Filatelie    Wincor Nixdorf ProPostal 2000-automaten   Postkantoren BV

Heemstede (Postkantoren BV)   

Bijgewerkt op: 02-09-2014

 

(bezoek 20 december 2006)

 

Op 6 november 2006 is in Heemstede aan de Binnenweg 209 (centrum) een nieuw type postkantoor geopend. Het nieuwe postkantoor, bestaande uit een winkeleenheid in een moderne winkelgalerij, heeft een warme, gezellige uitstraling (1). De rechterwand is ingericht voor het verzenden en afgeven van post (2 en 3). Er voor staat een terminal om het productenaanbod en de dienstverlening te kunnen raadplegen (4). Dit gaat via de website van TNT-Post. Er zijn twee ProPostal 2000-automaten (Wincor Nixdorf) voor losse frankeerwaarden (automaatstroken), een opening en brievenbus om post in te leveren (6) en een Wurlitzer-automaat voor velletjes en andere TNT producten (5). Rechtsvoor is een kleine servicebalie met onder andere een labelprinter voor loketstroken. De linkerwand is ingericht met automaten die met geld te maken hebben en de achterwand heeft een servicebalie.

 

De twee ProPostal 2000-automaten zijn grijs/oranje van kleur en staan opgesteld tegen de rechter wand (6). Rechts van iedere automaat is een instructie aangebracht over de afmetingen van de zending met model-gleuf. (7 en 8). De automaten geven een nieuw soort automaatstroken af met het nummer PK000001 (9) of PK000002 (10). Vσσr 15 november hadden beide automaten het nummer PK000002!

 

Wanneer je dubbelklikt op een van de afbeeldingen wordt deze in een nieuw venster vergroot weergegeven. De afbeeldingen zijn dan scherp en de teksten zijn dan goed leesbaar. Door op het naar links wijzende pijltje rechts boven in de browser te klikken kan dit venster weer worden gesloten.

 

1. Gezicht vanaf de straatzijde 2. De rechterwand (de 'post'-wand) ge-zien in de richting van de straat 3. De 'Post'-wand in bedrijf 4. Monitor om het aanbod van dienst-verlening en produc-ten te bekijken 5. De Wurlitzer-automaat 6. De beide Wincor-Nixdorf Propostal 2000-automaten 7. De rechter auto-maat PK000002
             
       
    8. Instructie over afmetingen van zen-dingen 9. Strook uit linker automaat PK000001 (decembertarief) 10. Strook uit rechter automaat PK000002 (bijfrankering)    

 

Behalve standaardwaarden kunnen er ook stroken voor decemberpost en bijfrankering worden aangemaakt (9, 10 en 11). Op stroken naar het buitenland kan links op de automaatstrook de tekst PRIORITY worden bijgedrukt (11). De automaten geven ook pakketstroken af met een barcode. Op deze stroken wordt een datum gedrukt en het automaatnummer zonder voorvoegsel PK (13). De eerste dagen konden ook pakketstroken als bijfrankering worden aangemaakt. Zo kon een pakket verzonden worden voor € 0,01 in plaats van voor € 6,20. De eerste brede rol uit de rechter automaat had een bruin in plaats van oranje logo. De automaten nemen munten en papiergeld tot 20 euro aan en geven wisselgeld terug (15 en 16). Het kleinste retourbedrag is € 0,05. Het te betalen bedrag wordt dan ook afgerond op € 0,05 (17). Ook kan men pinnen of chippen (15). De automaten geven bij elke aankoop een bon af waar tevens de betaalgegevens (pin- en chipknip) op staan. Bovenaan de bon staat 'postkantoor' (12, 14 en 18).  De eerste dagen na de opening  leverde de linker automaat (na 15 november PK000001) bonnen met het opschrift TNTPost. Ook was de sluitingstijd op zaterdag om 13.30 uur in plaats van 14.00 uur.

 

Opmerkelijk bij de geprinte bon is de tijdsvermelding. De vermelding van de Pin/Chipbetaling is in seconden en die van de aankoop is in minuten. De tijd van de Pin/Chipbetaling is op de bon later dan die van de aankoop (18).

 

Soms was er een kleine storing (19). In het begin werd regelmatig teveel wisselgeld teruggegeven.

 

Tussen de beide automaten zit een opening en brievenbus om de gefrankeerde post in te leveren (6 en 20). De opening is voor pakjes (20 t/m 23). Bij het inleveren van pakjes wordt een bon aangemaakt (24).

