Verdere plaatsing Wincor Nixdorf ProPostal 2000-automaten in TNT Postwinkels *) 

Filatelie                                                                                                                          Nijmegen

Bijgewerkt op: 15-11-2018

In de loop van 2007 en 2008  zal TNT nog in vier grote steden een Postwinkel openen: Rotterdam, Den Haag, Arnhem en een nog niet bekend gemaakte stad. Aan het eind van 2007 zal er een eerste uitgebreide evaluatie plaatsvinden. In persbericht ter gelegenheid van de opening van de TNT Postwinkel te Den Haag bleek dat het uiteindelijke aantal postwinkels 10 zal bedragen.

In Arnhem is na de sluiting van het hoofdpostkantoor aan het Jansplein op 2 april 2009  geen TNT Postwinkel geopend. Ook in Groningen heeft TNT afgezien van de opening van een Postwinkel in het laatste kwartaal van 2009. Wel is op 14 november 2009 aan de Grote Houtstraat 185 in Haarlem een Postwinkel geopend. In deze kleine Postwinkel zijn geen Wincor Nixdorf Propostal 2000-automaten geplaatst en ook geen Wurlitzer-automaten en een automaat om zelf persoonlijke zegels te maken en foto's af te drukken

In 2007 en 2008 zijn er wel automaten geplaatst in:

Rotterdam  Den Haag

Rotterdam (TNT Postwinkels)      

(bezoek 25 april 2007)

Op vrijdag 30 maart 2007 is aan het Weena Zuid 296-298 in Rotterdam een Postwinkel geopend (1). Het is de tweede Postwinkel in ons land. De winkel is ter vervanging van het monumentale hoofdpostkantoor aan de Coolsingel. Vanaf 14:00 uur zijn de filatelisten welkom (23 tot en met 26). Vanaf 31 maart is de Postwinkel voor het publiek toegankelijk (2 en 3). De Rotterdamse Postwinkel is groter dan de Nijmeegse (de eerste Postwinkel) en heeft mede door een papierwarenhoek met kaartenmolens een minder futuristische en voorname uitstraling.

 

Klik op onderstaande afbeelding voor een videoverslag van de opening van de Postwinkel (af spelen in Real Player).

 

 

De foto's 4 tot en met 21 geven een beeld van de inrichting.

 

 

De beide Wincor Nixdorf ProPostal 2000-automaten (12) staan tegen de tussenwand tussen de ruimte met het balie-eiland met de twee werkplekken voor de medewerkers en de inpaktafel voor de klanten (4 tot en met 8), de informatiedesk (9), de plaats om post in te leveren (10 en 11) en de papierwarenhoek (15) met de Wurlitzer-automaten (20) en de automaat om zelf persoonlijke zegels te maken en foto's af te drukken (16 t/m 19). Deze laatste automaat bevat een OKI C9600-kleurenprinter en kan met afbeeldingen gevoed worden door een cd-rom, dvd, usb-stick of een flash-card. Rechts van iedere Wincor Nixdorf ProPostal 2000-automaat kan het poststuk worden gewogen, zijn douaneverklaringen voorhanden en kan er gecontroleerd worden of de zending door de brievenbus past (13 en 14).

 

1. TNT Postwin-kel Weena Zuid

2. Eerste kaart van vouwboekje met kaarten met aanbiedingen

3. Achterzijde eerste kaart

4. Overzicht naar rechts na binnen-komst

5. Overzicht van-af de achterwand (balie-eiland) met verpak-kingsmateriaal

6a. Stevig TNT-inpakpapier met plakband

6b. Cadeaupa-pier met TNT-plakband

6c. Waarschu-wingsstickers

7. Werkplek voor beambte (balie-eiland)

8. De beambte beschikt over een stempel van het nieuwe type

9. Informatiedesk (rechterwand)

10. Plaats om pakketten in te leveren (rechter wand)

11. Plaats om ge-frankeerde post in te leveren (rechterwand)

12. Wincor Nix-dorf ProPostal 2000-automaat: TNT00004 (tussenwand)

13. Rechts van de automaat: informatie met rol douanever-klaringen

14. Onder de informatie (14) kun je controle-ren of de zen-ding door de brievenbus past

15. Kijkje in de papierwarenhoek

16. Rechts voor-aan in de papier-warenhoek

17. De automaat voor het printen van foto's, kaar-ten en persoon-lijke zegels

 

18. Promotie automaat voor o.a. persoon-lijke zegels (voorkant)

19. Promotie automaat voor o.a. persoon-lijke zegels (achterkant)

20. De beide Wurlitzer-auto-maten

 

De twee Wincor Nixdorf ProPostal 2000-automaten zijn van het type TNT Postwinkel (21) en werken op dezelfde wijze. Ze hebben de nummers: TNT00003 en TNT00004.

 

De beide pakketstroken die tijdens de opening op 30 maart 13 minuten na elkaar zijn getrokken hebben een gelijkoplopend barcodenummer: 3SPPWxx01327 (22 tot en met 25).

