De werking van de Wincor Nixdorf ProPostal 2000-automaat - 2

 

5. De techniek

 

Bij contante betaling wordt in de automaten te Heemstede, Apeldoorn, Papendrecht en Zeist en het te betalen bedrag afgerond en zie je op het scherm een specificatie van te gebruiken munten en biljetten staan. De munten van 0,01, 0,02 en 0,10 ontbreken in deze opsomming (110). Door de afronding zijn de munten van 0,01 en 0,02 niet nodig. Ze worden dan ook niet door de automaat geaccepteerd. De munt van 0,10 wordt echter wel geaccepteerd. Na geld ingeworpen te hebben verschijnt dat bedrag met het wisselgeld op het scherm (111). Regelmatig moet in deze automaten het ontvangen geld worden verwijderd en moet het wisselgeld weer worden aangevuld. Allereerst worden bonnen aangemaakt met de aantallen ontvangen munten en papiergeld (112 en 113). Op de bon van de munten staat ook het aantal ontvangen muntstukken van 0,10 (112). Het ontvangen geld wordt uit de automaat gehaald. Na aanvulling van het wisselgeld, alleen munten, volgt een uitdraai waarop af te lezen is welke munten aangevuld zijn (114). De munt van 0,10 ontbreekt (114). Op deze bonnen is ook te lezen dat het binnenwerk van de automaten van Portugese Newvision afkomstig is (115).

 

Een automaat kan altijd defect raken (116).

 

Wanneer je tijdens het bedienen van de automaat op 'Annuleren' drukt, verschijnt het scherm 'De transactie is op uw verzoek afgebroken' (117). Maak je gedurende enige tijd geen keuze, dan wordt de transactie automatisch afgebroken (118).

 

Wanneer de Pin/Chipmodule tijdens een transactie een storing vertoont komt dit duidelijk in beeld (119). Daarna wordt het ook in het welkomstscherm getoond (120). Is er een storing in het betaalsysteem omdat het KPN-netwerk in storing ligt, dan komt dit op de bon te staan. De waarden worden niet geleverd, er wordt alleen een bon geprint (121).

 

Bij een storing bij de afgifte van zegels geeft de automaat een Tegoedbon voor niet-geprinte zegels. Deze kan bij de balie van het postkantoor verzilverd worden (122). Wanneer contant betaald is en het te betalen bedrag naar beneden is afgerond wordt een tegoedbon afgegeven met een negatief bedrag afgegeven (123 en 124). Ook worden door de automaat wel verkeerd afgesneden zegels afgegeven (125 en 126). Ook kan er reeds een stukje van een volgende zegel geprint worden. De print is dan wel misvormt (127). Soms ontbreekt het voorvoegsel bij het automaatnummer van een barcodestrook (128). Ook is de afgifte van een barcodestrook zonder barcodenummer bekend (zie Bulletin Postaumaat 150, blz 27).

 

Bij het herstarten van de machine blijkt dat ook deze softwareversie draait op Windows XP (129). Tijdens het starten van de software staat de mededeling 'De machine is buiten gebruik. Onze excuses voor het ongemak. Bedankt.' in beeld (130). De machines in de TNT Postwinkel Den Haag en Rotterdam laten direct na het Windows XP-scherm een Wincor Nixdorf-software-startscherm zien (131).

 

Regelmatig maakten de automaten een stukje bonpapier van 18 mm met de opdruk 'postkantoor' of 'TNT-logo' aan (132 en 133).

 

Tijdens de laatste dag van gebruik van de automaten (Zeist, 18 november 2010) bleek bij gebruik van de Engelstalig menu's zowel de zegels als de bonnen in plaats van een komma in de waardeaanduiding een punt te hebben (134 en 135 *). Maar ook op 12 december 2007 zijn in Heemstede (PK000001) en op 20 februari 2008 zijn in Papendrecht (PK000005) stroken aangemaakt met een decimaalteken (punt) in plaats van een komma. Of deze ook via de Engelstalige menu's tot stand zijn gekomen is niet bekend. Misschien ging het hier om een kleine softwarestoring.

