Verdere plaatsing Wincor Nixdorf ProPostal 2000-automaten in Postkantoren

Filatelie                                                                                                                          Heemstede

Bijgewerkt op: 17-10-2011

In de loop van 2007 en 2008 zal Postkantoren BV nog in verschillende postkantoren Wincor Nixdorf ProPostal 2000-automaten plaatsen.  De automaten zullen van het type Postkantoren BV zijn en werken op dezelfde wijze. Aan het eind van 2007 zal er een eerste grote evaluatie plaatsvinden. Inmiddels (mei 2008) zijn er automaten geplaatst te:

Apeldoorn  Papendrecht  Zeist 

Op 5 maart 2008 maakte TNT bekend alle 250 zelfstandige postkantoren binnen 5 jaar te sluiten en om de dienstverlening aan de consumenten op peil te houden de komende jaren nog eens 750 verkooppunten in winkels te vestigen. Als gevolg hiervan zullen er ondanks de grootse plannen in 2006 geen nieuwe automaten van het type postkantoren BV meer worden geplaatst. De voorgenomen plaatsing van twee automaten in het nieuwe postkantoor Amsterdam Koninginneweg 276 (Oud-Zuid) op 23 juni 2008 is daardoor niet doorgegaan.

Apeldoorn  (Postkantoren BV)    

(bezoek 4 juli 2007)

Op 21 juni 2007 is in Apeldoorn aan de Stationsstraat 178 het vernieuwde postkantoor geopend (1) met de Wincor Nixdorf ProPostal2000-automaten PK000003 en PK000004 (2). De inrichting is nagenoeg gelijk aan die van het postkantoor Heemstede. Links van de beide automaten staat niet één maar staan twee Wurlitzer-automaten voor velletjes en andere TNT producten. De automaten zelf hebben een zwarte muntinworpgleuf gekregen en zijn voorzien van enkele aanwijzingen (zilverkleurige stickers) die met betalen te maken hebben. 'Munten', 'Passen' en 'Bij contant betalen eerst muntgeld en dan bankbiljetten'. Linksboven iedere automaat is een korte instructie aangebracht (3). Rechts van de automaten is de mogelijkheid om onder meer gefrankeerde post af te leveren (4 en 5). De ruimte tussen de automaten om post af te leveren is iets anders vormgegeven dan in Heemstede (6, 7 en 8). Tegenover de automaten is een terminal om het productenaanbod en de dienstverlening te kunnen raadplegen. Dit gaat via de website van TNT-Post (9).

 

Wanneer je dubbelklikt op een van de afbeeldingen wordt deze in een nieuw venster vergroot weergegeven. De afbeeldingen zijn dan scherp en de teksten zijn dan goed leesbaar. Door op het naar links wijzende pijltje rechts boven in de browser te klikken kan dit venster weer worden gesloten.

 

1. Apeldoorn, Stati-onsstraat 178 2. De automaten PK000002 en PK000004 3. Korte instructie 4. De wand waar onder meer gefran-keerde post afgele-verd kan worden 5. De openingen om post af te leveren 6. De ruimte voor het afleveren van pakketten 7. De eerste aanwij-zing voor pakket-inlevering
             
         
    8. De douaneverkla-ringen en de afgifte gleuf van de inlever-bon   9. De terminal om postzaken te raad-plegen    

 

Het aanbod uit de beide ProPostal2000-automaten is gelijk aan die van de PK000002 te Heemstede (10 t/m 27). De identificatienummers hebben op de pakketstroken 6 in plaats van 5 nullen (19, 21 en 24). De tijd van de Pin/Chipbetaling is bij de PK000004 op de bon later dan die van de aankoop (12).

 

10. Brief Binnenland PK000003, afgestem-peld op 4 juli 2007 11. Strook Brief Bin-nenland PK000003 12. Bon Brief Bin-nenland PK000003, contante betaling 13. Strook Brief Bin-nenland PK000004 14. Bon Brief Bin-nenland PK000004, pin-betaling 15. Strook Brief Prio Europa PK000003 16. Bon Brief Prio Europa PK000003, chipknip-betaling
             
17. Strook Brief Buiten Europa PK000003 18. Bon Brief Buiten Europa PK000003, pin-betaling 19. Strook Pakket Europa Standaard PK000003 20. Bon Pakket Europa Standaard PK000003, chipknip-betaling 21. Pakket barcode-sticker PK000003 22. Bon Pakket bar-codesticker PK000003 23. Pakket barcode-sticker PK000004
             
