De werking van de Wincor Nixdorf ProPostal 2000-automaat - 2

 

PK000001 Postkantoor Heemstede 18 september 2007 2 april 2009
PK000002 Postkantoor Heemstede 18 augustus 2007 2 april 2009
PK000003 Postkantoor Apeldoorn 25 september 2007 8 oktober 2009
PK000004 Postkantoor Apeldoorn 25 september 2007 8 oktober 2009
PK000005 Postkantoor Papendrecht 9 november 2007 februari 2010 **)
PK000006 Postkantoor Zeist 16 mei 2008 18 november 2010
PK000007 Postkantoor Zeist 16 mei 2008 18 november 2010
       
TNT00001 TNT Postwinkel Nijmegen *) 20 augustus 2008 september 2009 ***)
TNT00002 TNT Postwinkel Nijmegen *) 20 augustus 2008 juni 2009 ***)
TNT00003 TNT Postwinkel Rotterdam *) 15 juli 2008 september 2009 ***)
TNT00004 TNT Postwinkel Rotterdam *) 15 juli 2008 september 2009 ***)
RNT00005 TNT Postwinkel Den Haag *) 26 april 2008 29 oktober 2008
TNT00006 TNT Postwinkel Den Haag *) 26 april 2008 29 oktober 2008

  

*) In de folder 'Er is post', zomer 2009, wordt in plaats van over Postwinkels geschreven over Conceptstores. Conceptstores zijn grote TNT Postkantoren waar klanten zich uitgebreid kunnen laten adviseren over verpakken, verzenden en het ontwerpen van eigen persoonlijke postzegels. De Conceptstores zijn te vinden in Nijmegen, Rotterdam en Den Haag.  

 

**) Vanaf februari 2010 is de automaat wegens storing buiten werking. TNT heeft besloten de automaat niet meer te repareren. Op 11 mei 2010 is het postkantoor definitief gesloten.

 

***) Vanaf september 2009 zijn beide automaten wegens storing buiten werking. TNT00002 stond al in juni 2009 op zwart. In de week van 14 tot 19 juni 2010 zijn de automaten verwijderd.

 

****) Vanaf september 2009 zijn beide automaten wegens storing buiten werking. TNT heeft besloten de automaten niet meer te repareren en op termijn weg te halen.

 

                             

FilatelieHeemstede  en  Postkantoren BV    Nijmegen  en  TNT-Postwinkels 

 

Bijgewerkt op: 31-10-2011

 

Wanneer je dubbelklikt op een van de afbeeldingen wordt deze in een nieuw venster vergroot weergegeven. De afbeeldingen zijn dan scherp en de teksten zijn dan goed leesbaar. Door op het naar links wijzende pijltje rechts boven in de browser te klikken kan dit venster weer worden gesloten.

 

   
  Automaten Heem-stede en Apeldoorn Automaat Papen-drecht Automaten Zeist Automaten TN T Postwinkels  

 

1. Inleiding  (Klik hier)   

2. De start en het aanmaken van losse postzegels (Klik hier)

3. Verder winkelen en Wegen en frankeren (Klik hier)

4. Het betalen (Klik hier)

5. De techniek (klik hier)

 

Meer...........

Klik voor informatie over de werking van de automaten van het type Postkantoren BV vóór augustus/september 2007 en TNT Postwinkels Rotterdam tot 15 juli 2008 en Nijmegen tot 20 augustus 2008 op onderstaande button.

 

Meer.....1

 

Klik hier voor een algemene inleiding over de automaten en de automaatstroken

 

Klik hier voor een literatuuroverzicht

 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 

1. Inleiding

18 Augustus 2007 is in automaat PK000002 in Heemstede een nieuwe versie van de software geïnstalleerd. Na een proefperiode van ca. vier weken werd op 18 september ook de automaat PK000001  van de nieuwe software voorzien.

Op 25 september werden de automaten in het postkantoor Apeldoorn, de  PK000003 en de PK000004 geüpdate.

 

De werking van de automaten is geheel anders dan we gewend waren. Het is nu mogelijk in één transactie meerdere zegelwaarden aan te maken (1). Het maximum is vijf. Het maximum bedrag van een transactie is € 40,00 (2). Ook kunnen er weer bijfrankeerwaarden worden gemaakt (3 en 4).

