De werking van de Wincor Nixdorf ProPostal 2000-automaat - 1

 

             

2. De keuze tussen 'Brievenbuspost' en 'Pakket'

De allereerste vraag is of je je brief of het pakket op de weegschaal wilt leggen (10). Er kan ook gekozen worden voor de Engelse taal. Het gewicht wordt vervolgens getoond (11 en 12). Daarna wordt gevraagd of het door de brievenbus kan of niet (13 en 14). Om dit met zekerheid te kunnen bepalen is bij het type Postkantoren BV rechts van de automaat een instructie aangebracht over de toegestane afmetingen van postzendingen en een modelbrievenbus (15 en 16). Bij het type TNT Postwinkels is rechts van de automaat alleen een soort modelbrievenbus (17) aangebracht. Na 'Ja' aangeraakt te hebben wordt het schema 'Brievenbuspost' gevolgd. Bij 'Nee' wordt het schema 'Pakket' gevolgd.

 

Wanneer je dubbelklikt op een van de afbeeldingen wordt deze in een nieuw venster vergroot weergegeven. De afbeeldingen zijn dan scherp en de teksten zijn dan goed leesbaar. Door op het naar links wijzende pijltje rechts boven in de browser te klikken kan dit venster weer worden gesloten.

 

10. Leg de brief of het pakket op de weegschaal 11. Het gewicht wordt getoond 12. Het gewicht wordt getoond (engels) 13. Past het door de brievenbus? (type Postkantoren BV) 14. Rechts van de au-tomaat (type Post-kantoren BV) kan bepaald worden of een zending aan de goede maten vol-doet 15. Modelbrieven-bus (type Postkan-toren BV) 16. Past het door de brievenbus? (type TNT Postwinkels)
             
           
      17. Rechts van de au-tomaat (type TNT Postwinkels) kan be-paald worden of een zending aan de goe-de maten voldoet      

 

         terug

23-10-2011