     
  24. Bon Pakket bar-codesticker PK000004 25. Keuzemogelijk-heid meerdere stroken Basis Pak-ket binnenland   26. Twee stroken Ba-sis Pakket binnen-land 27. Bon meerdere stroken Basis Pak-ket binnenland, pin-betaling  

 

(bezoek 3 en 19 oktober 2007)

 

Op 25 september 2007 zijn de automaten voorzien van de nieuwe software die eerder in de automaten in Heemstede geïnstalleerd is. De bedieningsschermen zijn bijzonder gebruiksvriendelijk (28 en 29). Zo is er een scherm met voorgeprogrammeerde waarden waarop je ook kunt zien welke waarden je reeds hebt aangemaakt (30).  Ook kunnen losse waarden aangemaakt worden van € 0,01 tot € 99,99 (31) en voor bijfrankering naar het buitenland (PRIORITY) (32 en 41). Het is nu ook mogelijk binnen één transactie verschillende waarden aan te maken (33). Bij contante betaling wordt het totaal afgerond (33 - € 1,56 aan zegels wordt € 1,55).

 

De print op de smalle automaatstroken is breder dan voorheen (34). Wat de pakketstroken betreft valt er ook een verandering te melden. Het aantal nullen in de beide automaatnummers is teruggebracht van 6 naar 5 (35 vergelijk 23).

 

Ook de bonnen hebben een andere opmaak. De opmaak van de bonnen is links uitgelijnd. De vermelding van de het barcodenummer staat nu direct onder de productvermelding, terwijl de voorwaarden zoals voorheen onderaan de bon staan (36). Let op een fout in de tekst van de voorwaarden: er staat 'Algemene Voorwarden' (36).  De productnamen van de diverse waarden zijn veranderd. Zo is 'Brief binnenland', 'Brief Nederland' en  de 'Barcodezegel' 'Antwoordnr. Nederland' geworden (vergl. 36 met 12 en 24). De openingstijden ma t/m vrijdag zijn met een half uur bekort en de openstelling op zaterdag begint een uur later (vergl. 24 met 33). Bij mijn bezoek op 19 oktober bleken de tijden weer hersteld te zijn (41).

 

De pinbetaling staat ook keurig uitgelijnd (37), maar de betaling per chipknip staat nog even chaotisch vermeld als vroeger (38). Het is nog steeds lastig om de tijd van de Pin/Chipbetaling iets vóór de afdruktijd van de bon te krijgen (37). 18 Oktober zijn de tijden bijgesteld. Het op de bon gebruikte lettertype is iets kleiner (vergl. 38: CHIPKNIP TRAN met 20: CHIPKNIP TR).  De vermelding van het BTW-bedrag moet in plaats van € 0.00 € 0,00 zijn (komma in plaats van een punt) (33).

 

Per transactie kan maximaal € 40,00 worden besteed.

 

Het transportmechanisme van de brede rol (voor barcodestickers en pakketstroken) in automaat PK000003 vertoonde tijdens mijn bezoek problemen. Bij thuiskomst ontdekte ik stroken van afwijkende grootte. Is een strook inclusief dragerpapier normaal 53 mm (35), nu had ik een strook van 58 mm (39) met een opvolgende van 51 mm (40).

 

28. Het nieuwe ope-ningsscherm 29. Een eerste keuze 30. Overzicht aan voorgeprogram-meerde en al aan-gemaakte waarden 31. Een zelf aange-maakte waarde 32. Een bijfrankeer-waarde Priority 33. Bon met verschil-lende waarden, con-tante betaling (afron-ding!) 34. Nieuwe brede print, oude print onder
             
35. Barcodesticker met 5 nullen - PK000004 - 53 mm 36. Bon met barcode-vermelding en voor-waarden, contante betaling 37. Bon met pin-be-taling: 11:18:39, bon-afdruk: 11:23 38. Bon met chip-knip-betaling 39. Basis Pakket Nederland PK000003 - versnij-ding 58 mm 40. Barcodesticker PK000003 - versnij-ding 51 mm 41. Bon met aange-paste openingstijden

 

(bezoek 15 april 2009)

 

Begin 2008 is boven de weegschaal van de automaten een display aangebracht waar direct het gewicht van de brief op het pakket op kan worden afgelezen (vergelijk 42 met 6). De weegschaal functioneert nu afzonderlijk van rest van de automaat. Bij het inleveren van pakjes, via de opening tussen de beide automaten,  wordt geen bon meer aangemaakt. Het pakket wordt nog wel gescand maar de tekst: 'uw bon', links van de rol douaneverklaringen (verlijk 43 met 6, 7 en 8), is afgeplakt.