 

De print op de smalle rol is breder dan voorheen (5). De afstand tussen de frankeerwaarde en het ID-nummer is vergroot van 3,5 mm naar 8,5 mm (5). Het automaatnummer op de brede rol (pakketstroken en barcodestickers) heeft weer vijf nullen gekregen (6 en 7). De automaat PK000002 geeft echter pakketstroken en barcodestickers zonder het voorvoegsel PK (8). Dit blijkt in januari 2008 te zijn verholpen (9).

 

De bonnen zijn keurig uitgelijnd, ook de vermelding van de pinbetaling (13). De gegevens van de chipknip-betaling worden nog even rommelig weergegeven als vroeger (13). Het blijkt nog steeds lastig de tijd van betalen iets vóór die van het printen van de bon af te stellen (15).  De vermelding van het BTW-bedrag moet in plaats van € 0.00 € 0,00 zijn (komma in plaats van een punt) (1).

 

De productnamen op de bonnen zijn veranderd:

 

Oud: Vanaf aug/sep 2007: Oud: Vanaf aug/sept 2007:
       
Brief binnenland Brief Nederland (1) Basis Pakket Ned Basis Pakket Ned (9)
Brief Stand Eur Brief Stnd. Europa (50) Barcodezegel Antwoordnr. Nederland (51)
Brief Prio Europa Brief Prio Europa    
Brief Prio ROW (Brief Buiten Europa) Brief Buiten Europa (1) Pakket Europa Std Int PK Basis Stnd Eur (55)
   

Pakket Europa Pri

Int PK Basis Prio Eur (54)

 

Bijfrankeren (19)

TNT Postwinkel*): Bijplakzegel (18)

Pakket ROW Std

Int PK Basis Stnd (54)

 

xx (= aantal losse waarden) (1)

TNT Postwinkel*): Postzegel (17)

Pakket ROW Pri

Int PK Basis Prio

    *) Den Haag, Rotterdam vanaf 15 juli 2008 en Nijmegen vanaf 20 augustus 2008

 

In de op 9 november 2007 in gebruik genomen automaat op het postkantoor Papendrecht en in de op 16 mei 2008 in gebruik genomen automaten op het postkantoor Zeist is eveneens deze software geïnstalleerd. Ook hier bevindt zich evenals bij de automaten te Apeldoorn boven de automaat een beknopte instructie (10).

 

Ook de op 25 april 2008 in de TNT Postwinkel Den Haag - Kerkplein 6 in gebruik genomen automaten hebben deze nieuwe software; contante betaling is evenals bij alle andere TNT Postwinkel-automaten in Den Haag echter niet mogelijk. De stroken uit de automaten van de TNT Postwinkel Den Haag hebben vier nullen en als voorvoegsel: TNT (11 en 12).

 

Op 15 juli 2008 zijn de automaten in de TNT Postwinkel Rotterdam vervangen door een verbeterd type. De weegschaal kan nu ook separaat gebruikt worden en rechts van iedere automaat is nu een display waar het gewicht op afgelezen kan worden. De beide nieuwe automaten zijn voorzien van dezelfde software die sinds augustus/september 2007 in de automaten van Postkantoren BV is geïnstalleerd. Op 20 augustus 2008 is hetzelfde gebeurd met de automaten in de TNT Postwinkel Nijmegen.

 

Bij de bonnen uit de automaten van de TNT Postwinkels is de opmaak wat gewijzigd. De tijdsaanduiding staat niet meer links uitgelijnd, maar is één spatie ingesprongen (16). Koopt men een zelfgekozen waarde, dan staat er niet meer alleen het aantal waarden, maar het woord Postzegel (vergelijk 15 met 18). Gaat het om een priority-waarde, dan staat er in plaats van het woord: Bijfrankeren, Bijplakzegel (vergelijk 19 met 20). Ook de opmaak van de pin-betaalgegevens op de bon is bij de TNT Postwinkel Den Haag gewijzigd ten opzichte van die bij de andere automaten. De cijfers van het rekeningnummer zijn deels vervangen door kruisjes en op de plaats van de naam van de bank staat: Equens CTAP host *) (vergelijk 16 met 13). Ook is de opmaak van de chipknip-betaling op de bon anders (vergelijk 17 met 14). Het logo staat bij beide automaten keurig gecentreerd (16 en 17). De BTW-waarde heeft weer een komma, en staat keurig uitgelijnd (vergelijk 16 met 1). Het getal boekingsperiode (dag van het jaar) wordt op de bonnen uit de TNT Postwinkel Den Haag voorafgegaan door het cijfer 8 (16 en 18).

