De werking van de Wincor Nixdorf ProPostal 2000-automaat - 1 

 

4. 'Pakket'

Nadat je aangegeven hebt dat de zending niet door de brievenbus kan wordt het schema 'Pakket' gevolgd. Allereerst wordt de vraag gesteld of de zending aan een 'Antwoordnummer' gericht is (40).

 

Bij de keuze 'Ja' (Antwoordnummer) wordt direct kosteloos een barcodestrook geprint. Doordat in Heemstede (Postkantoren BV) beide automaten identiek geprogrammeerd waren bestond tot 27 februari 2007 de mogelijkheid uit beide automaten barcode- en pakketstroken met dezelfde code te printen (41 t/m 44). De nummering van de barcode is na half juni 2007 gewijzigd. Na half juni 2007 bood de gerepareerde PK000001 te Heemstede (Postkantoren BV) als enige automaat de mogelijk meerdere barcodestroken tegelijk aan te maken (45 en 46).

 

Barcodenummering Type Postkantoren BV:

PK000001: 3SPPT00xxxxx

(vanaf half juni 2007, daarvoor dezelfde als bij PK000002)

PK000002: 3SPPT01xxxxx

PK000003: 3SPPT02xxxxx

PK000004: 3SPPT03xxxxx

Barcodenummering Type TNT Postwinkels:

00001:          3SPPW11xxxxx

00002:          3SPPW12xxxxx

00003:          3SPPW13xxxxx

00004:          3SPPW14xxxxx

 

Is de zending niet aan een 'Antwoordnummer' gericht, dan komt er hetzelfde keuzescherm als bij het schema 'brievenbuspost' (47).

Je kunt kiezen voor een Binnenlands pakket of een pakket naar het Buitenland. Voor een binnenlands pakket wordt een Basis Pakketstrook geprint (48) . Er kunnen meerdere stroken tegelijk worden aangemaakt (50 en 51). Op de bon staan de gegevens van de barcode(s) vermeld, zodat de zending(en) (op internet) gevolgd kan (kunnen) worden (42, 44, 46, 49 en 51). In Heemstede (Postkantoren BV) is het gedurende de eerste week ook mogelijk geweest bijfrankeerstroken voor pakketten te printen. Zo kon voor 0,01 een binnenlands pakket worden verzonden.

 

De pakket- en barcodestroken kenden tot april 2007 geen voorvoegsel PK (Heemstede -Postkantoren BV) en TNT (Nijmegen - TNT Postwinkels) (41 en 48). De stroken van het type Postkantoren BV hebben vijf nullen en die van het type TNT Postwinkels slechts vier (43 en 48). Na 2 april 2007, toen in Heemstede (Postkantoren BV) automaat PK00002 weer in gebruik werd gesteld kregen de automaatstroken PK voor het nummer en een extra nul (52).  De stroken van het type TNT Postwinkels hebben nog steeds geen voorvoegsel.

 

Op de pakketstroken wordt echter wel de datum van afgifte gedrukt. Ze kunnen dus niet in voorraad bewaard worden. Zijn het hierdoor nog wel automaatzegels?

 

Wanneer je dubbelklikt op een van de afbeeldingen wordt deze in een nieuw venster vergroot weergegeven. De afbeeldingen zijn dan scherp en de teksten zijn dan goed leesbaar. Door op het naar links wijzende pijltje rechts boven in de browser te klikken kan dit venster weer worden gesloten.

 

40. Antwoordnum-mer: Ja of nee? 41. Barcodestrook uit PK000001 met barcode 3SPPT0102775 (Heemstede) 42. Bon barcode-strook uit PK000001 met barcode 3SPPT0102775 (Heemstede) 43. Barcodestrook uit PK000002 met barcode 3SPPT0102775 (Heemstede) 44. Bon barcode-strook uit PK000002 met barcode 3SPPT0102775 (Heemstede) 45. Drie gelijktijdig aangemaakte barco-destroken 46. Bon drie gelijk-tijdig aangemaakte barcodestroken
             
 
47. Keuzescherm Nederland of bui-tenland 48. Basispakket-strook Nijmegen 00002 49. Bon basispakket-strook Nijmegen TNT00002   50. Twee gelijktijdig aangemaakte Basis Pakketstroken Ne-derland PK000004 51. Bon twee gelijk-tijdig aangemaakte Basis Pakketstroken Nederland PK000004 52. Barcode-strook uit PK0000002 na 2 april 2007 (PK en extra 0) (Heemstede)

 

Voor pakketten binnen Europa en daar buiten worden frankeerstroken van het kleine formaat geprint. Bij de automaten van het type Nijmegen is het alleen de mogelijkheid om Priority te verzenden (53, 54, 60, 61, 64 en 65) . De automaten van het type Postkantoren BV kennen ook de 'standaard' verzendmogelijkheid (62 en 63). De groene douaneverklaringen (CN22) lagen tot 2 april 2007 in Heemstede in boekjesvorm op de automaten (56). Na 2 april 2007 hingen er ook in Heemstede naast de automaten rollen met deze verklaringen (57 tot en met 59).

 

53. Scherm voor een pakket naar Duits-land (binnen Euro-pa) 54. Scherm voor een pakket naar de Ver-enigde Staten (bui-ten Europa) 55. Bij de keuze voor een pakket buiten Europa komt eerst een scherm over een douaneverklaring 56. Douaneverkla-ring van het blokje CN22 (Heemstede tot 2 april 2007) 57. Rol douanever-klaringen  (Heemste-de na 2 april 2007) 58. Douaneverkla-ring van de rol (type Nijmegen) 59. Strook Douane-verklaringen
             
 
60. Pakketzegel 0-250 gram Europa Priority 61. Bon Pakketzegel 0-250 gram Europa Priority 62. Pakketzegel 0-250 gram Europa Standaard PK000003   63. Bon Pakket-zegel 0-250 gram Europa Standaard PK000003 64. Pakketzegel 0-250 gram Buiten Europa Priority 65. Bon Pakket-zegel 0-250 gram ROW (Rest of the World - Buiten Europa) Prio-rity

 

         Terug

23-10-2011