Filatelie  Naar Overzicht     De Gunnebo-kioskautomaten      Home

Bijgewerkt op: 02-09-2014

In de week van 11 februari 2008 is in de onlangs geopende supermarkt van Jan Linders aan de Hoefbladlaan 23-37 te Arnhem als eerste supermarkt in Nederland de kioskautomaat geïntroduceerd (1). Deze automaat biedt de klant de mogelijkheid om beltegoed en postzegels te kopen en geld op te nemen (2). De automaat staat direct bij de ingang van de winkel, tegenover de kassa's.

De kioskautomaat, een automaat van het Zweedse bedrijf Gunnebo, is een doorontwikkeling op de succesvolle introductie van SafePay. SafePay is het gesloten cash managementsysteem, waarvoor Jan Linders vorig jaar de Torex ICT Award in ontvangst heeft genomen op de Retail Jaarprijzen uitreiking. De kioskautomaat bestaat uit een centraal bedieningsgedeelte met links een biljettenautomaat uit SafePay (3) en rechts een oranje TNT-Post-unit met zegelprinter (4). De zegelprinter is een eenvoudige losstaande  labelprinter (5). Het centrale bedieningsgedeelte bestaat uit een touchscreen  monitor, met er voor rechts een pinautomaat en links een gleuf waar de bonnen uitkomen (6). Uit deze gleuf steekt permanent een begin van een bon.

Wanneer je dubbelklikt op een van de afbeeldingen wordt deze in een nieuw venster vergroot weergegeven. De afbeeldingen zijn dan scherp en de teksten zijn dan goed leesbaar. Door op het naar links wijzende pijltje rechts boven in de browser te klikken kan dit venster weer worden gesloten.

 

1. Jan Linders Arnhem 2. De Gunnebo-kioskautomaat 3. De SafePay-biljet-tenautomaat (linker module) 4. De TNT-Post-unit 5. De zegelprinter 6. Monitor met bon-afgiftegleuf en pin-automaat

De frankeerwaarden uit de automaat (automaatstroken) zijn dezelfde die in de Wincor Nixdorf-automaten en de aCon-automaten gebruikt worden.  Ze zijn ontworpen door de graficus Inge Madlé (Enschedé Stamps Security Printers) en zijn in rollen aangemaakt. Van de rol kunnen ca. 1500 frankeerstroken worden geprint. De stroken zijn aan de boven- en linkerzijde van het zegelbeeld voorzien van een fosforbalk. De witte rand wordt gebruikt om bij buitenlandse prioritytarieven PRIORITY op te drukken. Behalve een frankeerbedrag wordt ook het automaat-identificatienummer geprint.

Het totale zegelbeeld oogt hetzelfde als bij de Wincor Nixdorf- en de aCon-automaten. Vergelijk een afdruk uit de Gunnebo-kioskautomaat met een uit de Wincor Nixdorf Propostal2000 TNT Postwinkel, de Wincor Nixdorf Propostal2000 Postkantoren BV 2007/08 en uit de aCon Zelfbediening (7 t/m 11). Bij de Gunnebo-print staan Euroteken en bedrag dicht bij elkaar en is de hoogte en breedte van de waardeopdruk gelijk aan die van TNT Postwinkel en Postkantoren BV 2007/08. De afstand tot het automaat-identificatienummer is gelijk aan de aCon-afdruk en staat op gelijke hoogte ten opzichte van de waardeafdruk. Voor het automaat-identificatienummer is bij de Gunnebo-afdruk een kleiner letterteken gebruikt. Het automaat-identificatienummer begint met WL (8).  Ook het opgedrukte priority-vignet is gelijk aan de aCon-afdruk. Het is gemeten van linksonder naar rechtsboven, 26 mm in plaats van 30 mm en de hoogte is 8,5 mm in plaats van 10 mm. De opdruk (waarde, automaat-identificatienummer en priority-vignet) is vaak sterk naar links geplaatst waarbij de letters 'priority' tegen de buitenkant staan (12).