 

Ook de opmaak van de betaalgegevens op de bonnen van de op 16 mei 2008 bij het Postkantoor Zeist in gebruik genomen automaten PK00006 en PK000007 is anders. De pin-betaling bij de PK000006 is opgebouwd als in Apeldoorn en Heemstede, alleen in kleine letters, behalve de tekst: U HEEFT BETAALD TOT ZIENS. De tekst: Totaal en het bedrag zijn met spaties. Het getal boekingsperiode (dag van het jaar) wordt voorafgegaan door het cijfer 8 (21). Bij de pin-betaling bij de PK000007 zijn de cijfers van het rekeningnummer deels vervangen door kruisjes en staat op de plaats van de naam van de bank: Equens CTAP host *) (22). De chipknip-betaling bij de PK000006 is keurig uitgelijnd en die van de PK000007 is een rommeltje (23 en 24).

 

In 2009 zijn bonnen van de pin-betalingen via de ING-bank (voorheen Postbank) aangepast. Zo zijn op de Postbank-bon: TLV GIRO, PASNR en TRANSNR met getal op de ING (voorheen Postbank) vervangen door: TLV REK, PASVOLGNR,  BET KENMERK zonder getal. Het rekeningnummer is met nullen aangevuld tot 10 cijfers en is het pasvolgnummer beperkt tot de laatste drie cijfers. Een betaalkenmerk ontbreekt (vergelijk 25 met 22). Op de bon bij de pin-betaling bij de PK000007 zijn de kruisjes op de plaats van het rekeningnummer nu aangevuld met een viertal cijfers die geen deel van het rekeningnummer uitmaken. De tekst 'Pas' en het pasnummer ontbreken. 'Equens CTAP host' is vervangen door de naam van de bank: ING (26).

 

Regelmatig is er bonpapier van een smal type (58 mm in plaats van  60 mm) gebruikt, waardoor de tekst tegen de linker of rechter buitenkant staat.

 

Wanneer je dubbelklikt op een van de afbeeldingen wordt deze in een nieuw venster vergroot weergegeven. De afbeeldingen zijn dan scherp en de teksten zijn dan goed leesbaar. Door op het naar links wijzende pijltje rechts boven in de browser te klikken kan dit venster weer worden gesloten.

 

1. Bon met meerdere zegelwaarden, con-tante betaling 2. Het maximum be-drag van een trans-actie is € 40,00 3. Bijfrankeerwaarde 4. Bijfrankeerwaarde Priority 5. Nieuwe brede print boven, oude print onder 6. Barcodesticker PK000001 7. Basis Pakket Nederland zegel PK000003
             
8. Barcodesticker 000002 9. Barcodesticker PK000002 10. Korte instructie 11. Frankeerzegel - Den Haag TNT00005 12. Barcodesticker - Den Haag TNT00005 13. Bon, pin-beta-ling, keurig uitge-lijnd 14. Bon, chipknip-betaling, rommelig
             
15. Bon, tijden pin-betaling: 11:18:39 en bon-afdruk: 11:23 16. Bon, pin-betaling - Den Haag TNT00005 17. Bon chipknip-be-taling - Den Haag TNT00006 18. Bon Bijfrankeer-waarde - Den Haag TNT00006 19. Bon Bijfrankeer-waarde Priority PK000003 20. Bon Bijfrankeer-waarde Priority - Den Haag TNT00006 21. Bon, pin-betaling - Zeist - PK00006
             
   
  22. Bon, pin-betaling - Zeist PK00007 23. Bon, chipknip-betaling - Zeist PK00006 24. Bon, chipknip-betaling - Zeist PK00007 25. Bon, TNT00004 nieuwe opmaak pin-betaling 26. Bon PK000007 nieuwe opmaak pin-betaling  

 

De aanpassing van de automaten aan de nieuwe tarieven per 1 januari 2009 is niet al te soepel verlopen. Sommige automaten waren pas in de loop van januari weer operationeel.

 

*) CTAP is ontwikkeld door Banksys en Interpay (tegenwoordig Equens). Het is een open standaard waardoor betaalautomaten (ook wel POS terminals (Point of Sale) genoemd) makkelijker kunnen worden aangesloten op andere POS processors. Daarnaast is een CTAP POS terminal geschikt voor de acceptatie van zowel magstripe alsook EMV-Chip kaarten (debit- en creditcards).

 

Omhoog