Filatelie Wincor Nixdorf ProPostal 2000-automaten Terug

Bijgewerkt op: 02-11-2011

Zeist  (Postkantoren BV)     

(bezoek 4 juni 2008)

Op 4 april 2008 werd in gebouw 'De Posterijen', de nieuwe aanbouw aan de rechterkant van het oude postkantoor, aan Het Rond te Zeist een hypermodern postkantoor geopend (1 tot en met 4). Dit ondanks het bericht van 5 maart 2008 waarin TNT bekend maakte alle 250 zelfstandige postkantoren binnen 5 jaar te sluiten en om de dienstverlening aan de consumenten op peil te houden de komende jaren nog eens 750 verkooppunten in winkels te vestigen. Volgens een bericht in het AD van 30 mei 2008 zal dit postkantoor augustus 2009 al weer gesloten worden. Lees hier dit bericht. Uiteindelijk is de sluiting va dit postkantoor uitgesteld.

Het nieuwe postkantoor is sterk gericht op zelfbediening. Het heeft eenzelfde indeling als de postkantoren Heemstede en Apeldoorn. Bij binnenkomst zie je aan de linkerkant geldautomaten en een Postbank-servicedesk en tegen de achterwand een algemene servicedesk. De rechterkant is ingericht voor het frankeren en verzenden van post (12 en 6).

Tegen de rechterwand staan dan ook de op 16 mei 2008 in gebruik genomen twee Wincor Nixdorf ProPostal 2000-automaten: de PK000006 en PK000007 (5). De automaten zijn in afwijking van die te Heemstede en Apeldoorn helemaal oranje (5) net als in Papendrecht. Ze lijken daarmee op het type TNT Postwinkels. Rechtsboven de automaat is een beknopte instructie aangebracht (8). De weegschaal aan de rechterkant kan los van de automaat gebruikt worden. Daarom is boven de weegschaal een venster aangebracht waar het gewicht van het poststuk digitaal op af te lezen is (9). Voorts zijn er aanwijzingen de verzending van pakjes en een brievenbusmal (9). Tussen de beide automaten is een opening om pakketjes in te leveren met loopband en met rechts een brievenbus en een rol douaneverklaringen (10). De pakketten worden bij inleveren niet zoals tot begin 2008 in Heemstede en Apeldoorn gescand en er wordt daarom ook geen inleverbon afgegeven. Het knopje boven de opening is om de band te laten stoppen: noodstop (11).

Rechts van de automaten is een wandje met info (folders) en is er de mogelijkheid om post in te leveren. Deze mogelijkheid bestaat uit een brievenbusgleuf en twee gaten voor boeken, pakketten en frankeermachinepost (12). Links van de automaten staat nog een Wurlitzerautomaat voor velletjes, andere TNT producten en strippenkaarten (6 en 7).

Wanneer je dubbelklikt op een van de afbeeldingen wordt deze in een nieuw venster vergroot weergegeven. De afbeeldingen zijn dan scherp en de teksten zijn dan goed leesbaar. Door op het naar links wijzende pijltje rechts boven in de browser te klikken kan dit venster weer worden gesloten.

 

1. Het oude postkan-toor met rechts de nieuwbouw 2. De ingang van het oude postkantoor 3. Nieuwbouw 'De Posterijen' 4. Het nieuwe post-kantoor 5. De beide automa-ten 6. De Wurlitzerauto-maat 7. Bon uit de Wurlit-zerautomaat,  ver-koop strippenkaart
             
   
  8. Korte instructie 9. Aanwijzing over de verzending van pakjes en een brievenbusmal 10. Opening om pak-ketten in te leveren 11. Noodstopknop 12. Wand met info en gleuven om post af te leveren  
 

Het aanbod uit de ProPostal2000-automaten en de werking van deze automaten is gelijk aan die te Heemstede en Apeldoorn na augustus/september 2007 en aan die te Papendrecht en de TNT Postwinkel Den Haag (13 tot en met 26). De barcodenummering van de barcodestickers en de pakketstroken is: 3SPPT05xxxxx (23) en 3SPPT06 xxxxx (25) en sluit daarmee aan op de voor postkantoren BV bestaande nummerreeks.

