Filatelie  Wincor Nixdorf ProPostal 2000-automaten Terug

Bijgewerkt op: 02-07-2014

Den Haag (TNT Postwinkels)*)

(bezoek 14 mei 2008 en 4 juni 2008)

Begin 2008 is begonnen aan de verbouwing van het postkantoor aan het Kerkplein 6 tot TNT Postwinkel (1). De beroemde 48 meter op linnen afgedrukte houtsnede van Maurits Escher (1898-1972) uit 1967/8 is verwijderd en overgebracht naar de luchthaven Schiphol waar het een nieuwe bestemming heeft gekregen.

Op zaterdag 26 april 2008 is de Postwinkel officieel geopend (2). Een dag eerder was het postkantoor al open en konden in de loop van de dag verzamelaars hun eerste stroken aanmaken. Er zijn twee Wincor Nixdorf proPostal2000-automaten geplaatst: TNT00005 en TNT00006.

 

De TNT Postwinkel is een mooie rechthoekige ruimte. Bij binnenkomst zie je direct links de beide automaten (3 en 4) met links naar de straat toe de plaats om gefrankeerde post in te leveren en de Wurlitzerautomaat (9 tot en met 11). De automaten hebben een iets ander model betaalautomaat (5). In het begin zijn er problemen geweest met ABN-AMRO-passen (6). Bij mijn bezoek in juni was dit probleem opgelost. De aanwijzing was verdwenen. Boven de weegschaal, rechts van de automaat, zit een display waar het gewicht afgelezen kan worden (7). Naast de automaat is de brievenbusmal en de rol douaneverklaringen (CN22) (8). Vˇˇr de automaten is een balie-eiland met twee werkplekken voor de TNT-beambten en een inpakgelegenheid.

 

In de hoek linksachter (3) is een doorgang naar een postbussenruimte. Tegen de achterwand staat een automaat voor het printen van foto's, kaarten en persoonlijke zegels (12). Deze automaat bevat een OKI C9650-kleurenprinter en kan met afbeeldingen gevoed worden door een cd-rom, dvd, usb-stick of een flash-card. De automaat wijkt qua printer af van de automaten in Nijmegen en Rotterdam die met een OKIC9600 uitgerust zijn. De informatie hoe deze automaat te gebruiken. is ook in het Engels aanwezig (13 en 14).

 

Tegen de rechterwand is een informatieterminal met daarvoor een tweede balie-eiland met twee werkplekken (15). Tussen de beide balie-eilanden staan schappen met papierwaren en kaartenmolens (15).

 

Wanneer je dubbelklikt op een van de afbeeldingen wordt deze in een nieuw venster vergroot weergegeven. De afbeeldingen zijn dan scherp en de teksten zijn dan goed leesbaar. Door op het naar links wijzende pijltje rechts boven in de browser te klikken kan dit venster weer worden gesloten.

 

1. De verbouwing 2. Ingang van de nieuwe TNT Post-winkel 3. De linkerwand met de beide auto-maten (bij binnen-komst) 4. De linkerwand van achter naar voren gezien 5. De betaalautomaat 6. Niet geschikt voor passen van ABN-AMRO (?) 7. De weegschaal met display
             
  
8. De brievenbus-mal 9. Plaats om gefran-keerde post in te le-veren 10. De Wurlitzer-au-tomaat 11. Bon Groen 10 x   Ç 0,44 uit de Wurlit-zer-automaat 12. De automaat voor het printen van foto's, kaarten en persoonlijke zegels 13. Uitleg automaat voor o.a. persoon-lijke zegels (voor-kant) in het Engels 14. Uitleg automaat voor o.a. persoon-lijke zegels (achter-kant) in het Engels
             
           
      15. Een tweede balie-eiland      

 

De beide automaten zijn voorzien van dezelfde software die sinds augustus/september 2007 in de automaten van Postkantoren BV is ge´nstalleerd (16). Naast een aantal standaardwaarden kunnen nu ook losse postzegels en aanvullende zegelwaarden (ander bedrag of bijfrankeren) aangemaakt worden en meerdere producten tegelijk worden afgenomen (17, 19 tot en met 23 en 27 en 29). Ook kunnen meerdere exemplaren van eenzelfde waarde aangemaakt worden (27). De print op de smalle rol is breder dan we bij de TNT Postwinkels gewend zijn (18). De brede barcodelabels hebben een compleet Identificatienummer op de strook staan: TNT00005 en TNT00006 (22 en 23). De barcode nummers beginnen met 3SPPW15xxxxx en 3SPPW16xxxxx (22 en 23) en sluiten daarmee aan op de voor TNT Postwinkels bestaande nummerreeks.