 

Bij mijn bezoek op 25 april 2007 was automaat TNT00003 aanvankelijk buiten dienst. Na werkzaamheden die zeker twee uur geduurd hebben werkte de automaat weer. Het TNT-logo op de bon stond gecentreerd en bevatte geen rechtopgaand streepje tussen TNT en post (vergelijk 27 met 23).

 

Grappig was dat tot 4 april 2007 op de bon de tijd van de Pin/chipbetaling de zomertijd stond aangegeven en de tijd van de aankoop op de wintertijd stond.

 

Op 20 juli 2007 was het nog steeds mogelijk om met 11 minuten verschil uit beide automaten pakketstroken te trekken met een gelijkoplopend barcodenummer: 3SPPWxx02429 (34 tot en met 37). De bon uit automaat TNT00003 is afgedrukt op het laatste stuk van de papierrol (rode strepen 35).

 

21. De TNT00004

22. Pakketstrook: barcodesticker 00003 - 30 maart 2007

23. Bon Pakket-strook: barcode-sticker 00003 - 30 maart 2007

24. Pakketstrook: barcodesticker 00004 - 30 maart 2007

 

25. Bon Pakket-strook: barcode-sticker 00004 - 30 maart 2007

26. Binnenlandse brief TNT00003

27. Bon binnen-landse brief TNT00003 - chipknip - 25 april 2007

28. Binnenlandse brief TNT00004

29. Bon binnen-landse brief TNT00004 - chipknip

30. Pakketstrook: barcodesticker 00004

31. Bon Pakket-strook: barcode-sticker 00004

32. Pin-bon uit TNT00003 (Rabobank)

33. Pin-bon uit TNT00004

34. Pakketstrook: barcodesticker 00003

 

35. Bon Pakket-strook: barcode-sticker 00003 - einde rol

36. Pakketstrook: barcodesticker 00004

 

37. Bon Pakket-strook: barcode-sticker 00004

38. Pin-bon uit TNT00004 (Postbank)

39. Chipknip-betaling in twee pogingen

(bezoeken 3 oktober 2007 en 16 januari 2008)

Op 3 oktober 2007 bleek de vermelding van de Pinbetaling gewijzigd te zijn (vergelijk 32 met 33). Opvallend is dat de informatie per bank verschilt. Vergelijk een Rabobank- met een Postbankbetaling (vergelijk 32 met 38). Een mislukte chipknip-betaling geeft bij de tweede poging een verschuiving in de vermelding van het totaalbedrag (vergelijk 39 met 29).

(bezoek 25 juli 2008)

Op 15 juli 2008 zijn beide automaten verwijderd en vervangen door een verbeterd type (40). De weegschaal kan nu ook separaat gebruikt worden en rechts van iedere automaat is nu een display waar het gewicht op afgelezen kan worden (41). De beide nieuwe automaten zijn voorzien van dezelfde software die sinds augustus/september 2007 in de automaten van Postkantoren BV is geïnstalleerd. Alleen ontbreekt de mogelijkheid om contant te betalen. Per transactie kan maximaal € 40,00 worden besteed.

 

Naast een aantal standaardwaarden kunnen nu ook losse postzegels en aanvullende zegelwaarden (ander bedrag of bijfrankeren) aangemaakt worden en meerdere producten tegelijk worden afgenomen (42 t/m 45). Ook kunnen meerdere exemplaren van eenzelfde waarde aangemaakt worden (46 t/m 48). Tot de standaardwaarden hoort nu ook Standaard Europa (43). De print op de smalle zegelrol is breder dan we bij de TNT Postwinkels gewend zijn (49). De brede barcodelabels hebben nu een compleet Identificatienummer op de strook staan: TNT00003 en TNT00004. De barcode nummers beginnen als vanouds met 3SPPW13xxxxx en 3SPPW14xxxxx, maar de nummering is weer vooraan begonnen (51 en 52).

 

De bonnen hebben een andere opmaak. De opmaak van de bonnen is links uitgelijnd. De vermelding van de het barcodenummer staat nu direct onder de productvermelding, terwijl de voorwaarden zoals voorheen onderaan de bon staan (50). De productnamen van de diverse waarden zijn veranderd. Zo is 'Brief Prio ROW ' 'Brief Buiten Europa' en de 'Barcodezegel' 'Antwoordnr. Nederland' geworden (vergelijk 37 met 50). Het logo op de bon staat bij beide automaten keurig gecentreerd (42, 46, 50 en 53). De pinbetaling staat keurig uitgelijnd, maar de betaling per chipknip staat nog even chaotisch vermeld als vroeger (53). Het op de bon gebruikte lettertype is iets kleiner (vergl. 53: CHIPKNIP TRAN met 39: CHIPKNIP TR).

 

Tijdens de eerste dag (15 juli 2008) printte automaat TNT00004 op de pakketstroken de datum 14-08-08. Dat is direct hersteld.

