De werking van de Wincor Nixdorf ProPostal 2000-automaat - 2

 

4. Het betalen

Wanneer je op 'Betalen' hebt gedrukt verschijnt een keuzescherm voor Pin/Chip en Contant (71). Kies je voor Pin/Chip dan moet je de aanwijzingen op het display van de kaartlezer rechts naast het scherm volgen (72 en 73). Bij de automaten in de TNT Postwinkels ontbreekt het keuzescherm voor Pin/Chip en Contant omdat er niet contant betaald kan worden. Na de beslissing voor 'Betalen' komt hier direct de mededeling dat je de aanwijzingen op het display van de kaartlezer moet volgen (72 en 73).  Soms kan de betaling met Pin/Chip mislukken door een storing in de ADSL-verbinding (74). Bij 'Contant' wordt het te betalen bedrag volgens de geldende regels afgerond (75 en 77). Bij aanschaf van een zegel van € 0,02 wordt het bedrag afgerond naar € 0,05 (76). Soms kom je een brief tegen met 2 zegels van € 0,22 (77). De zegels van de afbeelding komen uit de automaten PK00006 en PK000007 (Postkantoor Zeist) waar contante betaling mogelijk is. Er is voor de frankering van € 0,44 uiteindelijk 2 x € 0,20 betaald.

Bij de betalingskeuze voor 'Contant' zie je behalve het te betalen bedrag ook een specificatie van te gebruiken munten en biljetten staan (75). De munten van € 0,01, € 0,02 en € 0,10 ontbreken in deze opsomming (75). Door de afronding zijn de munten van € 0,01 en € 0,02 niet nodig. Ze worden dan ook niet door de automaat geaccepteerd. De munt van € 0,10 wordt echter wel geaccepteerd (75). Na geld ingeworpen te hebben verschijnt dat bedrag met het wisselgeld op het scherm (78).  Na de betaling worden de zegels geprint (80) en volgen er aanwijzingen om de zegels uit de automaat te nemen en te gebruiken (81 t/m 84) en wordt nog een bon geprint (85 en 86). Bij de aanwijzing over het gebruik van de Pakketzegel wordt gevraagd de oude strook te verwijderen of deze over de nieuwe te plakken (83)! In de automaten in de TNT Postwinkels bleek een aangepast scherm met de tekst: plak de nieuwe strook over de oude' (84).

 

Wanneer je dubbelklikt op een van de afbeeldingen wordt deze in een nieuw venster vergroot weergegeven. De afbeeldingen zijn dan scherp en de teksten zijn dan goed leesbaar. Door op het naar links wijzende pijltje rechts boven in de browser te klikken kan dit venster weer worden gesloten.

 

71. Betalen: Pin-/Chip of contant 72. Bij Pin/Chip aan-wijzingen op de kaartlezer volgen 73. Automaat met rechts muntgleuf, kaartlezer en biljet-tengleuf 74. De betaling is mislukt: ADSL-sto-ring 75. Bij contante be-taling: afgerond be-drag met muntspe-cificatie 76. Bon contante be-taling met afronding € 0,02 naar € 0,05 77. Frankering met twee maal € 0,22
             
78. Ingeworpen be-drag: € 0,10 en wis-selgeld 79. Het bedrag is nu naar beneden afge-rond 80. De voortgang van het printen van de zegels 81. Het printen van de zegels is klaar 82. Het printen is klaar, maar let op! 83. Ook voor pakket-zegels geldt een aan-wijzing (foute tekst) 84. Aanwijzing met gecorrigeerde tekst
             
         
    85. De bon wordt geprint   86. Neem uw bon-netje    
 

De bonnen van Postkantoren BV. hebben een andere opmaak dan voorheen en er is een kleiner lettertype gebruikt (vergelijk 92 met 87). Het jaartal in de datumnotatie is '-07' in plaats van '-2007' , 'Za' is  nu voluit 'Zaterdag  en achter 'Bedankt en tot ziens' staat geen uitroepteken meer'(vergl. 92 met 87). De opmaak van de bonnen is links uitgelijnd (vergl. 92 met 87). De vermelding van de het barcodenummer staat nu direct onder de productvermelding, terwijl de voorwaarden zoals voorheen onderaan de bon staan (92). Let op een fout in de tekst van de voorwaarden op de bonnen van de automaten van het type postkantoren BV. Daar staat 'Algemene Voorwarden' (92). Alleen bij de automaat in Papendrecht (PK00005) is deze fout hersteld (91). De pinbetaling staat ook keurig uitgelijnd (vergelijk 92 met 87), behalve in Papendrecht (94). De vermelding van de betaling per chipknip staat nog even chaotisch vermeld als vroeger (90). De aangemaakte waarden staan keurig op de bon vermeld (88 t/m 91). Het blijkt nog steeds lastig de tijd van betalen iets vσσr die van het printen van de bon af te stellen (95).  De vermelding van het BTW-bedrag moet in plaats van € 0.00 € 0,00 zijn (komma in plaats van een punt) (95).