 

De stroken worden tot en met het einde van de rol geprint. De laatste zegel zit met een plakkertje aan het rolletje vast, maar laat bij afgifte los.

 

8. Waarde en auto-maat-identificatie-teken 7. Gunnebo-kiosk-automaat WL003965 9. Wincor Nixdorf Propostal-2000 TNT Postwinkel TNT00002 10. Wincor Nixdorf Propostal-2000 Post-kantoren BV - 2007/08 PK000004 11. aCon Zelfbe-diening TNT00100 12. Opdruk sterk naar links

De werking van de automaat is heel eenvoudig. De automaat heeft een startscherm met het Jan Linders-logo, links daaronder een registratiebalk waar de laatste handeling die verricht is op staat en  centraal een knop 'Start' (13). Na op 'Start' te hebben gedrukt kun je kiezen uit drie mogelijkheden: 'Postzegels', 'Telefoon Kaart' en 'Geld Opnemen' (14). Er is op de knop 'Postzegels' gedrukt(15). Een eerste aankoop is: Nederland - Postzegel 5 x € 0,88. Na op deze knop gedrukt te hebben verschijnt de aankoop in de registratiebalk en zie je rechtsboven het totaal aantal aankopen staan met het totaalbedrag (16). Daarna wordt er op Postzegel 10 x € 0,05 gedrukt. Ook dit wordt geregistreerd (17). Na op 'Betalen' gedrukt te hebben wordt de mogelijkheid geboden extra geld te pinnen  (18). Na opnieuw op 'Betalen' gedrukt te hebben komt een mededeling op het scherm om de instructie op de betaalautomaat te volgen (19). Na te lang gewacht te hebben kwam er een foutmelding (20). Na betaald te hebben werden de bon en zegels geprint (21 t/m 24). Opvallend is dat een aankoop van 10 zegels als 2 x 5 zegels wordt geprint. Op de bon staat als product: Postzegel (25 en 26). Op dezelfde wijze kun je ook andere zegels (bijv. 5 x € 0,75) kopen (27 en 28).

De bonnen zijn dezelfde bonnen als uit de supermarktkassa (25 en 28). De boekingsperiode (dag van het jaar) op de bon wordt voorafgegaan door een 8 in 2008 en een 9 in 2009 (25 en 28).

13. Het startscherm 14. De drie keuze-mogelijkheden 15. Keuzescherm Postzegels 16. Aankoop: 5 x € 0,88 17. Volgende aan-koop: 10 x € 0,05 18. Extra geld pinnen 19. Volg de in-structie op de betaalautomaat
             
20. Foutmelding be-taalautomaat 21. Afgifte van de bon 22. Afgifte van de zegels 23. 5 x € 0,88 24. 2 x 5 x € 0,05 25. Bon 26. Vermelding van de aankoop
             

 

 

 

 

 

    27. 5 x € 0,75   28. Bon    

Na Arnhem worden ook kioskautomaten geplaatst bij de Jan Linders-supermarkten in Cuijk en Heerlen (Heerlerheide). Het gaat om een proef tot het najaar van 2008. In de folder ter gelegenheid van de feestelijke heropening van de supermarkt in Cuijk op woensdag 9 april 2008 werd ook de kioskautomaat aangeprezen. Alleen stond er in de tekst niets over de mogelijkheid om postzegels te kopen (31). Op 11 april was alleen nog maar het casco van de automaat geplaatst.

Door de automaat in Arnhem kan ook een niet-betaald-bon worden afgegeven. De openingstijden op de bonnen uit Cuijk en Heerlen (Heerlerheide) waren keurig uitgelijnd en aan het eind voorzien van de mededeling: inclusief verpakkingsbelasting (verg. 32 en 33 met 28). Op de bon uit Cuijk ontbreekt boven de betaalinformatie de woorden: Shoplogo en Shoplocation terwijl bij de bon uit Heerlen het bankrekeningnummer gedeeltelijk vervangen door xxxxxxxxxx (vergelijk 32 en 33 met 28).