 

13. Brief Nederland, PK000007 14. Bon PK000007, contante betaling 15. Brief Prio Euro-pa, PK000006 16. Bon PK000006, pin-betaling 17. Bijfrankeerzegel PK000007 18. Bon PK000007, pin-betaling 19. Brief buiten Europa, PK000006
             
20. Bon PK000006, chipknip-betaling 21. Losse waarde (ander bedrag), PK000007 22. Bon PK000007, chipknip-betaling 23. Antwoordnr. Ne-derland, PK000006 24. Bon Antwoordnr. Nederland, PK000006 25. Antwoordnr. Ne-derland, PK000007 26. Bon Antwoordnr. Nederland, PK000007

 

Het in beide automaten gebruikte bonpapier is 58 mm. in plaats van 60 mm. breed (14 en 16). Daardoor staat de tekst strak tegen de linkerkant uitgelijnd. De vermelding van het BTW-bedrag op de bon moet in plaats van € 0.00, € 0,00 zijn (komma in plaats van een punt) (14 en 16). Ook de vermelding op de bonnen van de pakketstroken is fout. Er staat: 'Algemene Voorwarden' in plaats van 'Algemene Voorwaarden' (24 en 26).

 

De vermelding van de betaling is de pin- en chipknip-betaling is bij beide automaten verschillend. De pin-betaling bij de PK000006 is opgebouwd als in Apeldoorn en Heemstede, alleen in kleine letters, behalve de tekst: U HEEFT BETAALD  en TOT ZIENS. De tekst: Totaal en het bedrag zijn met spaties. Het getal boekingsperiode (dag van het jaar) wordt voorafgegaan door het cijfer 8 in 2008 en een 9 in 2009 (16). Bij de pin-betaling bij de PK000007 zijn de cijfers van het rekeningnummer deels vervangen door kruisjes en staat op de plaats van de naam van de bank: Equens CTAP host *) (18). De chipknip-betaling bij de PK000006 is keurig uitgelijnd en die van de PK000007 is een rommeltje (20 en 22).

Het bonpapier is  van een smal type (58 mm in plaats van  60 mm), waardoor de tekst tegen de linker buitenkant staat (14, 16, 18, 20, 22, 24 en 26).

 

(bezoek 16 juli 2009)

 

Het betalen van de pin/chipknip bij automaat PK000006 raakte tijdens mijn aanwezigheid buiten gebruik en kon niet direct hersteld worden (27). Daarna stopte de automaat er helemaal mee.

De automaat PK000007 werkte wel gewoon Op de bon bij de pin-betaling bij de PK000007 is een en ander gewijzigd. De kruisjes op de plaats van het rekeningnummer zijn nu aangevuld met een viertal cijfers die geen deel van het rekeningnummer uitmaken. De tekst 'Pas' en het pasnummer ontbreken. 'Equens CTAP host' is vervangen door de naam van de bank: ING (vergelijk 28 met 18). De betaling heeft volgens de bon ca. 6 minuten eerder plaatsgevonden dan het afdrukken van zegelwaarden en bon (28). Het bonpapier is  nog steeds van een smal type (58 mm in plaats van  60 mm), waardoor de tekst tegen de linker buitenkant staat (28).

 

27. Pin-, chipknip-betaling niet moge-lijk, PK000007 28. Bon PK000007, pin-betaling 29. PK000006 in bedrijf (links), PK000007 uitge-schakeld (rechts) 30. PK000007 (uitge-schakeld) met tekst over pin-betaling 31. PK000006 met tekst over pin-beta-ling 32. Tarievenfolder januari 2010 33. Met pen aange-paste bladzijde Bui-tenland Brievenbus-post
             
 
34. Met pen aange-paste bladzijde Bui-tenland Pakketten 35. Tarievenboekje maart 2010 36. Aangepaste blad-zijde Buitenlandse Post Brievenbuspost   37. Tekst: www.kassa.vara.nl 38. Brief Standa(a)rd Europa 39. Bon Brief Stan- da(a)rd Europa 08-06-2010

 

(bezoek 8 juni 2010)

 

De rechter automaat PK000007 was uitgeschakeld en beide automaten waren voorzien van een strookje met de tekst: 'Momenteel geen Pinbetaling mogelijk' (29, 30 en 31). Bij navraag bleek dat vanaf begin mei de dataverbinding van de betaalautomaten met de servers van Equens niet meer werkte en dat op vrijdag 11 juni gepoogd zou worden deze weer te herstelen. Half mei werd PK00007 uitgeschakeld omdat een losgeraakte zegel het transportmechanisme blokkeerde. Ook hier zou op 11 juni naar gekeken worden. Automaat PK000006 werkte zeer traag!

