Home        Postalia       Filatelie

Bijgewerkt op: 20-01-2016

 

Frankrijk

 

Kantoren

La Poste heeft in de wat grotere plaatsen nog steeds eigen postkantoren. Deze zijn herkenbaar aan het logo van La Poste (1). Bij de meeste postkantoren is buiten een aankondigingbord met de openingstijden (2 en 3). In Dives-Sur-Mer (Normandië) was de  beschikbare ruimte voor het eigen wagenpark zo klein, dat op de openbare parkeerplaats een stukje verderop ruimte voor La Poste was gereserveerd (4 en 5). Schitterend is het voormalige hoofdpostkantoor van Parijs aan de Rue de Louvre nr. 52 (6). De inrichting van de kantoren is zeer klantvriendelijk. Er is een goed contact met het personeel mogelijk zoals te zien is bij het kleine postkantoor in het Musée du Louvre te Parijs  (7). Opvallend is de grote gele brievenbus als onderdeel van de balie (7). Bezienswaardig is de buitenkant van het postkantoor op de Mont Saint-Michel met het prachtige uithangbord (8 en 9). Zoals overal moet een kantoor regelmatig aangepast worden aan de eisen van de tijd. Er wordt dan in de omgeving een tijdelijk postkantoor ingericht (10).

 

Wanneer je dubbelklikt op een van de afbeeldingen wordt deze in een nieuw venster vergroot weergegeven. De afbeeldingen zijn dan scherp en de teksten zijn dan goed leesbaar. Door op het naar links wijzende pijltje rechtsboven in de browser te klikken kan dit venster weer worden gesloten.

 

1. Logo La Poste 2. Aankondiging openingstijden Dives-sur-Mer 3. Aankondiging openingstijden  Caen, Quai Van-dreuve/Rue des Carmes 4. Gereserveerde parkeerplaatsen 5. Logo La poste op parkeerplaats 6. Voormalig hoofd-postkantoor, Parijs, 52 Rue de Louvre 7. Postkantoor - Pa-rijs-Musée du Louvre
             
       
    8. Postkantoor Mont Saint-Michel 9. Uithangbord postkantoor Mont Saint-Michel 10. Aankondiging tij-delijk postkantoor    
             

 

Sinds 2003 zijn er ook kleine postkantoren in supermarkten. Op 28 april 2005 hebben La Poste en de Association des Maires France (Vereniging van burgemeesters) een overeenkomst gesloten waarbij in zeer kleine gemeenten tot oprichting van een Agence Postale Communale (APC) kon worden overgegaan. De APC's werden in het gemeentehuis (Mairie) gevestigd en bediend door gemeentepersoneel (9 tot en met 13). De dienstverlening was gelijk aan die van het traditionele postkantoor. Zo werden voor frankering van aangeboden stukken ook loketstroken aangemaakt. Deze stroken waren van het bekende type: de gevouwen papieren vliegtuigjes. Gebruikt werden rollen thermisch papier en de plaatsnaam werd hierop dik afgedrukt met als achtervoegsel AP (14 en 15). Dit in tegenstelling met de loketstroken op de traditionele postkantoren. Daar werden velletjes met zes stroken gewoon papier gebruikt (17 en 18). Voor het aanmaken van een strook werd bijvoorbeeld een Olivetti PR2 Enhanced loketprinter gebruikt (16). De opmaak van de stroken was ook anders (vergelijk 15 met 19).

 

In 2014 werd in de Agence Postale Communale (APC) en nieuw type printer van het merk Toshiba geïnstalleerd (20). De aangemaakte stroken,  gebruikt werden rollen thermisch papier, zijn van het bekende type: de gevouwen papieren vliegtuigjes en lijken qua opmaak op de gewone automaatstroken.  Aanvankelijk had de waardeafdruk een punt (21). Juni 2014 werd de software vernieuwd en had de waardeafdruk gewoon weer een komma (22). Er kunnen trouwens ook aanvullende waarden worden aangemaakt (22).

