De werking van de Wincor Nixdorf ProPostal 2000-automaat - 3

 

TNT00005 TNT Postwinkel Den Haag *) 29 oktober 2008 februari 2010 **)
TNT00006 TNT Postwinkel Den Haag *) 29 oktober 2008 februari 2010 **)

 

*) In de folder 'Er is post', zomer 2009, wordt in plaats van over Postwinkels geschreven over Conceptstores. Conceptstores zijn grote TNT Postkantoren waar klanten zich uitgebreid kunnen laten adviseren over verpakken, verzenden en het ontwerpen van eigen persoonlijke postzegels. De Conceptstores zijn te vinden in Nijmegen, Rotterdam en Den Haag.

 

**) Na 19 februari 2010 is automaat TNT00005 wegens storing buiten werking gesteld. Een week later gaf ook TNT00006 problemen. Op 1 maart 2010 zijn beide automaten definitief uitgeschakeld.

 

Filatelie    Den Haag 

 

Bijgewerkt op: 06-11-2011

 

Wanneer je dubbelklikt op een van de afbeeldingen wordt deze in een nieuw venster vergroot weergegeven. De afbeeldingen zijn dan scherp en de teksten zijn dan goed leesbaar. Door op het naar links wijzende pijltje rechts boven in de browser te klikken kan dit venster weer worden gesloten.

 

           
      TNT Postwinkel Den Haag      
 

Klik voor informatie over de werking van de automaten tot 29 oktober 2008 op onderstaande button.

 

Meer.....2

 

Klik hier voor een algemene inleiding over de automaten en de automaatstroken

 

Klik hier voor een literatuuroverzicht

 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 

1. Inleiding

Op 29 oktober 2008 is in de automaten een nieuwe versie van de software geïnstalleerd. De werking van de automaten is gelijk aan die van voor 19 oktober 2008, alleen werkt de bediening van het touchscreen (scherm) sneller. Ook zijn een aantal schermen aangepast en zijn er nieuwe toegevoegd waardoor het gebruiksgemak toegenomen is. De limieten: niet meer dan 10 dezelfde waarden, niet meer dan 5 verschillende zegelwaarden in een koop en niet meer dan het bedrag van € 40,00, zijn vervallen. Het maximale aantal zegels per waarde is 18 en het maximale bedrag is nu € 500,00. De stroken hebben dezelfde opmaak als voorheen. De betaalgegevens en openingstijden op de bonnen zijn aangepast.

 

De aanpassing van de automaten aan de nieuwe tarieven per 1 januari 2009 is niet al te soepel verlopen.

 

2. De start en het aanmaken van losse postzegels

Het startscherm van de automaat geeft aan dat je met de automaat snel losse zegels kunt printen en zendingen kunt wegen en frankeren. Voor zendingen naar het buitenland, zwaarder dan 2 kg. moet je naar de balie gaan (1). Na op het scherm op 'Doorgaan' te hebben gedrukt, verschijnt een scherm waar je moet kiezen voor 'Wegen en frankeren' of voor 'Losse postzegels' (2). We kiezen voor 'Losse postzegels'. Je komt dan in een scherm met voorgeprogrammeerde waarden en een knop: Kies ander bedrag' (3). Per 1 januari 2009 is dit scherm in verband met een tariefswijziging veranderd (4). Omdat per 1 januari 2010 de tarieven voor een groot aantal producten niet zijn verhoogd hoefde het scherm met de voorgeprogrammeerde waarden niet te worden aangepast. Bovenin het scherm staat nu de tekst: 'Kies de gewenste postzegel' en de knop 'Verder winkelen 'is vervangen door een knop 'Hoofdmenu' (5).