 

Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de Vereniging Postaumaat zijn op 1 december 2008 twee postzegelboekjes met elk 8 persoonlijke zegels verschenen (44). Op de persoonlijke zegel zien we behalve een postzegelboekje uit 1902, twee eigentijdse rollen met port-betaald-zegels ook een strook uit automaat PK000004 - Priority buiten Europa - € 0,89 - periode 25 september 2007 - 31 december 2007 (45). Dit zegelbeeld is ook gebruikt voor de in 2009 door de Vereniging Postaumaat aangemaakte decemberzegel (46). Deze zegel is in velletjes van 10 zegels (zelfklevend) aangemaakt.

 

Bij mijn bezoek bleek het nog steeds een probleem te zijn om op de bonnen de tijd van de Pin/Chipbetaling iets eerder te laten zijn dan het tijdstip van de aankoop. Zo was het tijdstip van aankoop bij de PK000003 10 minuten na de betaling (47) en bij de PK000004 was het verschil maar liefst 12 minuten (48).

 

42. Display boven de weegschaal 43. Er komen geen bonnen meer 44. Jubileumboekjes Postaumaat met per-soonlijke zegels (2008) 45. Persoonlijke jubi-leumzegel met zegel uit PK000004 (2008) 46. Persoonlijke De-cemberzegel 2009 (zelfklevend) 47. Bon PK000003, 10 minuten tijdverschil 48. Bon PK000004, 12 minuten tijdverschil

 

(bezoek 16 september 2009)

 

Op 8 oktober 2009 wordt het postkantoor gesloten (49). De digitale uitgave van het dagblad De Stentor, uitgave Apeldoornse Courant, had daar op 4 september een mededeling over. Klik hier voor dit bericht. Het kantoor wordt verbouwd tot ING-kantoor. Voor postzaken kan men voortaan terecht bij Plantage Books & More, Oranjerie 365 en bij Albert Heijn, Deventerstraat 10.

 

Daarom naar Apeldoorn om nog maar wat stroken te trekken. Niets bijzonders alleen waren de betalingsgegevens bij de pinbetaling zijn aangepast. Zo zijn op de Postbank-bon: TLV GIRO, PASNR en TRANSNR met getal op de ING (voorheen Postbank)-bon vervangen door: TLV REK, PASVOLGNR,  BET KENMERK zonder getal. Het rekeningnummer is met nullen aangevuld tot 10 cijfers en is het pasvolgnummer beperkt tot de laatste drie cijfers (vergelijk 47 met 50). De betaling heeft volgens de bonnen ca. 14  minuten later plaatsgevonden dan het afdrukken van zegelwaarden en bon (50 en 51). De gegevens bij de chipknipbetaling zijn gelijk gebleven (48 met 50).

 

Omdat bij het inleveren van de pakjes ook niet meer gescand wordt bleek nu ook de mededeling boven de transportband afgeplakt te zijn (vergelijk 52 met 7). Beide automaten werden als gevolg van een storing op 6 oktober 2009 al buiten werking gesteld. Uiteindelijk bleken op 8 oktober rond 17.00 uur de automaten weer aan te staan. Hoewel op de schermen een briefje hing dat de automaten buiten gebruik bleek het toch nog mogelijk om uit PK000004 enkele stroken te trekken.

 

     
  49. Aankondiging sluiting 8 oktober 2009 50. PK000003, pin-betaling met gewij-zigde opmaak   51. PK000004, chip-knip-betaling 52. Afgeplakte aan-wijzing voor het inleveren van pakjes  

 

Meer........

Klik voor meer informatie over de werking van de automaten tot 25 september 2007 op onderstaande button.

 

Meer.....1

 

Klik voor meer informatie over de werking van de automaten na 25 september 2007 op onderstaande button.

 

Meer.....2

Omhoog