 

11. Strook voor bij-frankering Standaard € 0,65 naar Priority Europa € 0,69 12. Bon 1 Brief Prio ROW (=Rest of the World) 13. Pakketstrook - Barcodesticker 14. Bon Pakketstrook - Barcodesticker 15. De verschillende manieren van beta-len 16. Gleuf voor papiergeld 17. Afronding van het te betalen bedrag op € 0,05
             
18. Bon pin-betaling mislukt, chipknip-betaling gelukt! 19. Storing 20. Opening en brie-venbus om post in te leveren 21. Druk op 'Start' voor het inleveren van een pakket 22. Er wordt een bon gemaakt als bewijs van inlevering 23. Het pakket verdwijnt 24. Het bewijs van inname van het pakket

Op 3 november 2006 was er een bijeenkomst voor genodigden: medewerkers van Postkantoren BV, Wincor Nixdorf en toekomstig personeel van het kantoor. De stroken die toen uit de automaten werden getrokken hadden in plaats van de kleur oranje een bruin kleur.

(bezoek 13 april 2007)

Vanaf 3 januari 2007 is de automaat PK000002 (7) nagenoeg permanent buiten bedrijf geweest. Op 4 januari 2007 werd het identificatienummer echter gewijzigd in PK00001 en hadden de bonnen als adres: Bisschop Hamerstraat 2, 6511 NB Nijmegen. Op 5 januari was dit aan het eind van de dag weer hersteld. Op 9 januari was het weer mis. Weer de adresgegevens van Nijmegen maar nu met het woord Postkantoor in groter lettertype gecentreerd er boven. Vanaf 27 februari 2007 was dat ook het geval met de automaat PK000001 (25). Op 2 april 2007 is de automaat PK000002 weer in bedrijf gesteld met de volgende wijzigingen *):

- het is nu uitsluitend mogelijk om standaardwaarden te printen en geen aanvullende waarden;

- de mogelijkheid om stroken: 'Standaard Buiten Europa' te printen is door de tariefswijziging per 1 januari 2007 vervallen (27);

- op de pakketstrook staat nu PK voor het automaatnummer en het aantal nullen voor het cijfer 2 is nu 6 (vroeger 5) (28);

- op de bon staat de tekst 'postkantoor' staat nu gecentreerd (26 vergelijk 18);

- ROW (Rest of the World) is nu 'Buiten Europa' geworden (27 vergelijk 12);

- de tijd van de Pin/Chipbetaling valt nu eerder dan die van de aankoop (27 vergelijk 18).

- de sluitingstijd op zaterdag is van 14.00 uur veranderd in 13.30 uur (26 vergelijk 18);

- het φ-teken, onder Za 10.00-14.00, is verdwenen (26 vergelijk 18);

- na het barcodenummer is een witregel ingevoegd (26 vergelijk 14);

- de tekst: 'Vervoer.....versie' is nu gecentreerd (26 vergelijk 14).

 

De kleine servicebalie met onder andere een labelprinter voor loketstroken, rechts voor de automaten was er bij dit bezoek niet meer. De los op de automaten liggende pakjes blokjes douaneverklaringen waren vervangen door tegen de wand geplaatste rollen (29 en 30). Wel was er weer een kleine storing.

 

*) Data afkomstig van www.postaumaat.nl, nieuws 2007

 

25. Automaat PK000001 buiten gebruik 26. Bon volgens de nieuwe opmaak 27. 1 Brief buiten Europa 28. Basis Pakket Nederland met automaatnummer met PK en 6 nullen - PK0000002 29. De rol met dou-aneverklaringen 30. Strook met dou-aneverklaringen van de rol

 

(bezoek 4 juli 2007)

 

Sinds half juni is de automaat PK000001 weer in gebruik * (31). Bij deze automaat zijn weer de nodige veranderingen aangebracht. Er kunnen nog steeds waarden voor bijfrankering worden geprint (32, 33 en 34).  De minimumwaarde is nu echter € 0,05. Nieuw is dat er meerdere barcodestickers tegelijk kunnen worden aangemaakt (35, 36 en 37). Het serienummer van de pakketstroken is nu veranderd in 3SPTT00xxxxx als onderscheid van het nummer 3SPTT01xxxxx dat nu alleen nog maar voorkomt in automaat PK000002 (14 en 37). De tijd van de Pin/Chipbetaling is op de bon aanmerkelijk later dan die van de aankoop (34). Ook is het bonpapier 58 mm in plaats van 60 mm breed. De tekst staat nu pal tegen de linkerkant (37 vergelijk 26).

 

Opmerkelijk is dat de automaat PK000001 nu afwijkt van de PK00002. Daar kunnen geen bijfrankeerwaarden worden geprint en ook niet voor meerdere barcodesticker worden gekozen.

