Home        Postalia       Filatelie

Bijgewerkt op: 20-09-2015

 

BelgiŽ

 

Postkantoren

Aan het voormalige postkantoor aan de Grote Markt in Mechelen hangt een fraai uithangbord (1). Het postkantoor aan de Groenmarkt in Antwerpen heeft een eigentijdse banier uithangen (2). In de grotere Belgische postkantoren kan de bezoeker een volgnummer trekken (3 en 4).

 

Wanneer je dubbelklikt op een van de afbeeldingen wordt deze in een nieuw venster vergroot weergegeven. De afbeeldingen zijn dan scherp en de teksten zijn dan goed leesbaar. Door op het naar links wijzende pijltje rechtsboven in de browser te klikken kan dit venster weer worden gesloten.

 

 

 

 

  1. Uithangbord - Me-chelen 2. Banier - Antwer-pen Groenmarkt   3. Volgnummer-automaat 4. Volgnummer  

 

Brievenbussen en pakketautomaten

Op de tentoonstelling Nederland-BelgiŽ die van 20 juni 2015 tot en met 13 september 2015 werd gehouden in Museum Boijmans van Beuningen te Rotterdam stond een gietijzeren brievenbus, ca. 1850-1880, afkomstig van de Koninklijke  Musea voor Kunst en Geschiedenis - Brussel (1).

 

In sommige oude stadskernen heeft BPost (replica's van) oude brievenbussen geplaatst. Voorbeelden: op de Grote Markt en het Begijnhof in Diest (2 tot en met 9) en op de hoek Peperstraat/Rodestraat in Brugge (10 en 11) staan bussen vervaardigd door Gieterij Requilť uit Luik. Ook in Brussel kom je nog wel oude bussen tegen (12 en 13). Verder ben ik een hangbrievenbus tegengekomen van het Duitse model (14) en veelverschillende bussen op palen (15 tot en met 19 en 21 tot en met 24) of hangend aan de muur (25 tot en met 27). Opmerkelijk is de brievenbus in het PostPunt in het NMBS Station Tienen: namelijk een bus waar een zak onderuithangt (20).

 

1. Koninklijke  Musea voor Kunst en Geschiedenis - Brussel 2. Diest - Grote Markt - voorkant 3. Diest - Grote Markt - zijkant 4. Diest - Grote Markt -achterkant 5. Diest - Grote Markt - aankondi-ging buslichting 6. Diest - Grote Markt - detail voor-kant 7. Diest - Grote Markt - detail achter-kant
             

8. Diest - Begijnhof 9. Diest - Begijnhof 10. Brugge - hoek Peperstraat/Rode-straat 11. Brugge - hoek Peperstraat/Rode-straat 12. Brussel 13. Brussel - aankon-diging buslichting (tweetalig) 14. Hangbrievenbus Duits model
             

15. Brievenbus op paal - Station Brus-sel-Zuid (Bruxelles-Midi) 16. Brievenbus op paal - Station Brus-sel-Zuid (Bruxelles-Midi 17. Brievenbus - Tienen - Grote Markt 18.  Brievenbus - Tienen - Grote Markt 19.  Brievenbus - Tienen - Grote Markt 20. Brievenbus/zak PostPunt NMBS Station Tienen 21. Brievenbus
             

 
22. Brievenbus 23. Brievenbus 24. Brievenbus   25. Brievenbus 26. Aankondiging buslichting maandag t/m vrijdag 27. Brievenbus met buslichting ook op zaterdag (blauw-geel)

 

Sinds oktober 2011 kunnen klanten hun pakketzending versturen en laten afleveren in pakketautomaten. Die heten wegens hun continue beschikbaarheid 'Bpack 24/7'. Klanten van onder meer webwinkels kunnen hun pakketten in de automaat laten afleveren om ze af te halen wanneer hen dat past. Een groot aantal Belgische webwinkels maakt reeds van deze dienst gebruik. De dienst werkt met gratis registratie via een website (www.bpost.be/bpack247). Klanten krijgen een kaart met persoonlijke code thuisgestuurd. Bpost wil tegen eind 2012 meer dan 70 dergelijke automaten in dienst hebben, in 2013 zou dat aantal moeten stijgen tot 150 (28 tot en met 30).

 

 

 

   
    28. Pakjesautomaat bpack 24/7 - Stati-onshal Brussel-Noord 29. Detail 30. Bedieningscherm    

 

Automaten

Sinds 1989 hangen er in BelgiŽ aan de muren van de postkantoren Frama-automaten (1, 2 en 3). Op de automaten staat een overzicht van de voornaamste posttarieven (4). Sinds 2002 worden er automaatstroken met onderdruk gebruikt (5 en 6). Het kan voorkomen dat het clichť verkeerd in de automaat aangebracht zijn waardoor de waardeopdruk ondersteboven staat (vergelijk 5 met 6). Eind 2012 zijn de Frama-automaten buiten bedrijf gesteld.

 

1. Frama 2. Frama - automaat ingebouwd - Tienen 3. Frama -automaten - Antwerpen Groen-markt 4. De voornaamste posttarieven 5. Automaatstrook 2002 6. Automaatstrook 2002 - onderstebo-ven

Terug