De pinbetalingen worden als volgt afgeschreven:

 

Rekeningnummer: Omschrijving: Automaten:
120456974 Jan Linders Arnhem>ARNH WL003965
120456974 Jan Linders Cuijk>CUIJK WL003259
120456974 Jan Linders Heerlerh>HEE WL003294

Behalve de aankoop van postzegels kun je ook beltegoed opwaarderen en alleen geld opnemen (29 en 30). In diverse schermen wordt de mogelijkheid geboden om tussen de aankoopmogelijkheden van de Kiosk te switchen. Bij 'Postzegels' zit een knop 'Telefoon Kaart' en kun je bij betalen 'Extra Pinnen' (15 en 18) en in het keuzescherm 'Telefoon Kaart'  zit een knop naar 'Postzegels' (29).

Wanneer de automaat te weinig geld heeft kan er niet meer gepind worden. Er verschijnt een mededeling op het scherm (34) die geprint kan worden (35). De overige functies van de Kiosk blijven gewoon werken.

29. keuzescherm Telefoon Kaart 30. Keuzescherm Geld Opnemen 31. Uit de folder jan Linders Cuijk (9 april 2008) 32. Bon Cuijk 33. Bon Heerlen (Heerlerheide) 34. Te weinig geld om te kunnen pinnen (scherm) 35. Te weinig geld om te kunnen pinnen (print)

De kioskautomaat in Arnhem heeft de eerste weken nauwelijks gefunctioneerd. De eerste tijd was het niet mogelijk prioritystroken te printen. Vanaf 1 april 2008 werkte de automaat naar behoren, met dien verstande dat op de bon op de plaats van het Euro-teken een naar beneden verschoven F stond. Op 11 april was dit al weer verholpen (28). Een jaar later, op 15 april 2009 werd weer een naar beneden verschoven F afgedrukt (36 en 37).  In de loop van 2008 is door de overname van Orange door T-Mobil is het aanbod Telefoonkaarten verminderd (vergelijk 38 met 29).

Per 1 januari 2009 zijn de tarieven voor Priority Europa en Priority buiten Europa verhoogd. De standaardwaarden van brieven tot 20 gram zijn verhoogd van € 0,75 naar € 0,77 en van € 0,92 naar € 0,95 (39 tot en met 42). De omzetting verliep langzaam. Tot donderdag 8 januari 2009 gaven de automaten nog de oude standaardwaarden af. Op die datum is het programma in de automaten aangepast.

Regelmatig zijn er storingen geweest. Zo zijn er stroken waarop enkele codegegevens geprint staan en stroken met enkele ontbrekende priority-opdrukken en bonnen zonder koptekst en Jan Linders-logo. Op 10 december 2008 en 21 maart 2009 is er iets misgegaan met het transportmechanisme. Er werden stroken afgegeven met deels een of meer zegels van de vorige aanmaak. Op 10 december is een strook getrokken met 2 x € 0,92 en 3 x € 0,75. Hieronder ziet u een strook van 21 maart 2009 met 1 x € 0,05 en 4 x € 0,95 (41). De bon geeft 5 x € 0,95 (42). Opmerkelijk is dat bij de bon onder 'Tlv' het woord 'Pas' ontbreekt en onder het rekeningnummer ook het nummer van de gebruikte pas niet vermeld staat (42).

36. Bon met verscho-ven F i.p.v. Eurote-ken 37. Detail bon bij 36 38. Aangepast Keu-zescherm Telefoon Kaart 39. Nieuwe zegel-waarden 2009 40. Strook van 5 x € 0,77 41. Strook van 1 x € 0,05 en 4 x € 0,95 42. Bon bij 40 (21 maart 2009)

Sinds begin 2009 geeft de betaalautomaat bij Jan Linders in Arnhem ook aan dat met de chipknip worden betaald (43). Na de keuze voor betaling met de chipknip verschijnt een storingsmelding (44). Op de betaalautomaat staat de melding dat de chipknipbetaal-mogelijkheid buiten gebruik is en dat op een andere manier betaald moet worden (45). Na enig wachten verschijnt een foutmelding (46) en wordt een bon afgegeven (47).

