De werking van de Wincor Nixdorf ProPostal 2000-automaat - 2

 

2. De start en het aanmaken van losse postzegels

Het startscherm van de automaat geeft aan dat je met de automaat snel losse zegels kunt printen en zendingen kunt wegen en frankeren. Voor zendingen naar het buitenland, zwaarder dan 2 kg. moet je naar de balie gaan (27). Na op het scherm op 'Doorgaan' te hebben gedrukt, verschijnt een scherm waar je moet kiezen voor 'Wegen en frankeren' of voor 'Losse postzegels' (28). We kiezen voor 'Losse postzegels'. Je komt dan in een scherm met voorgeprogrammeerde waarden (29). Na de tariefswijziging op 1 Januari 2008 is het scherm aangepast (30). Dit is ook gebeurd na de wijziging op 1 januari 2009 (31).  Omdat per 1 januari 2010 de tarieven voor een groot aantal producten niet zijn verhoogd hoefde het scherm met de voorgeprogrammeerde waarden niet te worden aangepast. Opvallend in het scherm zijn de waarden Nederland € 0,88, Bijfrankeren € 0,05 en € 0,10 en een knop 'Kies ander bedrag'. Er wordt een zegel van € 0,44 geselecteerd. Deze komt links in het venster 'Uw keuze en het bedrag' te staan (32). Met het knopje 'Meer' kun je het aantal zegels van dezelfde waarde vergroten. Het maximum is 10 zegels van dezelfde waarde (33, 34 en 35). In de automaten van de TNT Postwinkels is de dubbele tekst verwijderd (36). Met de knop 'Kies ander bedrag' kun je waarden aanmaken van € 0,01 tot en met € 99,99 (37 en 38). Zo'n losse waarde voeg je met de knop 'In winkelwagen' toe aan de lijst 'Uw keuze en het bedrag' (39). Ben je klaar met het aanmaken van losse postzegels dan kun je 'Betalen' of 'Verder winkelen' (39). Je kunt echter niet meer dan vijf verschillende zegelwaarden tegelijk aanmaken (40). In de automaten van de TNT Postwinkels is ook hier de dubbele tekst verwijderd (41).

 

Wanneer je dubbelklikt op een van de afbeeldingen wordt deze in een nieuw venster vergroot weergegeven. De afbeeldingen zijn dan scherp en de teksten zijn dan goed leesbaar. Door op het naar links wijzende pijltje rechts boven in de browser te klikken kan dit venster weer worden gesloten.

 

27. Het welkomst-scherm 28. Een eerste keuze 29. losse postzegels: voorgeprogrammeerde waarden 30. Nieuwe voorge-programmeerde waarden (01-01-2008) 31. Nieuwe voorge-programmeerde waarden (01-01-2009) 32. Een zegel van     € 0,44 is aangemaakt 33. Maximum 10 ze-gels van dezelfde waarde
             
34. Zie 33. 35. Bon met 10 bar-codenummers 36. Vernieuwd scherm maximum aantal zegels 37. Kies ander be-drag: toetsenbord 38. De hoogste waarde is € 99,99 39. Verschillende 'andere waarden' en nu 'Verder winkelen' 40. Niet meer dan vijf verschillende zegelwaarden in één koop
             
           
      41. Vernieuwd scherm over maxi-mum aantal verschil-lende zegelwaarden      

Terug