Filatelie     Wincor Nixdorf ProPostal 2000-automaten   TNT Postwinkels

Nijmegen (TNT Postwinkels)*)    

Bijgewerkt op: 12-10-2011

(bezoek 29 november 2006)

Op 10 november 2006 is een nieuwe TNT Postwinkel in Nijmegen geopend aan de Bisschop Hamerstraat 2 (centrum) (1 en 2). Het betreft hier een winkeleenheid met kelderverdieping alleen bestemd voor TNT Post. De Postbank heeft elders in het stadscentrum een soortgelijke winkeleenheid. De winkel heeft een futuristische en voorname uitstraling. De kleur oranje overheerst. Het is er mooi en maakt een mens stil. De linkerwand heeft twee Wurlitzer automaten voor velletjes en andere TNT producten (3), twee ProPostal 2000-automaten (Wincor Nixdorf) voor losse frankeerwaarden (automaatstroken) (4), een opening om post af te leveren (5), een automaat voor het afdrukken van foto's, maken van wenskaarten en van persoonlijke postzegels en een terminal voor het raadplegen van het productenaanbod en de dienstverlening (6, 7 en 8). De automaat bevat een OKI C9600-kleurenprinter en kan met afbeeldingen gevoed worden door een cd-rom, dvd, usb-stick of een flash-card. Het raadplegen van het productenaanbod en de dienstverlening gaat via de website van TNT-Post.

Tevens is er een trap naar de kelderverdieping waar postbussen zijn. De rechterwand heeft schappen met TNT-producten en een kleine servicebalie met onder andere een labelprinter voor loketstroken. In het midden is een balie-eiland (twee bedienplaatsen) voor de volgende dienstverlening: veel post, waardevolle post, snelle bezorging en post afhalen en een inpaktafel voor het publiek (9). Hiervoor dien je een volgnummer te trekken (10).

Het ontwerp is van architectenbureau Merkx + Girod. Lees hier meer over het ontwerp.

Wanneer je dubbelklikt op een van de afbeeldingen wordt deze in een nieuw venster vergroot weergegeven. De afbeeldingen zijn dan scherp en de teksten zijn dan goed leesbaar. Door op het naar links wijzende pijltje rechts boven in de browser te klikken kan dit venster weer worden gesloten.

 

1. TNT Postwinkel Nijmegen 2. TNT Postwinkel Nijmegen 3. De beide Wurlit-zerautomaten 4. De Wincor Nix-dorf Propostal 2000-automaten 5. De opening om post af te leveren 6. De automaat voor foto's, kaarten en persoonlijke zegels en terminal voor raadplegen TNT-diensten 7. De automaat voor het printen van fo-to's, kaarten en per-soonlijke zegels
             
       
    8.De terminal voor raadplegen op www.tnt-post.nl/ voorthuis/ 9. Het balie-eiland 10.  De volgnummer-automaat (links onder)    

Ook hier dus twee ProPostal 2000-automaten.  De automaten zijn oranje van kleur, opgesteld tegen een grijze wand (11). Op de automaatstroken komt het nummer TNT00001 of TNT00002 (4 nullen) voor (12). Op stroken naar het buitenland wordt links op de automaatstrook de tekst PRIORITY bijgedrukt (13). De automaten geven ook pakketstroken af met een barcode. Op deze stroken wordt wel een datum gedrukt en het automaatnummer zonder voorvoegsel TNT (14). De automaten geven alleen standaardwaarden af en nemen geen munten en/of papiergeld aan. Men kan alleen pinnen of chippen. Links van de opening voor de betaalkaart is de dichte muntgleuf nog zichtbaar(15). De automaten geeft bij elke aankoop een bon af waar tevens betaalgegevens (pinnen/chipknip) op staan. Bovenaan de bon staat 'TNT post' (16). De bon drukt achter de plaatsnaam Nijmegen en achter de openingstijden het teken ö af (16).

11. De rechter automaat met weegschaal 12. Zegel uit de rechter automaat - TNT00002 13. Priority-zegel uit de rechter automaat - TNT00002 14. Pakketstrook uit de rechter automaat - 00002 15. Er kan alleen met pin of chipknip wor-den betaald en niet contant 16. Bon TNT00002, pin-betaling

Raming verkochte stroken 2006 (10 november - 31 december) *)

Waarde Totale oplage TNT00001 TNT00002
€ 0,39 1974 1036 938
€ 0,69 1222 642 580
€ 0,85 812 426 386
Barcodestroken 1640 862 778

Dat de  omzet uit TNT00001 hoger was dan die uit TNT00002 komt omdat de eerste automaat dicht bij de ingang staat.

