling over afgifte van aange-tekende post en garantiepost
             
         
    36. Een kleine atten-tie   37. Achterwand automaat Kruidvat Veenendaal    

 

Op donderdag 9 oktober 2008 zijn de automaten in de winkels van Super de Boer (Breda, Ridderkerk en Roosendaal) verwijderd. Volgens het personeel zou nu een evaluatie plaatsvinden. De automaten in de Kruidvatvestigingen (Hoofddorp en Veenendaal) zijn nog wel in bedrijf.

 

Per 1 januari 2009 zijn onder andere de tarieven voor Standard en Priority Europa en Priority buiten Europa verhoogd. De standaardwaarden van brieven tot 20 gram bijvoorbeeld, zijn verhoogd van € 0,70 naar € 0,74 (Standard Europa), van € 0,75 naar € 0,77 (Priority Europa) en van € 0,92 naar € 0,95 (Priority buiten Europa). Ook is het niet meer mogelijk om een pakket Ongefrankeerd te verzenden *).

De omzetting naar de nieuwe tarieven en het gewijzigde productaanbod verliep traag. Tot donderdag 8 januari waren de automaten te Hoofddorp en Veenendaal daarom wegens onderhoudswerkzaamheden buiten gebruik. Daarna functioneerden de automaten weer en nu met de nieuwe tarieven en het gewijzigde productaanbod.

 

Op dinsdag 30 maart 2009 zijn de automaten bij de vestigingen van Kruidvat (Hoofddorp Nh en Veenendaal) verwijderd. De fraaie achterwand in de vestiging Veenendaal is naar publieksruimte van het postkantoor Utrecht Neude overgebracht (37).

 

Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat de verhouding tussen de kosten en het gebruik van de automaten bedrijfsmatig niet verantwoord is. Mochten de kosten lager komen te liggen dan is toepassing opnieuw mogelijk. Uiteindelijk is besloten de automaten niet meer te herplaatsen, maar terug te sturen naar aCon in Denemarken waar ze zullen worden gedemonteerd.

 

Standplaatsen:

TNT00100

20 februari 2008 - 9 oktober 2008 

Super de Boer Michielsen *), Donk 4, 4824 CS  BREDA

Servicepunt

TNT00101

21 februari 2008 - 9 oktober 2008 

Super de Boer Rondberg *),

Dillenburgplein 5-17 **), 2983 CB  RIDDERKERK

Servicepunt

TNT00103

19 februari 2008 - 9 oktober 2008 

Super de Boer Pollemans *),

Van Beethovenlaan 7, 4702 KE  ROOSENDAAL

Servicepunt

       
TNT00102 19 juli 2008 - 30 maart 2009 Kruidvat, Marktlaan 5, 2132 DL  HOOFDDORP NH  
TNT00104 19 juli 2008 - 30 maart 2009 Kruidvat, Passage 38, 3901 AZ  VEENENDAAL        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Op 19 oktober 2009 zijn de supermarkten van Super de Boer gekocht door het familiebedrijf Jumbo. Ongeveer tweederde van de ruim 300 supermarkten van Super de Boer zullen worden omgebouwd tot Jumbo supermarkt. 80 Supermarkten gaan naar inkooppartner Schuitema en de overige zaken worden doorverkocht.

**) Op de bonnen staat: Dillenburgplein 5-11

 

Producten:

De frankeerwaarden uit de automaat (automaatstroken) zijn dezelfde die in de Wincor Nixdorf-automaten gebruikt worden.  Ze zijn ontworpen door de graficus Inge Madlé (Enschedé Stamps Security Printers) en zijn in rollen aangemaakt. Van de smalle rol kunnen ca. 1500 frankeerstroken worden geprint en van de brede rol ca. 950 stuks. De stroken van de smalle rol worden ook in de Gunnebo-kioskautomaten gebruikt.

 

De stroken van de smalle rol zijn aan de boven- en linkerzijde van het zegelbeeld voorzien van een fosforbalk (38). De witte rand wordt gebruikt om bij buitenlandse prioritytarieven PRIORITY op te drukken (39). Behalve een frankeerbedrag wordt ook het automaat-identificatienummer geprint. Bij selectie van meerdere dezelfde waarden (maximum 100 stuks) geeft de automaat de waarden in een strook (42 en 43). Naast voorgeprogrammeerde waarden (38, 39 en 42) kunnen allerlei waarden aangemaakt worden tussen € 0,05 en € 99,99 (43).

 

Het totale zegelbeeld oogt hetzelfde als bij de Wincor Nixdorf-automaten in de TNT Postwinkels, alleen is het opgedrukte priority-vignet kleiner. Het is gemeten van linksonder naar rechtsboven, 26 mm in plaats van 30 mm en de hoogte is 8,5 mm in plaats van 10 mm. Ook de tekengrootte van het lettertype is groter. Het automaat-identificatienummer iets hoger (vergelijk 39 met 40). Bij de niet-priority-stroken van de smalle rol zit in het automaat-identificatienummer een spatie tussen TNT en de cijfers en staan de letters TNT tegen elkaar (41).