 

De geselecteerde waarden komen links in het venster 'Uw keuze en het bedrag' te staan (6). Met het knopje 'Meer' kun je het aantal zegels van dezelfde waarde vergroten. Het maximum van 10 zegels is vervallen (7). Het maximum aantal stroken per zegelwaarde is nu 18 (8). Er komt bij het aanvragen van een 19e strook geen mededeling in beeld, maar het knopje 'Meer' wordt dof (9).  Je kunt nu meer dan 5 verschillende zegelwaarden tegelijk aanmaken (10). Bij de wens om een 11e waarde aan te maken komt de mededeling in beeld dat er geen producten meer toegevoegd kunnen worden (11). Het totaal in een aankoop aan te maken waarden komt hiermee op 180 stuks. Een bon met 10 waarden kan hiermee wel erg lang worden (12) *). Ook de beperking van het maximum bedrag van een transactie tot € 40,00 is gewijzigd. Deze is nu verhoogd tot € 500,00 (13, 17 en 18). Met de knop 'Kies ander bedrag' kun je waarden aanmaken van € 0,01 tot en met € 99,99 (14 en 15). Zo'n losse waarde voeg je met de knop 'In winkelwagen' (15) toe aan de lijst 'Uw keuze en het bedrag' (16).  Ben je klaar met het aanmaken van losse postzegels dan kun je 'Betalen' of via de knop 'Hoofdmenu' teruggaan naar het keuzescherm: 'Wegen en frankeren' en 'Losse postzegels' (2).

 

Wanneer je dubbelklikt op een van de afbeeldingen wordt deze in een nieuw venster vergroot weergegeven. De afbeeldingen zijn dan scherp en de teksten zijn dan goed leesbaar. Door op het naar links wijzende pijltje rechts boven in de browser te klikken kan dit venster weer worden gesloten.

 

1. Het welkomst-scherm 2. Een eerste keuze 3. Overzicht voorge-programmeerde waarden 2008 4. Overzicht voorge-programmeerde waarden 2009 5. Knop 'Hoofdme-nu' 6. De geselecteerde waarden 7. Meer dan 10 keer dezelfde waarde
             
8. Maximum: 18 keer dezelfde zegelwaar-de 9. De knop 'Meer' is nu dof 10. Meer dan 5 ver-schillende zegel-waarden *) 11. Mededeling dat er geen producten meer kunnen wor-den toegevoegd *) 12. Bon met 10 pro-ducten en 18 barco-denummers *) 13. Het maximum is € 500,00 14. Kies ander be-drag: toetsenbord
             
     
  15. Het hoogste be-drag is € 99,99 16. Voorbeeld van een maximale aan-koop   17. TNT00005: maxi-maal bedrag 18. TNT00006: maxi-maal bedrag  
 

*) Met dank aan Hens Wolf voor zijn onderzoek naar het maximum aantal aan te maken producten.

 

3a. Wegen en frankeren: binnenland

Wanneer we de knop 'Hoofdmenu' aanraken komen we opnieuw voor de keuze  'Losse postzegels' of 'Wegen en frankeren' (19). We kiezen nu voor 'Wegen en frankeren' (20). We gaan nu uit van de situatie dat we direct die keuze gemaakt hebben.

Gevraagd wordt de zending op de weegschaal te leggen en op 'Doorgaan' te drukken (21). Er verschijnt een scherm met een opbouwende cirkel en de tekst: 'Een moment a.u.b. uw product wordt gewogen' (22). Op het volgende scherm verschijnt het gewicht - doorgaan (23). Is de zending te zwaar dan wordt de klant doorverwezen naar de balie (24).

*  In juli 2009 is bij de automaat TNT00006 (Den Haag) de weegschaal losgekoppeld van de rest van de automaat en verschijnt er in plaats van een scherm met een opbouwende cirkel en de tekst: 'Een moment a.u.b. uw product wordt gewogen' (22) een scherm waar gevraagd wordt zelf het gewicht in te voeren (25). Na dit gedaan te hebben (26) en op doorgaan gedrukt te hebben gaat het proces weer gewoon verder. In december 2009 bleek deze aanpassing weer verwijderd te zijn*

Vervolgens wordt gevraagd of de zending door de brievenbus past (27). Links op dit scherm staat het gewicht van de zending vermeld (27). Daarna moeten we het land van bestemming kiezen (28). In dat scherm zien we links ' Formaat: brieven' staan. Dit omdat we aangegeven hebben dat de zending door de brievenbus kan (28). We kiezen voor Nederland en moeten aangeven of de zending aan een Antwoordnummer is gericht (29). We kiezen; 'Ja' en krijgen een scherm met links onze gemaakte keuzes en in het midden de mededeling dat we de brief in de brievenbus moeten doen (30 en 31).