 

40. Nieuwe auto-maat TNT00003

41. Display om gewicht af te le-zen

42. Meerdere aankopen tege-lijk - pinbeta-ling

43. Brief Stnd. Europa

44. Brief Prio Europa

45. Bijplakzegel - Wegen en fran-keren - bijfran-keren

46. Meerdere exemplaren van een zegel - pin-betaling

47. Postzegel - Losse zegels kopen - andere waarde

48. Brief Buiten Europa

49. Nieuwe print boven, oude onder

50. Antwoordnr. Nederland

51. Antwoordnr. Nederland TNT00003

52. Antwoordnr. Nederland TNT00004

53. Chipknip-betaling

 

(bezoek 13 december 2008)

 

Bij dit bezoek werd ik verrast door de aanwezigheid in beide automaten van brede rollen met een bruin TNT-logo (54/55 en 57/58) . De rollen bonpapier waren van een smal type (58 mm in plaats van  60 mm), waardoor de tekst tegen de buitenkant staat (56 en 59).

 

54. Strook met bruin TNT-logo - TNT00003

55. Vergelijk bruin TNT-logo met het gewone oranje logo

56. Bon tekst tegen rechter buitenkant - TNT00003

57. Strook met bruin TNT-logo - TNT00004

58. Vergelijk bruin TNT-logo met het gewone oranje logo

59. Bon tekst tegen linker buitenkant - TNT00004

 

 

(bezoek 24 maart 2009)

 

Beide automaten vertoonden linksboven een rood vlak met daarin de tekst: Demo license expired / Demolizenz abgelaufen (60). Volgens een medewerker lukte het maar niet de mededeling te laten verdwijnen. De automaat TNT00004 liet ook zo nu en dan nog een stukje tekst van een vorig scherm zien (61). De priority-logo's waren verschillend: automaat TNT00003: aan de bovenkant afgeplat en automaat TNT00004: normaal, maar de hele druk stond iets hoger (62).

De rol bonpapier in de automaat TNT00004 was van een smal type (58 mm in plaats van  60 mm), waardoor de tekst tegen de buitenkant staat; deze keer tegen de rechterkant (64, vergelijk met 59).

De tijdsverschillen tussen het pinnen/chipknippen en het afdrukken van de bonnen was opmerkelijk: automaat TNT00003: ca. 13 minuten en automaat TNT00004: ca. 8 minuten (63 en 64). Opmerkelijk was dat de pin-betaalinformatie van een betaling via de ABN AMRO BANK afweek van een via de ING (voorheen Postbank). ING (voorheen Postbank): TLV GIRO, PASNR en TRANSNR is bij ABN AMRO BANK: TLV REK (10 cijfers), PASVOLGNR (de laatste drie cijfers) en BET KENMERK (zonder vermelding van een nummer) (65 en 66).

 

60. Foutmelding over verlopen licentie

61. Foutmelding met deel van een tekst uit vorig scherm

62. TNT00003 boven en TNT00004 onder

63. TNT00003 - tijdsverschil ca. 13 minuten

64. TNT00004 - tijdsverschil ca. 8 minuten - tekst tegen rech-ter buitenkant

65. Pin-betaling ING (voorheen Postbank)

66. Pin-betaling ABN AMRO BANK

 

(bezoek 16 juli 2009)

 

De beide automaten gaven niet meer de eerder vermelde foutmelding: Demo license expired / Demolizenz abgelaufen (60) en hadden bonpapier van de normale breedte: 60 mm. Het tijdverschil tussen het afdrukken van de bonnen was bij automaat TNT00003: ca. 14 minuten en bij automaat TNT00004:  ca. 11 minuten (67 en 68). De pin-betaalinformatie op de bon van een ING (voorheen Postbank) - betaling was aangepast en gelijk aan die bij de ABN AMRO BANK (vergelijk 68 met 66).

 

67. TNT00003 - Bon chipknip-betaling

68. TNT00004 - Bon pin-beta-ling ING met vernieuwde be-taalinformatie

69. Kerstkaarten voor de auto-maten

70. Een kijkje achter de kerst-kaarten

71) Gerenoveer-de plaats

 

(bezoek 26 november 2009 en 21 september 2010)

 

De automaten bleken al geruime tijd (sinds september?) buiten bedrijf te zijn. Ze worden niet meer gerepareerd en zullen wegens te veel storingen worden verwijderd. De automaten zijn nu zelfs door een aantal displays met kerstkaarten aan het oog onttrokken (69 en 70).

 

In de week van 14 tot 19 juni 2010 zijn de beide automaten verwijderd. De plaats waar de automaten stonden is n u geschikt gemaakt als inpaktafel. Ook staat er een weegschaal. Grondvlak en achterplaat zijn vernieuwd en aan de nieuwe functie aangepast.

 

*) In de folder 'Er is post', zomer 2009, wordt in plaats van over Postwinkels geschreven over Conceptstores. Conceptstores zijn grote TNT Postkantoren waar klanten zich uitgebreid kunnen laten adviseren over verpakken, verzenden en het ontwerpen van eigen persoonlijke postzegels. De Conceptstores zijn te vinden in Nijmegen, Rotterdam en Den Haag.

 

Meer.........

Klik voor meer informatie over de werking van de automaten tot 15 juli 2008 op onderstaande button.

 

Meer.....1

 

Klik voor meer informatie over de werking van de automaten na 15 juli 2008 op onderstaande button

 

Meer.....2

Omhoog