 

16. Software zoals gebruikt bij de auto-maten van Postkan-toren BV 17. Losse postzegel TNT00005 18. Onderste zegel nieuwe software - TNT00006 19. Postzegel ander bedrag - TNT00005 20. Bijplakzegel TNT00006 21. Brief Stnd. Euro-pa TNT00006 22. Antwoordnum-mer Nederland TNT000005 (14-05-08)
             
23. Antwoordnum-mer Nederland TNT000006 24. Bon Antwoord-nummer Nederland TNT000005 25. Bon TNT00005, pin-betaling 26. Bon pin-betaling TNT Postwinkel Nij-megen 27. Bon TNT00006, chipknip-betaling 28. Bon chipknip-betaling TNT Post-winkel Nijmegen 29. Bon met meer-dere producten - storing betalings-verkeer

 

Er kan echter alleen met de pinpas of de chipknip worden betaald (5). De opmaak van de pin-betaalgegevens op de bon is gewijzigd ten opzichte van die bij de andere TNT Postwinkels. Het merendeel van de tekst is in kleine letters en het woord Totaal en het bedrag zijn van spaties voorzien. De cijfers van het rekeningnummer zijn deels vervangen door kruisjes en op de plaats van de naam van de bank staat: Equens CTAP host **) (25 vergelijk met 26). De boekingsperiode (dag in het jaar) wordt nu voorafgegaan door het cijfer 8 in 2008 en het cijfer 9 in 2009 (25). Op 25 april kwamen er uit automaat TNT00005 toch nog bonnen met de traditionele vermelding van de pin-betaalgegevens. Later is dit aangepast. Ook is de opmaak van de chipknip-betaling op de bon anders (27 vergelijk met 28). Het logo staat bij beide automaten keurig gecentreerd (25 en 27).

 

Op 14 mei 2008 was er een storing in het betalingsverkeer (29).

 

(bezoek 19 november 2008)

 

Op 29 oktober 2008 is in de automaten een nieuwe versie van de software ge´nstalleerd. De bediening van het touchscreen (scherm) verloopt sneller. Ook zijn een aantal schermen aangepast en zijn er nieuwe toegevoegd waardoor het gebruiksgemak toegenomen is. De limieten: niet meer dan 10 dezelfde waarden, niet meer dan 5 items in een koop en niet meer dan het bedrag van Ç 40,00, zijn vervallen. De betaalgegevens en openingstijden op de bonnen zijn aangepast.

 

De opmaak van de automaatstroken is niet veranderd. De nummering van de barcodestroken is echter weer van vooraf aan begonnen (vergelijk 30 - TNT00005 - 3SPPW1500199 (19-11-08) met 22 - TNT00005 - 3SPPW1500326 (14-05-08)).

 

N.B.    Een dergelijke aanpassing is al eerder gebeurd. Begin augustus 2008 is de software van de automaat TNT00006

            opnieuw ge´nstalleerd. Na installatie is de barcodenummering weer vooraan gestart (vergelijk 32 - 3SPPW1600098 (19-11-08) met 33 - 3SPPW1600408 (04-06-08)).

            De op de bon vermelde openingstijden waren fout. Ze hoorden bij de Rotterdamse automaten (vergelijk 34 en 35 met 27).

 

De betaalgegevens en openingstijden op de bonnen zijn aangepast; de opmaak niet. Equens CTAP host is vervangen door de naam van de bank (vergelijk 38 met 25). Bij de openingstijden op de bonnen uit  TNT00005 is 'koopavond' vervangen door: 'donderdag' (vergelijk 37 met 38). Bij de bonnen uit TNT00006 zijn alle openingstijden veranderd en is 'zaterdag ....' rechts uitgelijnd (vergelijk 40 met 34).

 

De opmaak van de chipknip-betaalgegevens op de bon uit automaat TNT00005 is nog steeds rommelig en gelijk aan bijv. Nijmegen (vergelijk 39 met 28).