 

La Poste wilde haar dienstverlening in 2014 verder uitbreiden naar plaatsen waar veel mensen samenkomen zoals stations, ziekenhuizen etc. Het grote voordeel is dat de openingstijden van deze Relais Post Urbain (RPU) goed aansluiten bij de behoefte van de klanten. De voor frankering aangeboden stukken worden voorzien van een loketstrook die wordt aangemaakt met behulp van een app op een smartphone en een kleine labelprinter, de Zebra GX 420d (23), waar een weegschaal op aangesloten is. De aangemaakte stroken, gebruikt werden rollen thermisch papier, zijn van het bekende type: de gevouwen papieren vliegtuigjes en lijken qua opmaak op de gewone automaatstroken.  Er kunnen trouwens ook aanvullende waarden worden aangemaakt (24). De printer in het RPU in de Carrefour te Reims geeft een afwijkende afdruk (25).

 

Literatuur: Loketstroken in Frankrijk III, Leo de Kaper, Bulletin Postomaat  nr. 143, mei 2009. Klik hier voor dit artikel.

 

9. APC Sigournais 10. APC Bourg-le-Roi 11. Uithangbord APC Bourg-le-Roi 12. Openingstijden APC Bour-le-Roi 13. Inkijkje APC Bourg-le-Roi 14. Strook vignetten APC 15. Loketstrook APC
             
16. Olivetti loket-printer 17. Velletje vignetten 18. Velletje met aan-gemaakte loket-strook 19. Traditionele loketstrook 20. Toshiba loket-printer 21. Loketstrook APC - Toshiba-machine (punt) 22. Loketstrook APC - Toshiba-machine (komma)
             
       
    23. Zebra GX 420d-printer 24. Strook RPU (Ze-bra-print) - aanvul-lende waarde 25. Strook in afwij-kende opmaak - Carrefour Reims    

 

Automaten

In het postkantoor Strasbourg-Port du Rhin stond in 2006 een uit 1990 nog werkende DIVA (Distributeur de Vignettes d'Affranchisement) van de firma CERSEM (1). De afdrukken op de stroken zijn herkenbaar aan een ster opgebouwd uit zes streepjes en uit duidelijk zichtbare punten opgebouwd (2). Eveneens werden in 1990 de door MONETEL ontwikkelde LISA (Libre Service Affranchisement) - automaten in gebruik genomen (3 tot en met 7). Deze automaten, waar contant en met de Mon€o-kaart (elektronische portemonnee) betaald kon worden, zijn verschillende keren restyled (4 en 7). De stroken zijn herkenbaar aan een ster opgebouwd uit acht streepjes (8 en 9). Er was een mogelijkheid om een kwitantie te ontvangen. Deze werd dan op een strook afgedrukt (10). In 1999 kwam er een nieuw type automaat: de LISA 2 XP (Libre Service Affranchisement) ontwikkeld door IER (11 tot en met 17). De automaten, waar behalve contant nu met alle bankkaarten betaald kon worden, hadden een totaal ander printprocedé: er wordt gewerkt met thermisch papier. De in deze automaten aangemaakte stroken hebben drie sterren (18). Kwitanties worden op thermisch papier afgedrukt (19). Sinds 2012 is de achterkant bedrukt met informatie over La Poste (30). Behalve de LISA 2 XP zijn de ander automaten verwijderd. Alleen de MONETEL LISA wordt nog wel gebruikt op postzegelevenementen wanneer La Poste speciale stroken heeft laten maken (9). In 2012 werd in de LISA 2 XP-automaten nieuwe software geïnstalleerd. Daarmee werd het mogelijk ook zendingen aan te tekenen en internationaal pakketten te verzenden (20).

 

In 2011 werd gestart met een nieuwe generatie automaten genaamd: NABUCCO (Nouvel Automate BUreau Courrier COllis). Op 23 Maart 2011 is in Parijs Sentier een proef gestart met een nieuw type machine van IER: de IER 950-Nabucco (21). In de 2e helft van 2011 is begonnen met een uitrol over het land van deze machine. De op de strook gebruikte asterisks wijken af van die van de LISA 2 XP: kleiner en scherper (22). Ook heeft kwitantie een andere opmaak en is ze breder dan die van de LISA 2 XP (23). Op 25 maart 2011 ving in Nantes Eraudiére een proef aan met een machine van Wincor Nixdorf (24). Ook hier is in de 2e helft van 2011 begonnen met een uitrol over het land van deze machine. Het op de strook gebruikte lettertype en de asterisks wijken af van die van de LISA 2 XP: kleiner en scherper (vergelijk 25 met 22 en 18). De kwitantie heeft een andere opmaak en is breder (vergelijk 26 met 19 en 23).