De beide ProPostal 2000-automaten in Nijmegen (TNT Postwinkels) hebben beperktere mogelijkheden dan die in Heemstede (Postkantoren BV).

(bezoek 19 juli 2007)

Tijdens mijn tweede bezoek (donderdag in de 4-daagse week) viel mij direct op dat bij de automaten de linker helft van de kunststoffen klep verwijderd. Dit bleek begin 2007 al gebeurd te zijn. Voordeel is dat de geprinte bon nu voor de gebruiker nu goed zichtbaar is (17). Ik heb ook nog wat stroken getrokken (18 t/m 21).  De tijd van de Pin/Chipbetaling is op de bon aanmerkelijk vroeger (ca. 8 minuten) dan die van de aankoop (19,  21 en 22).

Tijdens de 4-daagse week werd promotie gemaakt voor de automaat voor het afdrukken van foto's, maken van kaarten en van persoonlijke postzegels (23 en 24). De medewerkers hadden 500 vel persoonlijke zegels met 4-daagse motief aangemaakt (25). De velletjes uit de automaat zitten met boven- en onderrand op een schutblad geplakt (26). Een los velletje kostte € 6,45. De productnaam op de bon is: Pers PZ 2007 Printversie en het telefoonnummer 076-5272727 is van TNT Post Business Service (27). En zijn dit nu automaatzegels?

17. TNT00001 met gehalveerde klep 18. Priority-zegel voor buiten Europa - TNT00002 19. Bon Prio ROW (Rest of the World), chipknip-betaling 20. Twee Basis Pak-ket Ned-stroken - 00002 21. Bon Pakketstro-ken, chipknip-beta-ling geweigerd, pin-betaling geaccep-teerd 22. Onderste deel bon 20. 23. Promotie auto-maat voor o.a. per-soonlijke zegels (voorkant)
             
     
  24. Promotie auto-maat voor o.a. per-soonlijke zegels (achterkant) 25. 4-Daagse zegels uit de automaat   26. Schutblad zegels uit de automaat 27. Bon 4-Daagse zegels  

(bezoek 16 januari 2008)

Op 1 januari 2008 zijn onder meer de tarieven voor het buitenland aangepast (28 t/m 30). Sinds het najaar van 2007 is ook de opmaak van de pinbetaling aangepast (vergelijk 30 met 16).

28. Priority Europa tot 20 gram - TNT00001 29. Priority buiten Europa (ROW) tot 20 gram - TNT00001 30. Bon met gewij-zigde opmaak pin-betaling 31. Promotie auto-maat voor o.a. per-soonlijke zegels (voorkant) 32. Promotie auto-maat voor o.a. per-soonlijke zegels (achterkant) 33. 4-Daagse zegels uit de automaat 34. Schutblad zegels uit de automaat
             
           
      35. Bon 4-Daagse zegels      

(bezoek 16 juli 2008)

Tijdens de 4-daagse week werd net als in 2007 promotie gemaakt voor de automaat voor het afdrukken van foto's, maken van kaarten en van persoonlijke postzegels (31 en 32). Er waren door de medewerkers velletjes persoonlijke zegels met het motief van 2007 en met een nieuw 4-daagse motief aangemaakt (33). Het kader van de zegels is van het type 2008. De velletjes uit de automaat zitten in tegenstelling tot de oude velletjes alleen met de bovenrand op een schutblad geplakt. Op het schutblad staat nu een artikelnummer vermeld (vergelijk 34 met 26). Een velletje kostte dit jaar € 6,00 (vergelijk 35 met 27). De productnaam op de bon is: Vrolijk 2008 en het telefoonnummer 076 5272727 is van TNT Post Business Service (35).