 

*) Met dank aan Hens Wolf

 
Wanneer je dubbelklikt op een van de afbeeldingen wordt deze in een nieuw venster vergroot weergegeven. De afbeeldingen zijn dan scherp en de teksten zijn dan goed leesbaar. Door op het naar links wijzende pijltje rechts boven in de browser te klikken kan dit venster weer worden gesloten.

 

110. Contant betalen - specificatie 111. Inworp: 0,10, retour: 0,05 112. Bon ontvangen muntgeld 113. Bon ontvangen biljetten 114. Bon aanvulling wisselgeld 115. Newvision 116. Defecte auto-maat
             
117. Er is op Annu-leren gedrukt 118. Er is geen keuze gemaakt; de trans-actie wordt afgebro-ken 119. Pin/chip-sto-ring tijdens de trans-actie 120. Pin/chip-sto-ring, vermel--ding in het welkomstscherm 121. Storing in het betaalsysteem 122. Tegoedbon van 0,00 voor Ant-woordnr. strook 123. Bon contante betaling, afronding --- 0,02
             
124. Tegoedbon        0,02 voor Ant-woordnr. strook , contante betaling 125. Basis Pakket Nederland PK000003 - ver-snijding: 58 mm 126. Barcodesticker PK000003 - ver-snijding: 51 mm 127. Misvormde print met extra zegel 128. Strook uit PK000005 zonder voorvoegsel PK 129. De automaat werkt nog steeds op Windows XP 130. Mededeling tij-dens het starten van de software
             
   
  131. Het Wincor Nix-dorf-software-start-scherm 132. Stukje bonpa-pier Postkantoren BV 133. Stukje bonpa-pier TNT Postwinkel 134. Decimaalteken (punt) in de waarde-aanduiding 135. Decimaalteken (punt) in de waarde-aanduiding  

Van 30 september tot en met 2 oktober 2008 werd in het ExCel London Exhibition and Conference Centre de Post-Expo 2008 gehouden *). Het was voor de 12e keer dat deze internationale tentoonstelling en conferentie op het gebied toepassing van technologie in postverwerkende bedrijven werd gehouden. Ruim 4000 bezoekers uit 85 landen bezochten de ruim 200 standhouders.

Een van de standhouders op de Post-Expo 2008 was Wincor Nixdorf met een model van de Propostal 2000-automaat, geconfigureerd voor TNT. Het automaat-identificatienummer was TNT00056.

Nieuw was de mogelijkheid om de goede werking van de machine te testen door middel van het aanmaken van teststroken en voorzien van het woord VOID (ongeldig) (136, 137 en 139). De strook Internationaal pakket basis Priority heeft in plaats van een komma een punt in de waarde aanduiding (138).

 

Het adres op de bon luidde: Binkhorstlaan, 1234 AB Den Haag; de openingstijden waren als in Rotterdam Weena: ma t/m do 9.00-18.30, vrijdag 9.00-21.00 en zaterdag 10.00-17.00 en de betaalinformatie was vervangen door de tekst: Maestro E 15.00, 9999900000010001 72290001 BC92 070817, BELEGZEILE 1, BELEGZEILE 2, BELEGZEILE 3, BELEGZEILE 4, BELEGZEILE 5 (140 en 141).

 

Toekomstige in Nederland geplaatste automaten zouden deze functionaliteit hebben. Het is er helaas nooit van gekomen.

 

136. Postzegel TNT00056 137. Internationaal Pakket Basis Priority 0-500 gr buiten Europa TNT00056 138. Punt in de waar-deaanduiding bij af-beelding 137 139. Basis Pakket Nederland TNT00056 140. Bon Postzegel 141. Bon Basis Pak-ket Nederland

*) Met dank aan Mike Altruye voor stroken, bonnen en nadere informatie. 

Klik voor meer over de techniek op onderstaande button.

 

Meer.....

terug