 

Naast de nieuw NABUCCO-automaten van Wincor-Nixdorf en IER zijn er sinds 2011 ook meer dan 1000 automaten van het type LISA 2 Ëvolution geïnstalleerd (27 en 28). De software is gelijk aan die in de LISA 2 XP werd geïnstalleerd. Ook de stroken zijn gelijk. Alleen de kwitantie is iets groter: 61 x 87 mm tegen 61 x 66 mm  (vergelijk 29 met 19). Sinds 2012 is het kwitantiepapier bij de LISA 2-automaten aan de achterzijde voorzien van informatie over La Poste (30).

 

Eind juni 2015 presenteerde La Poste de NABANCO-automaat (Nouvel Automate BANcaire COurrier colis), vervaardigd door het Franse IER (31). Op de stroken worden onder meer een kader met de tekst 'France - la Poste' en een 2D-matrix-code die door de stempel- en sorteerapparatuur te herkennen is. In afwachting van rollen met witte labels werd met voorlopige software gedraaid en werden de stroken gedrukt op thermisch papier van het bekende type: de gevouwen papieren vliegtuigjes. Deze stroken hadden nog geen kader met de tekst 'France - la Poste' en een 2D-matrix-code matrixcode (32). Een nieuwe softwareversie zorgde al wel voor een kader (33). De witte labels zijn vanwege  de slechte kwaliteit en de vele storingen die het veroorzaakte maar kort gebruikt (34). Vanaf oktober 2015 wordt het traditionele paper weer gebruikt (35).

 

1. DIVA 2. Automaatstrook DIVA 3. MONETEL LISA 4. MONETEL LISA 5. Monitor MONETEL LISA 6. MONETEL LISA 7. MONETEL LISA
             

 

 
8. Automaatstrook MONETEL LISA

9. Gelegenheidsstrook MONETEL LISA -

Parijs 2010

10. Kwitantie MONOTEL LISA 11. LISA 2 XP 12. Monitor LISA 2 XP 13. Toetsenpaneel en geld-inworpgleuf LISA 2 XP 14. LISA 2 XP: open
             

15. De bediening van een LISA 2 XP

16. LISA 2 XP met weegschaal

en geldwisselautomaat

17. Geldwisselautomaat, oplaadpunt Mon€o en

LISA 2 XP

18. Automaatstrook LISA 2 XP 19. Kwitantie LISA 2 XP 20. Openingsscherm automaten sinds 2012 21 IER 950-Nabucco
             

22. Strook IER 950-Nabucco 23. Kwitantie IER 950-Nabucco 24. Wincor Nixdorf-Nabucco 25. Strook Wincor Nixdorf-Nabucco 26. Kwitantie Wincor Nixdorf-Nabucco 27. LISA 2 Évolution 28. LISA 2 Évolution: monitor
             

29. Kwitantie LISA 2 Ëvolution

30. LISA 2 kwitantie achterzijde 31. Nabanco 32. Strook Nabanco - voorlopige software 33. Strook Nabanco - voorlopige software 34. Strook Nabanco - wit papier 35. Strook Nabanco - definitief papier

 

In 2008 ontdekte ik in een Hyper (hypermarkt) in Chantonnay in de Vendée een nog werkende boekjesautomaat van het merk SAGEM (36 en 37).

 

       
    36. Boekjesautomaat SAGEM 37. Automaatboekje    

 

In het postkantoor aan de Boulevard de Strasbourg trof ik in 2007 een automaat aan met daarin postwaardestukken (voorgefrankeerde enveloppen) (38 en 39).