(bezoek 3 september 2008)

Op 20 augustus 2008 zijn beide automaten verwijderd en vervangen door een verbeterd type (36). De weegschaal kan nu ook separaat gebruikt worden en rechts van iedere automaat is nu een display waar het gewicht op afgelezen kan worden (37). De beide nieuwe automaten zijn voorzien van dezelfde software die sinds augustus/september 2007 in de automaten van Postkantoren BV is geďnstalleerd. Alleen ontbreekt de mogelijkheid om contant te betalen. Per transactie kan maximaal € 40,00 worden besteed. De automaat TNT00001 vertoonde tot 29 augustus continu een storing van de betaalautomaat en kon daardoor tot die datum nauwelijks worden gebruikt.

 

Naast een aantal standaardwaarden kunnen nu ook losse postzegels en aanvullende zegelwaarden (ander bedrag of bijfrankeren) aangemaakt worden en meerdere producten tegelijk worden afgenomen (38 t/m 43). Ook kunnen meerdere exemplaren van eenzelfde waarde aangemaakt worden (38 en 39). Tot de standaardwaarden hoort nu ook Standaard Europa (41). De print op de smalle rol is breder dan we bij de TNT Postwinkels gewend zijn (44). De brede barcodelabels hebben nu een compleet Identificatienummer op de strook staan: TNT00001 en TNT00002. De barcode nummers beginnen als vanouds met 3SPPW11xxxxx en 3SPPW12xxxxx,  maar de nummering is weer vooraan begonnen (45 en 46).

 

De bonnen hebben een andere opmaak. De opmaak van de bonnen is links uitgelijnd. De vermelding van de het barcodenummer staat nu direct onder de productvermelding, terwijl de voorwaarden zoals voorheen onderaan de bon staan (47). De productnamen van de diverse waarden zijn veranderd. Zo is de 'Barcodezegel' 'Antwoordnr. Nederland' geworden en 'Brief Prio ROW ' 'Brief Buiten Europa'. Het logo op de bon staat bij beide automaten keurig gecentreerd (38, 39 en 47). Het teken ö achter de plaatsnaam Nijmegen en achter de openingstijden is verdwenen (vergelijk 38 met 30). De pinbetaling staat keurig uitgelijnd, maar de betaling per chipknip staat nog even chaotisch vermeld als vroeger (38). Het op de bon gebruikte lettertype is iets kleiner (vergl. 38: CHIPKNIP TRAN met 22: CHIPKNIP TR).

 

36. Automaat van het nieuwe type 37. Display om het gewicht af te lezen 38. Meerdere aanko-pen tegelijk, chip-knip-betaling 39. Meerdere aanko-pen tegelijk, pin-betaling 40. Brief Nederland 41. Brief Stnd. Euro-pa 42. Bijplakzegel - Wegen en frankeren - bijplakzegel
             
   
  43. Postzegel - Losse zegels - andere waarde 44. Oude print bo-ven, nieuwe onder 45. Antwoordnum-mer Ned. - TNT00001 46. Antwoordnum-mer Ned. - TNT00002 47. Bon Antwoord-nummer Ned. - TNT00002  

 

(bezoek 21 juli 2009)

 

Tijdens de 4-daagse week waren de automaten buiten gebruik. Bij navraag bleken ze al meer dan een maand niet meer in bedrijf te zijn. Bij de automaat TNT00001 waren er problemen met het beeldscherm en bij de TNT00002 was er een defect aan de betaalautomaat. Zicht op herstel was er nog niet. De automaten waren voorzien van de tekst: Defect - Onze excuses voor het ongemak. Wij helpen u graag aan de balie - en de bijbehorende betaalautomaten waren afgeplakt (48 en 49).

 

Net als in 2007 en 2008 werd promotie gemaakt voor de automaat voor het afdrukken van foto's, maken van kaarten en van persoonlijke postzegels. Er waren door de medewerkers drie verschillende velletjes persoonlijke zegels met een 4-daagse afbeelding aangemaakt (50). Het kader van de zegels en het bijbehorende schutblad is van het type 2008 (33 en 34). De afmeting van de afbeelding op de zegel was niet standaard 21 x 31 mm, maar 21 x 32,5 mm. Dus iets breder, waardoor het lijkt op een verschuiving van de afbeelding (50 en 51). Er was geen wervingsfolder maar voor de stoep van het postkantoor was op de zijwand van de EHBO-post reclame gemaakt. het betrof hier tevens een aanbieding voor zegels+kaarten (52). Een los velletje kostte € 6,00. De productnaam op de bon is: Vrolijk 2008 en het telefoonnummer 076 5272727 is van TNT Post Business Service (53).