De bonnen uit Arnhem en Cuijk zijn aangepast. Zo staat er nu onder Bet kenmerk: Acquirer identifier met nummer, is de tekst 'Ruilen met ..... ' uitgebreid met 'm.u.v. telefoonkaarten' en hebben de bonnen uit Arnhem nu ook de tekst: inclusief verpakkingsbelasting (vergelijk Arnhem: met 47 met 27 en Cuijk: 49 met 32 ).

43. Kies tussen chip-knip- en pinbetaling 44. Storingsmelding chipknipbetaling 45. De chipknipbe-taalmogelijkheid is buiten gebruik 46. Fout: niet betaald 47. Betaling gestopt. Betaal op andere wijze 48. Bon Arnhem 2009 49. Bon Cuijk 2009

Sinds 1 juli 2009 verstrekken de kioskautomaten geen zegels meer. Voor de automaten te Arnhem en Heerlerheide was 30 juni de laatste dag van gebruik terwijl de automaat te Cuijk, omdat de rol zegelpapier op was, al enkele dagen eerder geen zegels meer afgaf. Op 1 juli 2009 werden de automaten van nieuwe software voorzien. Na op 'Start' te hebben gedrukt kon je nu nog maar kiezen uit de mogelijkheden: 'Telefoon Kaart' en 'Geld Opnemen' (50 en 51). Op 16 september 2009 waren de automaten nog wel voorzien de oranje TNT-Post-unit, compleet met zegelprinter (52), en stond op het bord boven de automaat de mogelijkheid van 'Postzegels kopen' nog aangegeven (53).

   
  50.  Keuze-mogelijk-heden vanaf 1 juli 2009 51. Idem 52. Situatie op 16 september 2009 53. Bord boven de automaat  

 

Standplaatsen:

WL003965

11/15 februari 2008 - 1 juli 2009

Jan Linders Supermarkt, Hoefbladlaan 23-37, 6841 CC ARNHEM

WL003259

24 april 2008 - 1 juli 2009

Jan Linders Supermarkt, Grotestraat 99, 5431 DJ CUIJK

WL003294

30 mei 2008 - 1 juli 2009

Jan Linders Supermarkt, Ganzeweide 74, 6413 GH HEERLERHEIDE

 

 

 

 

 

 

Jan Linders beschikte eind 2007 over 54 supermarkten in Midden- en Oost-Brabant, Zuid-Gelderland en Limburg.

 

Bronnen:

Website: www.gunnebo.nl  - Klik hier voor relevant bericht

Website: www.uwsupermarkt nl - Klik hier voor relevant bericht

Website: www.postaumaat.nl - nieuws(-archief)

 

Bulletin PV Postaumaat nr 139 (mei 2008), pag. 22 e.v.

Bulletin PV Postaumaat nr 140 (augustus 2008), pag. 28

Bulletin PV Postaumaat nr 141 (november 2008), pag. 29 e.v.

Bulletin PV Postaumaat nr 142 (februari 2009), pag. 26 e.v.

Bulletin PV Postaumaat nr 143 (mei 2009), pag. 27 e.v.

Bulletin PV Postaumaat nr 144 (augustus 2009), pag. 26

Bulletin PV Postaumaat nr 145 (november 2009), pag. 30

 

Collect nr 55, voorjaar 2008

 

Filatelie 2008/04, pag. 301

Filatelie 2008/07-08, pag. 528 e.v.

Filatelie 2008/09, pag. 512

Filatelie 2011/03, pag. 196 e.v.

 

Specialiteiten catalogus NVPH, 2e editie - 2014, pag.427 e.v.

 

Bezoek:

Arnhem 11 april 2008, 15 april 2009, 9 mei 2009, 16 september 2009;

Cuijk 3 september 2008, 15 april 2009;

Heerlen (Heerlerheide): 3 september 2008.

Omhoog