 

We hebben vastgesteld dat de zending niet door de brievenbus kan. In het scherm waar we het land van bestemming aan moeten geven, zien we nu links staan: 'Formaat: Pakket' (32). Ook nu komt de vraag of de zending aan een Antwoordnummer is gericht (33). De keuze is 'Ja' en we krijgen een scherm waarin staat dat het uitgekozen product € 0,00 kost (34). We drukken vervolgens op de knop 'In winkelwagen' en zien het product toegevoegd aan de lijst met de aankopen tot nu toe (35).

 

19. Opnieuw een keuze 20. De keuze is: We-gen en frankeren 21. Leg de zending op de weegschaal 22. Er wordt gewo-gen 23. De zending is te zwaar 24. Ga naar de balie 25. Voer zelf het ge-wicht in
             
26. Het gewicht is in-gevoerd 27. Past het door de brievenbus? 28. Kies het land van bestemming 29. Is het gericht aan een Antwoordnum-mer? 30. De gemaakte keuzes 31. Doe de brief in de brievenbus 32. Maak opnieuw een keuze
             
       
    33.  Is het gericht aan een Antwoordnum-mer? 34. Dit product kost € 0,00 35. Uw keuze en het te betalen bedrag    
 

3b. Wegen en frankeren: buitenland

We kunnen ook voor een ander land kiezen, bijv. Duitsland (36). Let wel: een pakket naar het buitenland is al bij meer dan 2 kg. te zwaar (38). De klant wordt dan doorverwezen naar de balie (39). Heeft het pakket het goede gewicht, dan krijgen we een scherm waar we moeten kiezen uit Priority of Standard (37). Staat het land niet voorgedefinieerd, druk dan op de knop: Ander land (40). We zien dan een groepsgewijze opsomming van het alfabet en drukken daarna voor de letter V (40 en 41). Vervolgens drukken we op 'Vaticaanstad' waarna een scherm verschijnt met een mededeling over het gebruik van een douaneformulier (42). Deze stickers hangen als rol naast de automaat. Na op de knop 'Doorgaan' te hebben gedrukt moeten we weer een keuze maken tussen Priority en Standa(a)rd (43). Daarna worden op het volgende scherm de gemaakte keuzes en het geselecteerde product getoond en kan dit in de winkelwagen worden gedaan (44). 

 

36. Kies het land van bestemming 37. Keuze: Pakket Duitsland 38. Een pakket bui-tenland kan maar tot 2 kg. 39. Bij een te zwaar pakket wordt je doorverwezen 40. Keuze: 'Ander land' 41. Keuze: letter V 42. Aanwijzing dou-aneverklaring
             
         
    43. Keuze in Priority en Standa(a)rd   44. De gemaakte keuze    
 

3c. Wegen en frankeren: bijfrankeren

Het kan voorkomen dat een zending al gedeeltelijk gefrankeerd is. Daarom vinden we bij de optie Brieven wanneer het product getoond wordt een knop 'Bijfrankeren' (45). Wanneer we op die knop drukken krijgen we een toetsenmenu en moeten we het reeds gefrankeerde bedrag intoetsen (46 en 47). Nadat we op de knop 'In winkelwagen' hebben gedrukt zien we bij 'Uw keuze en het bedrag' de bijfrankering staan als: Bijplakzegel (48). Een brief naar het buitenland kan ook bijgefrankeerd worden. Kiezen we voor Priority, dan krijgen we een bijplakzegel met een Priority-logo (49 tot en met 53).