 

Op 1 maart had TNT Post zonder veel ruchtbaarheid de mogelijkheid van Standaardverzending binnen Europa uit het productenaanbod genomen. Een nieuwe publieksfolder is er niet gemaakt. In het postkantoor Assen-Marsdijk waren de folders van Januari 2010 met de pen aangepast (32 tot en met 34). Van het uitgebreide tarievenboekje is wel een nieuwe versie (Posttarieven Maart 2010) verschenen. Deze is alleen online te raadplegen (35 en 36). De diverse consumentenrubrieken hebben er de nodige aandacht aan besteed (37). Bij mijn bezoek bleken de automaten niet aangepast te zijn, zodat via 'Wegen en frankeren' keurig een zegel voor een Brief Standaard Europa kon worden aangemaakt (38 en 39).

 

Op vrijdag 9 juli 2010 waren beide automaten weer in bedrijf. Er kon volgens mededeling op de automaten alleen contant betaald worden. Toch werkte de betaalautomaat zo nu en dan. De automaat PK000006 gaf bij aanschaf van meerdere barcodestroken er slechts één met daarbij een tegoedbon van € 0,00.

 

(bezoek 21 september 2010)

 

Ook nu kan er volgens mededeling alleen nog contant worden betaald al werkte de betaalautomaat zo nu en dan wel. De op 1 juli 2010 ingevoerde wijziging van de waardeaanduiding op de postzegels is in de automaten niet doorgevoerd (40). De voorgeprogrammeerde waarden nog steeds in Euro's ondanks de nieuwe waardeaanduiding per 1 juli 2010.

 

(bezoek 18 november 2010)

 

18 November was de laatste dag van openstelling en daarmee ook de laatste dag van gebruik van de beide automaten (41 en 42). Hiermee eindigt het gebruik van de Wincor Nixdorf ProPostal 2000-automaten in Nederland. Daarom nog maar wat stroken getrokken (43 tot en met 47). Voor de zegel Bijfrankeren € 0,02 moest bij contante betaling € 0,05 worden betaald (45 en 47).

 

Bij gebruik van het Engelstalig menu bleken zowel de zegels als de bonnen in plaats van een komma in de waardeaanduiding een punt te hebben (48 en 49 *).

 

Tijdens de ontmanteling van het kantoor op 19 november waren de beide automaten nog enige tijd ingeschakeld waardoor het mogelijk was om stroken te trekken. Er kon niet contant betaald worden. (50 tot en met 53 **). Uiteindelijk zijn vanaf de eerste dag er uit automaat PK000006 totaal 5800 en uit automaat PK000007 totaal 4900 barcodestroken getrokken.

 

*) Met dank aan Hens Wolf

**) Met dank aan Jacques van Zantvoort

 
40. Wijziging waar-deaanduiding op de standaard postwaar-den 41. Mededeling over de sluiting 42. Laatste Dag En-veloppe 43. Barcodestrook laatste dag PK000006 - 18 november 2010 44. Bon Barcode-strook laatste dag PK000006 - 18 november 2010 45. Bijfrankeerwaar-de € 0,02, PK000007 46. Barcodestrook laatste dag PK000007 - 18 november 2010
             
47. Bon laatste dag PK000007 - 18 november 2010 48. Decimaalteken (punt) in de waarde-aanduiding 49. Decimaalteken (punt) in de waarde-aanduiding 50. Barcodestrook PK000006 - 19 november 2010 51. Bon Barcode-strook PK000006 - 19 november 2010 52. Barcodestrook PK000007 - 19 november 2010 53. Bon Barcode-strook PK000007 - 19 november 2010

 

*) CTAP is ontwikkeld door Banksys en Interpay (tegenwoordig Equens). Het is een open standaard waardoor betaalautomaten (ook wel POS terminals (Point of Sale) genoemd) makkelijker kunnen worden aangesloten op andere POS processors. Daarnaast is een CTAP POS terminal geschikt voor de acceptatie van zowel magstripe alsook EMV-Chip kaarten (debit- en creditcards).

 

Meer.......

Klik voor meer informatie  over de werking van de automaten op onderstaande button.

 

Meer.....2

Terug