 

30. TNT00005 - 3SPPW1500199 (19-11-08) 31. TNT00006 - 3SPPW1600296 (19-11-08) 32. TNT00006 - 3SPPW1600098 (09-08-08) 33. TNT00006 - 3SPPW1600408 (04-06-08) 34. Bon met afwij-kende openings-tijden (09-08-08) 35. Bon met ope-ningstijden Rotter-dam 36. TNT00005 - 3SPPW1501185 (09-08-08)
             
   
  37. Bon TNT00005 (09-08-08) 38. Bon TNT00005, pin-betaling 39. Bon TNT00005, chipknip-betaling 40. Bon TNT00006, pin-betaling 41. Bon TNT00006, chipknip-betaling  

 

(bezoek 24 maart 2009)

 

Opvallend was dat uit beide automaten het priority-label aan de bovenkant afgeplat was (42 en 43). De rol bonpapier in automaat TNT00006 was van een smal type (58 mm in plaats van  60 mm), waardoor de tekst tegen de buitenkant staat (44).

 

       
    42. TNT00005, on-derste zegel met af-geplat Priority-logo 43. TNT00006, on-derste zegel met af-geplat Priority-logo 44. Bon TNT00005 met tekst tegen de linker buitenkant    

 

(bezoek 16 juli 2009)

 

De linker automaat, TNT00005, vertoonde linksboven een rood vlak met daarin de tekst: Demo license expired / Demolizenz abgelaufen (45). Op 24 maart 2009 was dit in Rotterdam ook het geval. De pinbetaling werkte niet.

Bij de rechterautomaat, TNT00006, was iets heel bijzonders aan de hand. De weegschaal was losgekoppeld van de rest van de automaat, waardoor de gebruiker na de opdracht om de zending op de weegschaal te leggen de opdracht kreeg zelf het gewicht in te toetsen (45 en 46). Daarna ging het proces weer gewoon verder (48). Ook bij deze automaat werkte de pinbetaling niet.

 

   
  45. TNT00005, fout-melding over ver-lopen licentie 46. Voer zelf het gewicht in 47. Het gewicht is ingevoerd 48. Past het door de brievenbus?  

 

(bezoek 10 december 2009)

 

De bij de rechterautomaat, TNT00006, losgekoppelde weegschaal was weer aangesloten. De opdracht om de zending op de weegschaal te leggen en zelf het gewicht in te toetsen (45 en 46) werd niet meer gegeven.

 

(bezoek 22 mei en 21 september 2010)

 

Na 19 februari 2010 is automaat TNT00005 wegens storing buiten werking gesteld: 'Wij werken aan een spoedig herstel - Helaas op dit moment buiten gebruik' (49). Een week later gaf ook TNT00006 problemen en werd ook deze uitgeschakeld: 'Wij helpen u graag persoonlijk bij het wegen en frankeren van uw post' (50). Op 1 maart 2010 zijn de automaten definitief uitgeschakeld (51). Dit in verband met het feit dat per 1 maart niet meer mogelijk was om binnen Europa Standard te verzenden en TNT besloten had de automaten niet meer aan te passen. Tussen de automaten was nu een weegschaal met display geplaatst (52).

 

In de tweede helft van juni 2010 zijn de automaten evenals de automaten in Nijmegen en Rotterdam verwijderd. De montageplaten waar de automaten hebben gestaan zijn nog aanwezig, evenals de weegschalen en de displays om het gewicht af te lezen. De weegschalen werken echter niet meer. Met posters en documentenveloppen pak1 en pak2 zijn diverse openingen in de achterwand afgeplakt (53).

 

   
  49. TNT00005, bui-ten bedrijf 50. TNT00006, bui-ten bedrijf 51. De uitgescha-kelde automaten 52. Weegschaal met display 53. Na verwijderen van de automaten  

 

*) In de folder 'Er is post', zomer 2009, wordt in plaats van over Postwinkels geschreven over Conceptstores. Conceptstores zijn grote TNT Postkantoren waar klanten zich uitgebreid kunnen laten adviseren over verpakken, verzenden en het ontwerpen van eigen persoonlijke postzegels. De Conceptstores zijn te vinden in Nijmegen, Rotterdam en Den Haag.

**) CTAP is ontwikkeld door Banksys en Interpay (tegenwoordig Equens). Het is een open standaard waardoor betaalautomaten (ook wel POS terminals (Point of Sale) genoemd) makkelijker kunnen worden aangesloten op andere POS processors. Daarnaast is een CTAP POS terminal geschikt voor de acceptatie van zowel magstripe alsook EMV-Chip kaarten (debit- en creditcards).

Meer........

Klik voor meer informatie over de werking van de automaten tot 29 oktober 2008.

 

Meer.....2

 

Klik voor meer informatie over de werking van de automaten na oktober 2008.

 

Meer.....3

Terug