Filatelie Wincor Nixdorf ProPostal 2000-automaten Terug

Bijgewerkt op: 31-10-2011

Papendrecht  (Postkantoren BV)     

(bezoek 21 november 2007)

Op 9 november 2007 is aan de buitenkant van het op 26 en 27 oktober officieel geopende Winkelcentrum De Meent een nieuwe vestiging van Postkantoren BV geopend (1). Het nieuwe postkantoor aan de Weteringsingel 6 is in de plaats gekomen van het vlakbij gelegen kantoor Den Briel 4.

Het nieuwe kantoor is een stuk kleiner dan de kantoren te Heemstede en Apeldoorn. De inrichting is hetzelfde, alleen wat krapper en minder apparatuur. Er staat, bij binnenkomst direct links, rechts van de mogelijkheid om post in te leveren maar één Wincor Nixdorf ProPostal2000-automaat, de PK000005 en ook maar één Wurlitzer-automaten voor velletjes en andere TNT producten (2). Er is geen terminal om het productenaanbod en de dienstverlening via de website van TNT-Post te kunnen raadplegen.

De mogelijkheid om post in te leveren bestaat uit een brievenbusgleuf en twee gaten voor boeken, pakketten, frankeermachinepost en internationaal pakket basis (pakketten) (2 en 3). De automaat is in afwijking van de automaten te Heemstede en Apeldoorn helemaal oranje (4 en 5). De automaat lijkt daarmee op het type TNT Postwinkels. De weegschaal aan de rechterkant kan los van de automaat gebruikt worden. Daarom is boven de weegschaal een venster aangebracht waar het gewicht van het poststuk digitaal op af te lezen is (4). De nieuwe automaat is ook voorzien van enkele aanwijzingen (witte sticker) die met betalen te maken hebben. 'Munten', 'Passen' en 'Bij contant betalen eerst muntgeld en dan bankbiljetten' (5). Rechts boven de automaat hangt een beknopte instructie (6).

Wanneer je dubbelklikt op een van de afbeeldingen wordt deze in een nieuw venster vergroot weergegeven. De afbeeldingen zijn dan scherp en de teksten zijn dan goed leesbaar. Door op het naar links wijzende pijltje rechts boven in de browser te klikken kan dit venster weer worden gesloten.

 

1. Het nieuwe post-kantoor 2. De linkerwand bij binnenkomst 3. Gaten voor inleve-ren van frankeerma-chinepost en post groter dan door de brievenbus kan 4. De PK000005 met bovenop een losse rol douaneverkla-ringen en weeg-schaal met venster 5. De automaat met aanwijzingen voor het betalen (witte stickers) 6. Beknopte instruc-tie

Bij de opening van het kantoor was de tekst op de bonnen niet juist. Als straatnaam stond 'Westersingel 'in plaats van 'Weteringsingel' , de afwijkende openingstijd op maandag stond niet vermeld en de zaterdagse opening eindigde om 13.30 uur in plaats van om 12.30 uur. Op 15 november is de tekst aangepast (8, 10, 13, 15 en 17). Opvallend is de chaotische vermelding van de gegevens van de chipknip- en pinbetalingen (10, 13 en 17). Bij Heemstede en Apeldoorn was de pinbetaling keurig uitgelijnd. De tijdsvermelding is bij beide betaalmanieren circa 5 minuten vroeger dan de afdruktijd van de bon (10, 13 en 17) . De vermelding van het BTW-bedrag moet in plaats van € 0.00 € 0,00  zijn (komma in plaats van een punt) (8).

Het aanbod uit de ProPostal2000-automaat is gelijk aan die te Heemstede en Apeldoorn na augustus/september 2007 (7 tot en met 17). De barcodenummering van de barcodestickers en de pakketstroken is: 3SPPT04xxxxx en sluit daarmee aan op de voor postkantoren BV bestaande nummerreeks (14 tot en met 17).

Op 20 februari 2008 zijn in Papendrecht (PK000005) stroken aangemaakt met een decimaalteken (punt) in plaats van een komma. Of deze wellicht via de Engelstalige menu's tot stand zijn gekomen is niet bekend. Misschien ging het hier om een kleine softwarestoring.

7. Brief binnenland tot 20 gram 8. Bon Brief binnen-land, contante beta-ling 9. Pakket Basis Stan-da(a)rd Europa tot 250 gram 10. Bon Pakket Basis Stan-da(a)rd Europa tot 250 gram, chip-knip-betaling 11. Pakket Basis Priority Europa tot 250 gram 12. Pakket Basis Stan-da(a)rd Buiten Europa tot 250 gram 13. Bon Pakket Basis Priority Europa tot 250 gram + Pakket Basis Standa(a)rd Buiten Europa tot 250 gram, pin-beta-ling
             
     
  14. Barcodesticker 15. Bon Barcodestic-ker met barcode en disclaimer   16. Basis Pakket Ne-derland tot 10 kg 17. Bon Basis Pakket Nederland met bar-code en disclaimer  

 

(bezoek 16 juli 2009)

 

Opmerkelijk is dat het automaatnummer op de barcodestroken nu het voorvoegsel PK mist (18). De positie van het nummer is gelijk gebleven (19). De betalingsgegevens bij de pinbetaling zijn aangepast. Zo zijn op de Postbank-bon: TLV GIRO, PASNR en TRANSNR met getal op de ING (voorheen Postbank) vervangen door: TLV REK, PASVOLGNR,  BET KENMERK zonder getal. Het rekeningnummer is met nullen aangevuld tot 10 cijfers en is het pasvolgnummer beperkt tot de laatste drie cijfers (vergelijk 20 met 21). De betaling heeft volgens de bon ca. 26 minuten eerder plaatsgevonden dan het afdrukken van zegelwaarden en bon (21). Het bonpapier is  van een smal type (58 mm in plaats van  60 mm), waardoor de tekst tegen de rechter buitenkant staat (21).

 

   
  18. Barcodestrook 000005 (zonder PK) 19. Barcodestrook PK000005 (boven) en 000005 (onder) 20. Bon Postbank-betaling 21. Bon ING (voor-heen Postbank) -betaling  

 

(februari 2010)

 

De automaat bleek defect te zijn en wordt niet meer gerepareerd.

 

Op 11 mei 2010 is het postkantoor definitief gesloten.  Klanten konden vanaf die datum voor het kopen van post- en pakketzegels, het wereldwijd versturen van brieven, pakketten en aangetekende post ook terecht bij de Bruna aan de Meentpassage 7 en de Jumbo aan de Meentpassage 4. In de Bruna kon men ook terecht voor het overschrijven van kentekens en het kopen van openbaar vervoer abonnementen. Klik hier voor het artikel in het Papendrechts Nieuwsblad.

 

Meer.........

Klik voor meer informatie over de werking van de automaten op onderstaande button.

 

Meer.....2

Terug