 

       
    38. Automaat met postwaardestukken 39. Automaat met postwaardestukken    

 

Brievenbussen

De meeste brievenbussen in Frankrijk hebben twee gleuven (4 tot en met 17). De linkergleuf is voor post binnen de regio (een groep bij elkaar gelegen departementen); de rechter gleuf is voor de overige departementen en het buitenland (4, 6, 10 en 17). Maar er zijn ook nog oude gietijzeren bussen met één gleuf (, 2 en 3). Grappig is dat de tekst onder de informatie over de lichtingstijden en het dichtstbijzijnde postkantoor bij nader inzien ooit een wijziging heeft ondergaan.  Zo zijn er bussen met de tekst: 'NE PAS JETER DE JOURNAUX DANS CETTE BOITE' (1, 2 en 4) en met  'NE PAS DEPOSER DE JOURNAUX DANS CETTE BOITE' (3). De grote staande brievenbussen (9 tot en met 17) hebben aan de zijkant een instructie over een juiste vorm van adressering. Dit om de sortering en vlotte bezorging van de poststukken te bevorderen (11, 12 en 13). Sinds 2009 zijn er grote staande brievenbussen met een oranje bovenkant, voorzien van kleine sterretjes (16 en 17). Deze bussen kennen een avondlichting (17). Behalve brievenbussen als straatmeubilair kennen ook veel postkantoren een bus in de gevel. Soms is deze heel eenvoudig zoals in Courseulles-sur-Mer, dan weer is deze heel uitgebreid zoals bij het voormalige hoofdpostkantoor van Parijs (18 en 19). De brievenbussen dragen of het logo van 1995 (3, 5, 6, 9 en 10) of dat van 2005 (7, 8, 13, 15, 16 en 17).

 

1. Brievenbus: 'NE PAS JETER DE JOURNAUX ......' 2. Brievenbus: 'NE PAS JETER DE JOURNAUX ......'  3. Brievenbus: 'NE PAS DEPOSER DE JOURNAUX ......'  4. Brievenbus met inworpgleuven voor verschillende be-stemmingen (JETER) 5. Brievenbus met logo (1995) 6. Informatie over bestemming gleuven en lichting 7. Brievenbus met nieuw logo (2005)
   
 
       

8. Inworpgleuven voor verschillende bestemmingen 9. Staande brieven-bus met logo (1995) 10. Informatie over bestemming gleuven en lichting 11. Instructie adres-sering 12. Instructie adres-sering 13. Bus met nieuw logo (2005) 14. Instructie adressering
             
   
  15. Instructie adressering 16. Brievenbus met avondlichting 17. Aankondiging avondlichting 18. Brievenbus post-kantoor Courseulles -sur-Mer 19. Brievenbus voormalig hoofd-postkantoor, Parijs, 52 Rue de Louvre  

 

Vervoer

Na het sorteerproces moet de post ook bezorgd worden. De brievenbesteller staat hiervoor een scala aan vervoermiddelen ter beschikking (1 tot en met 6).

 

 
1. Brievenbesteller 2. Bestelwagentje 3. Fiets   4. Scooter 5. Renault Kangoo 2007 6. Renault Kangoo 2008

 

Musea

Aan de Boulevard de Vaugirard in Parijs (Montparnasse - 15e Arrondissement) bevindt zich het Musée de La Poste ( en 2).

Tot september 2009 was in de stad Caen aan de Rue Saint-Pierre 52 het Musée de la Poste et des Télécommunications de Basse-Normandie gevestigd (3 en 4).

In het plaatsje Riquewihr (Elzas) ligt het Musée de la Communication en Alsace. Op het plein van het museum stond een fraaie postkoets, een diligence uit 1853 (5 en 6).

In het centrum van Dives-sur-Mer is aan de Rue d'Hastings 2 vindt u Le village Guillaume le Conquérant. Hier was drie eeuwen terug een Relais de Poste (poststation) tussen Caen en Rouen gevestigd. Op de binnenplaats hangt nog het uithangbord (7).

 

1. Musée de la Poste - Parijs 2. Boulevard de Vaugirard nr. 34 - Parijs 15e 3. Voormalig Post-museum van Nor-mandië in Caen 4. Linker gedeelte van de gevel van het Museum in Caen 5. Musée de la Com-munication Rique-wihr - Diligence, 1853 6. Musée de la Com-munication Rique-wihr - Diligence, 1853 7. Uithangbord Le Relais de Poste - Dives-sur-Mer

 

Diversen

De Passage des Panoramas in Parijs (1799 - ingang via de Boulevard Montmarte - 2e Arrondissement) is een eldorado voor de postzegelverzamelaars ( 1 en 2).

 

       
    1. Ingang Passage aan de Boulevard Montmarte 2. Inkijkje    

 

Terug