 

De brede waarden worden gebruikt voor zendingen waarvan de verzendstatus bijgehouden moet worden en die door de verzender te controleren moet zijn. Voorbeelden: Aangetekend, Verzekerd, Garantiepost, Rembours, Basis Pakket, Antwoordnummer, Ongefrankeerd Pakket *), Brief aangetekend buitenland Europa en Internationaal Pakket Plus. Op de brede waarden wordt behalve een frankeerbedrag, ook de datum, het automaat-identificatienummer, de dienstverlening en soms ook de gegevens van de geadresseerde geprint (44 t/m 52). Tussen half mei en half juli 2008 is het de bezorging van een Ongefrankeerd Pakket te innen bedrag op € 0,00 gezet (vergelijk 50 met 49). Er zijn stroken van brede rollen bekend waarvan het TNT-logo bruin in plaats van oranje is (53).

 

Er kunnen meerdere zegelwaarden aangemaakt worden alvorens afgerekend hoeft te worden (54). Behalve zegelwaarden en betaalbewijzen (bonnen) (38 tot en met 58 en 62 en 63) verstrekt de automaat verzendbewijzen en diverse -documenten (59, 60 en 61).

 

In de loop van maart 2008 bleek de opmaak van de pinbetaling op de bon te zijn gewijzigd. De voorloopcijfers voor het banknummer waren vervangen door voorloopnullen (vergelijk 54 met 55). In mei 2008 waren de cijfers van het rekeningnummer deels vervangen door kruisjes en op de plaats van de naam van de bank stond: Equens CTAP host **) (56). In juli 2008 bleken de gegevens opnieuw te zijn gewijzigd. De naam van de bank was weer terug en de kruisjes van het rekeningnummer waren twee posities opgeschoven (62). In 2009 stond het rekeningnummer weer volledig vermeld. Onder 'bet kenmerk' is nu toegevoegd: Acquier identifier met een 8-cijferig nummer (57). De gegevens van de pinbetaling in Veenendaal wijken af (vergelijk 63 met 62). De chipknip betalingen zijn onveranderd gebleven (vergelijk 58 met 31).

 

38. Brief binnenland tot 20 gram 39. Priority-zegel brief buiten Europa tot 20 gram (2008) 40. Uit de Wincor Nixdorf-automaat TNT Postwinkel (2008) 41. Verschillende druk identificatie-nummer 42. Strip aanvullen-de waarde (voor-keuzewaarde € 0,05) 43. Strip eigen keu-ze € 0,06 44. Aangetekend
             
45. Garantiepost 46. Rembours, met gegevensgeadres-seerde en rembours-bedrag 47. Antwoordnum-mer, met gegevens geadresseerde 48. Basis Pakket, met gegevens geadres-seerde 49. Ongefrankeerd Pakket met te innen portokosten 50. Ongefrankeerd Pakket zonder te innen portokosten 51. Brief aangete-kend buiten Europa
             
52. Internationaal Pakket Plus, met Duitse postcode (geadresseerde) 53. Links: bruin TNT-logo en rechts: oranje TNT-logo 54. Bon met meer-dere aankopen, pin-betaling met bank-nummer met voor-loopcijfers 55. Bon, pinbetaling met banknummer met voorloopnullen 56. Bon met pinbe-taling met versleu-teld gironummer en zonder banknaam 57. Bon met pinbe-taling met banknum-mer met voorloop-nullen en banknaam 58. Bon met chip-knipbetaling
             
   
  59. Afgestempeld verzendbewijs aan-getekend 60. Remboursformu-lier 61. Verzendbewijs voor Internationaal Pakket Plus ROW (buiten Europa) 62. Bon met pinbe-taling met versleu-teld gironummer en met banknaam 63. Bon Kruidvat Veenendaal pinbe-taling  

 

*) Per 1 januari 2009 is het niet meer mogelijk een pakket Ongefrankeerd te verzenden. TNT biedt hiervoor het volgende alternatief om de ontvanger van het pakket nog steeds de verzendkosten te laten betalen. Dit alternatief is Parcy. Met Parcy hoeft de verzender de deur niet meer uit. Hij vraagt de ontvanger om zich aan te melden op www.parcy.nl en daar een afhaalopdracht te boeken. De ontvanger betaalt daarna de verzendkosten en geeft TNT opdracht het pakket bij de verzender op te halen; thuis of op het werk.

 

**) CTAP is ontwikkeld door Banksys en Interpay (tegenwoordig Equens). Het is een open standaard waardoor betaalautomaten (ook wel POS terminals (Point of Sale) genoemd) makkelijker kunnen worden aangesloten op andere POS processors. Daarnaast is een CTAP POS terminal geschikt voor de acceptatie van zowel magstripe alsook EMV-Chip kaarten (debit- en creditcards).

 

Meer........

Klik voor meer informatie over de automaat op onderstaande button.

 

Meer....

 

         Omhoog