 

48. Defecte automa-ten 49. Defecte automaat 50. 4-Daagse zegels uit de automaat 51. Zegel met 1,5 mm. bredere afbeel-ding 52. Werving voor de 4-Daagse zegels 53. Bon 4-Daagse zegels

 

(bezoek 15 augustus 2009)

 

Sinds donderdag 13 augustus bleek de automaat TNT00001 weer in bedrijf. Bovenaan het scherm stond in een rode balk de foutmelding: Demo license expired / Demolizenz abgelaufen (54). De barcodestrook mist bij het automaatnummer het voorvoegsel TNT (55). De positie van het nummer is gelijk gebleven (56).

 

De betalingsgegevens bij de pinbetaling zijn aangepast. Zo zijn op de Postbank-bon: TLV GIRO, PASNR en TRANSNR met getal op de ING (voorheen Postbank)-bon vervangen door: TLV REK, PASVOLGNR,  BET KENMERK zonder getal. Het rekeningnummer is met nullen aangevuld tot 10 cijfers en is het pasvolgnummer beperkt tot de laatste drie cijfers (vergelijk 57 met 58). De betaling heeft volgens de bon ca. 12 minuten later plaatsgevonden dan het afdrukken van zegelwaarden en bon (58). De gegevens bij de chipknipbetaling zijn gelijk gebleven (38).

 

(bezoek 16 september en 10 december 2009)

 

Op 16 september 2009 was ook automaat TNT00001 al weer enkele weken buiten bedrijf. Waarschijnlijk worden de automaten wegens te veel storingen binnenkort verwijderd. Op 10 december waren de beide automaten nog niet weggehaald.

 

   
  54. Foutmelding over verlopen licentie 55. Barcodestrook zonder TNT-voor-voegsel 56. Barcodestrook TNT00001 (boven en 00001 (onder) 57. Pin-betaling Postbank 58. Pin-betaling ING (voorheen Postbank)  

 

(bezoek 20 juli 2010)

 

Eind juni 2010 (weken 25/26) zijn de beide automaten verwijderd. Met twee grote met oranje stof overtrokken platen waren alle sporen van bevestiging op het grondvlak en de achterkant keurig afgedekt. Op de plaats van de automaten was een presentatie van TNT-verzenddozen gemaakt.

 

Net als in 2007, 2008 en 2009 werd weer promotie gemaakt voor de automaat voor het afdrukken van foto's, maken van kaarten en van persoonlijke postzegels. Er waren door de medewerkers drie verschillende velletjes persoonlijke zegels met een 4-daagse afbeelding aangemaakt (59). Het kader van de zegels en het bijbehorende schutblad is van het type 2008 (33 en 34). De afmeting van de afbeelding op de zegel was niet standaard 21 x 31 mm, maar 20 x 32,5 mm (60). Dus iets minder hoog en iets breder. Een los velletje kostte € 6,00. De productnaam op de bon is: Vrolijk 2008 (61). Het velletje werd in een zakje (295 mm x 207 mm) gedaan met de adresgegevens van de TNT Postwinkels in Nijmegen, Rotterdam en Den Haag (62 en 63).

 

   
  59. 4-Daagse zegels 2010 uit de automaat 60. Afbeelding min-der hoog en breder dan de standaard 61. Bon 4-Daagse zegels 62. Zakje, 295 mm x 207 mm 63. Adressen TNT Postwinkels  

 

(bezoek 18 juli 2011)

 

De TNT Postwinkel bleek ontruimd te zijn. De laatste dag van openstelling was maandag 27 juni 2011.

 

*) In de folder 'Er is post', zomer 2009, wordt in plaats van over Postwinkels geschreven over Conceptstores. Conceptstores zijn grote TNT Postkantoren waar klanten zich uitgebreid kunnen laten adviseren over verpakken, verzenden en het ontwerpen van eigen persoonlijke postzegels. De Conceptstores zijn te vinden in Nijmegen, Rotterdam en Den Haag.

 

Meer........

Klik voor meer informatie over bij de werking van de automaten tot 20 augustus 2008 op onderstaande button.

 

Meer.....1

 

Klik voor meer informatie over de werking van de automaten na 20 augustus 2008 op onderstaande button.

 

Meer.....2

*) Gegevens afkomstig uit Filatelie-12, 2007, pag. 798

Omhoog