Home       Postalia       Filatelie

Bijgewerkt op: 20-08-2018

Finland

 

In 2001 bracht ik een bezoek aan Helsinki. Op straat kwam ik een Frama-automaat FE 2710 tegen (1). Dit type kwam toen nog veel voor in Finland. De strook uit de automaat heeft als afbeelding een postauto (2). In het hoofdpostkantoor van Helsinki stond een Dassault Intermarketing automaat opgesteld (3 en 4). Deze automaat gaf behalve een strook (5) ook een bon (6).

 

In 2018 was ik opnieuw in Finland. Ik heb toen een bezoek gebracht aan het postkantoor van Vaasa (7 tot en met 12). Op de hoek na het kantoor stond ook een brievenbus (13 en 14).

 

Wanneer je dubbelklikt op een van de afbeeldingen wordt deze in een nieuw venster vergroot weergegeven. De afbeeldingen zijn dan scherp en de teksten zijn dan goed leesbaar. Door op het naar links wijzende pijltje rechtsboven in de browser te klikken kan dit venster weer worden gesloten.

 

   
1. Frama-automaat FE 2710 2. Automaatstrook Frama 1999     3. Dassault Intermar-keting 4. Dassault Intermar-keting 5. Automaatstrook Dassault Intermar-keting 1999 6. Bon Dassault Intermarketing
               
7. Entree postkan-toor Vaasa 8. Informatie betref-fende de openstel-ling 9. Volgummerau-tomaat 10. Volgnummer 11. Lokettenwand 12. Inkijk bedrijfs-ruimte 13. Brievenbus 14. Informatie betref-fende de buslichting

 

Terug