 

45. Bijfrankeren 46. Het toetsenmenu 47. Bijfrankeren 48. De keuze: Bij-plakzegel 49. Priority of Stan-da(a)rd 50. Bijfrankeren 51. De keuze
             
         
    52. De keuze: Bij-plakzegel   53. Bijplakzegel    
 

4. Het betalen

Wanneer je op 'Betalen' hebt gedrukt verschijnt de mededeling dat je de aanwijzingen op het display van de kaartlezer moet volgen (54).  Wanneer je betaalpas een chip heeft moet je de keuze: 'chipknip' of 'pin' maken door het cijfer 1 of 2 in te toetsen. Na de betaling worden de zegels geprint (55) en volgen er aanwijzingen om de zegels uit de automaat te nemen en te gebruiken (56 en 57) en wordt nog een bon geprint. Bij het printen van de bon zie je op het scherm een gleuf op waar langzaam een bon uitkomt, die direct weer verdwijnt. Op de bon staat als kopje: Wincor-Nixdorf (58 en 59). Het gleufje duidt op het gleufje dat in de achterkant van de ruimte waar de bonnen en zegels uitgenomen kunnen worden is aangebracht en waar de geprinte bon door komt (60 en 61). Wanneer de bon geprint is komt als afsluitend scherm de mededeling: 'Neem uw bonnetje' (62). Daarna komt het welkomstscherm weer (1). Wacht je te lang met betalen dan komt er een foutmelding (68 en 69).

 

De pinbetaling op de bonnen staat keurig uitgelijnd evenals de betaling per chipknip uit TNT00006 (63, 65 en 66). De naam van de organisatie waar de betaling verwerkt wordt 'Equens CTAP host' is vervangen door de naam van de bank van de betaler (63 en 65).

De boekingsperiode (dag in het jaar) wordt voorafgegaan door het cijfer 8 in 2008 en het cijfer 9 in 2009 (63 en 65). De vermelding van de betaling per chipknip staat op de bonnen uit TNT00005 nog even chaotisch vermeld als vroeger (64).

De openingstijden zijn keurig links uitgelijnd, alleen op de bon uit TNT00006 is 'zaterdag' rechts uitgelijnd (vergelijk met 64 met 65). De aangemaakte waarden staan keurig op de bon vermeld (63 tot en met 67). De zegels die aangemaakt zijn via 'Losse zegels'- 'Kies andere waarde' staan op de bon als: Postzegel (63, 65 en 67). De zegels aangemaakt als bijfrankering via 'Wegen en frankeren' heten Bijplakzegel (64).

Er worden ook rollen bonpapier gebruikt van een smal type (58 mm in plaats van  60 mm), waardoor de tekst tegen de buitenkant staat (67).

 

54. Aanwijzing voor de betaling 55. De zegels wor-den geprint 56. Aanwijzing voor het plakken van de zegels 57. Aanwijzing voor het plakken van de barcodesticker 58. Het bonnetje wordt geprint (1) 59. Het bonnetje wordt geprint (2) 60. Afgiftegleuf
             
61. Afgifte van de bon 62. Neem uw bon-netje 63. Bon TNT00005, pin-betaling 64. Bon TNT00005, chipknip-betaling 65. Bon TNT00006, pin-betaling 66. Bon TNT00006, chipknip-betaling 67. Smalle bon (58 mm ipv 60 mm)
             
         
    68. TNT00005, mis-lukte chipknip-beta-ling   69. TNT00006, mis-lukte chipknip-beta-ling    
 

5. De techniek

 

Wanneer je tijdens het bedienen van de automaat wilt wegen en frankeren en geen pakket op de weegschaal legt, komt na verloop van tijd het scherm: 'Er ligt nog geen brief of pakket op de weegschaal' (70). Druk je op 'Annuleren', dan verschijnt het scherm 'De transactie is op uw verzoek afgebroken' (71). Soms ontstaat er er een storing in het transportmechanisme van de zegelrollen. De zegels stropen in de automaat op en er kan dan in het gunstigste geval een gedeeltelijke zegel worden geprint (72). Op het scherm van de automaat komt dan de mededeling dat geen losse zegels kunnen worden gekocht en dat alleen pakketten binnen Nederland kunnen worden verzonden (73). Na het herstarten van de automaat komt er stukje bonpapier van 18 mm met TNT-logo uit de automaat (74). Er komen verschillen voor in de vorm van het prioritylogo (75).

 

70. Er ligt nog niets op de weegschaal 71. Afgebroken transactie 72. Gedeeltelijke ze-gel 73. Storing 74. Stukje bonpapier 75. Onder: aan bo-venzijde afgeplat Priority-logo
 

Klik voor meer over de techniek op onderstaande button.

 

Meer.....

omhoog