 

Bij beide automaten is de kunststoffen klep verwijderd (38). Voordeel is dat de geprinte bon nu voor de gebruiker goed zichtbaar is. Als nadeel heb ik ervaren dat menige zegel op de grond terecht kwam.

 

31. Automaat PK000001 weer in gebruik 32. Keuze voor bij-frankering 33. Bijfrankeerwaar-de 34. Bon bijfrankeer-waarde, chipknip-betaling 35. Keuze voor meerdere Pakket-stroken -Barcode-stickers 36. Drie Pakket-stroken - Barcode-stickers 37. Bon drie Pakket-stroken - Barcode-stickers
             
           
      38. De kunststoffen klep is verwijderd      

 

(bezoek 3 en 19 oktober 2007)

 

18 Augustus werd de automaat PK000002 als proef voorzien van nieuwe software. Ook kwam er een nieuw binnenwerk in de ze automaat. Vanaf 19 september is ook de PK000001 van deze software voorzien*) . Tijdens het testen van de nieuwe software werden stroken aangemaakt met de ID-nummers PK000050 5n PK000051. Het papier had een bruin TNTPost-logo en de smalle strook had een I-vormige fosforbalk.

 

De nieuwe bedieningsschermen zijn bijzonder gebruiksvriendelijk (39 en 40). Zo is er een scherm met voorgeprogrammeerde waarden waarop je ook kunt zien welke waarden je reeds hebt aangemaakt (41).  Er kunnen op beide automaten ook weer losse waarden aangemaakt worden, nu van € 0,01 tot € 99,99 (42) en voor bijfrankering naar het buitenland (PRIORITY) (43). Het is nu ook mogelijk binnen ιιn transactie verschillende waarden aan te maken (44). Bij contante betaling wordt het totaal afgerond (44 - € 1,42 aan zegels wordt € 1,40).

 

De print op de smalle automaatstroken is breder dan voorheen (45). Wat de pakketstroken betreft valt er ook iets te melden. De barcodestroken uit de automaat PK000002 missen het voorvoegsel PK (46). Voorts is het aantal nullen in de beide automaatnummers weer teruggebracht van 6 naar 5 (48 vergelijk 28).

 

Ook de bonnen hebben een andere opmaak. De opmaak van de bonnen is links uitgelijnd. De vermelding van de het barcodenummer staat nu direct onder de productvermelding, terwijl de voorwaarden zoals voorheen onderaan de bon staan (49). Let op een fout in de tekst van de voorwaarden: er staat 'Algemene Voorwarden' (49).

De productnamen van de diverse waarden zijn veranderd. Zo is 'Brief binnenland', 'Brief Nederland' en  de 'Barcodezegel' 'Antwoordnr. Nederland' geworden (vergl. 49 met 34 en 47 met 37).

De pinbetaling staat keurig uitgelijnd (49), maar de betaling per chipknip staat nog even chaotisch vermeld als vroeger (50). Het is ook nog steeds lastig om de tijd van de Pin/Chipbetaling vσσr de afdruktijd van de bon te krijgen (50 en 51). Het op de bon gebruikte lettertype is iets kleiner (vergl. 50: CHIPKNIP TRAN met 34: CHIPKNIP TR). De postcode 2121 JJ moet zijn 2101 JJ en de vermelding van het BTW-bedrag moet in plaats van € 0.00 € 0,00 zijn (komma in plaats van een punt) (vergl. 44 met 37).

 

Per transactie kan maximaal € 40,00 worden besteed.

 

Op 12 december 2007 zijn in Heemstede (PK000001) stroken aangemaakt met een decimaalteken (punt) in plaats van een komma. Later zal blijken dat bij gebruik van de Engelse taal bij de PK-machines (Heemstede, Apeldoorn, Papendrecht en Zeist) op de stroken en de bonnen in plaats van een komma een decimale punt wordt afgedrukt. Bij de automaten in de TNT-Postwinkels is dat echter niet het geval.

 

39. Het nieuwe openingsscherm 40. Een eerste keuze 41. Het overzicht van voorgeprogrammeerde en al aangemaakte waarden 42. Een losse waarde van € 0,09 43. Een bijfrankeer-waarde priority 44. Bon met ver-schillende waarden, contante betaling (afronding!) 45. Nieuwe brede print - oude print onder!
             
 
46. Barcodesticker met automaatnum-mer zonder PK en met 5 nullen - 000002 47. Bon Barcodestic-ker Antwoordnr. Nederland 48. Basis Pakket Nederland met auto-maatnummer met PK en 5 nullen - PK000001   49. Bon met Barcode-vermelding, pin-betaling 50. Bon met chip-knip-betaling 51. Bon met pin-betaling en juiste tijden

 

(bezoek 16 januari 2008)

 

Op 1 januari 2008 zijn onder meer de tarieven voor het buitenland aangepast. Hierdoor is het overzicht voorgeprogrammeerde waarden aangepast (52). De postcode op de bon is weer hersteld van 2121 JJ in 2101 JJ (54, 56 en 58, vergelijk met 44) en de barcodestroken uit automaat PK000002 hebben weer het voorvoegsel PK (57, vergelijk met 46).

 

52. Aangepast scherm voorgepro-grammeerde waar-den (01-01-2008) 53. Priority Europa tot 20 gram 54. Bon met postcode 2101 JJ, chipknip-betaling 55. Priority buiten Europa tot 20 gram 56. Bon met postcode 2101 JJ, pin-betaling 57. Barcodesticker met automaatnum-mer PK000002 58. Bon met post-code 2101 JJ

 

(bezoek 19 november 2008)

 

Begin 2008 is boven de weegschaal van de automaten een display aangebracht waar direct het gewicht van de brief op het pakket op kan worden afgelezen (vergelijk 59 met 7). De weegschaal functioneert nu afzonderlijk van rest van de automaat.

Bij het inleveren van pakjes, via de opening tussen de beide automaten,  wordt geen bon meer aangemaakt. Het pakket wordt niet meer gescand en de tekst : 'Uw bon', onder het schermpje met aanwijzingen is met bruine verhuistape afgeplakt (vergelijk. 60 met 20).

 

         
    59. Nieuw: display boven de weeg-schaal   60. 'Uw bon' is nu afgeplakt    

(bezoek 24 maart 2009)

Aan de buitenkant van het postkantoor was een mededeling zichtbaar de vestiging op 2 april 2009 gaat sluiten. Als alternatief heeft TNT naast het Servicepunt aan de Zandvoortselaan 157 en  het Business Point aan de nijverheidsweg 10, Servicepunten geopend in de Primera De Pijp aan de Raadhuisstraat 30 en de Dekamarkt aan de Binnenweg 16 (61 en 62). Dit heeft het hoofdkantoor van TNT besloten omdat het bestaande kantoor niet rendabel genoeg was. Het postkantoor was de eerste vestiging van het nieuwe type Postkantoor van TNT Post in Nederland. Aanvankelijk kreeg het kantoor een storm van kritiek over zich heen omdat veel gebruikers de handelingen via machines onpersoonlijk en niet-praktisch vonden.

Op 1 januari 2009 zijn onder meer de tarieven voor het buitenland aangepast. Hierdoor is het overzicht voorgeprogrammeerde waarden aangepast (63).  De automaat PK000001 vertoont een kleine storing. Het automaatnummer wordt slecht of gedeeltelijk afgedrukt (64 en 65). De transportband voor de pakketten was ten tijde van mijn bezoek defect (66).

 
61. Postkantoor met mededeling over sluiting 62. De mededeling 63. Aangepast scherm voorgepro-grammeerde waar-den (01-01-2009)   64. Gedeeltelijke afdruk automaat-nummer 65. Gedeeltelijke afdruk automaat-nummer 66. Mededeling over defecte transport-band

Tot slot enkele afbeeldingen van de laatste dag van openstelling: 2 april 2009 (67 tot en met 73 *). Tijdens de ontmanteling van het postkantoor bleken op 3 april de automaten in de ochtenduren nog ingeschakeld te staan waardoor het mogelijk was om stroken te trekken. Er kon niet contant betaald worden. (75 tot en met 77 **).

 

*) Met dank aan Hens Wolf

**) Met dank aan Jacques van Zantvoort

 
67. Stempel van de laatste dag - 2 april 2009 68. Laatste dag PK000001 - 2 april 2009 69. Barcodesticker laatste dag PK000001 - 2 april 2009 70. Bon laatste dag PK000001 - 2 april 2009 71. Laatste dag PK000002 - 2 april 2009 72. Barcodesticker laatste dag PK000002 - 2 april 2009 73. Bon laatste dag PK000001 - 2 april 2009
             
     
  74. Barcodesticker PK000001 - 3 april 2009 75. Bon PK000001 - 3 april 2009   76. Barcodesticker PK000002 - 3 april 2009 77. Bon PK000002 - 3 april 2009  

 

*) Data afkomstig van www.postaumaat.nl, nieuws 2007

 

Meer...........

Klik voor meer informatie over de werking van de automaten tot augustus/september 2007 op onderstaande button.

 

Meer.....1

 

Klik voor meer informatie over de werking van de automaten na augustus/september 2007 op onderstaande button.

 

Meer.....2

   Omhoog