 

Ook bij de bonnen uit de automaten van de TNT Postwinkels is de opmaak wat gewijzigd. De tijdsaanduiding staat niet meer links uitgelijnd, maar is ιιn spatie ingesprongen (96). Koopt men een zelfgekozen waarde, dan staat er niet meer alleen het aantal waarden, maar het woord Postzegel (vergelijk 96 met 95). Gaat het om een priority-waarde, dan staat er in plaats van het woord: Bijfrankeren, Bijplakzegel (vergelijk 97 met 93).

 

Bij de bonnen van de automaten van de TNT Postwinkel Den Haag is de opmaak van de pinbetaalgegevens op de bon gewijzigd. De cijfers van het rekeningnummer zijn deels vervangen door kruisjes en op de plaats van de naam van de bank staat: Equens CTAP host *) (98). Ook is de opmaak van de chipknipbetaling op de bon anders (97). De vermelding van het BTW-bedrag heeft een komma: € 0,00 en staat keurig uitgelijnd (97 en 98). Het logo staat bij beide automaten keurig gecentreerd (96 en 97). Tijdens de eerste dag gaf de automaat TNT00005 nog de oude opmaak van de pinbetaalgegevens. Dit is inmiddels hersteld. De boekingsperiode (de dag van betaling) wordt op deze bonnen voorafgegaan door een 8 in 2008 en een 9 in 2009 (99 en 100).

 

Ook de opmaak van betaalgegevens op de bonnen van de op 16 mei 2008 bij het Postkantoor Zeist in gebruik genomen automaten PK00006 en PK000007 is anders. De pinbetaling bij de PK000006 is opgebouwd als in Apeldoorn en Heemstede, alleen in kleine letters, behalve de tekst: U HEEFT BETAALD TOT ZIENS. De tekst: Totaal en het bedrag zijn met spaties. Het getal boekingsperiode (dag van het jaar) wordt voorafgegaan door het cijfer 8 in 2008 en 9 in 2009 (101). Bij de pinbetaling bij de PK000007 zijn de cijfers van het rekeningnummer deels vervangen door kruisjes en staat op de plaats van de naam van de bank: Equens CTAP host *) (102). De chipknipbetaling bij de PK000006 is keurig uitgelijnd en die van de PK000007 is een rommeltje (103 en 104).

 

87. Bon in de oude opmaak 88. Bon brief stan-  da(a)rd Europa en brief buiten Europa, contante betaling 89. Bon barcode-strook met voor-   wa(a)r-den 90. Bon met bijfran-keren, barcodestrook en voorwa(a)rden, chipknip-betaling 91. Bon met gecor-rigeerde tekst: Voor-waarden 92. Bon voor losse waarden (2x € 0,04 en 4 x € 0,03) - pin-betaling 93. Bijfrankeren Prio-rity
             
94. Bon Pakket Prio-rity Europa en Pak-ket standa(a)rd bui-ten Europa, pin-be-taling 95. Bon met pin-be-taling: 11:18:39, bon-afdruk: 11:23 96. Pin-betaling TNT Postwinkel Den Haag - mislukt 97. Chipknip-beta-ling TNT Postwinkel Den Haag 98. Den Haag - Pin-betaling met xxxxxxx en Equens CTAP Host-vermelding 99. Den Haag - Pin-betaling met xxxxxxx en vermelding ING en boekingsperiode 8....... 100. Den Haag - Pin-betaling met xxxxxxx en vermelding ING en boekingsperiode 9.....
             
 
101. Pin-betaling PK00006 Zeist 102. Pin-betaling PK00007 Zeist 103. Chipknip-beta-ling PK00006 Zeist   104. Chipknip-beta-ling PK00007 Zeist 105. Nieuwe op-maak ING pin-beta-ling 106. PK000007 Zeist, nieuwe opmaak ING pin-betaling
 

 

In 2009 zijn bonnen van de pin-betalingen via de ING-bank (voorheen Postbank) aangepast. Zo zijn op de Postbank-bon: TLV GIRO, PASNR en TRANSNR met getal op de ING (voorheen Postbank) vervangen door: TLV REK, PASVOLGNR,  BET KENMERK zonder getal. Het rekeningnummer is met nullen aangevuld tot 10 cijfers en is het pasvolgnummer beperkt tot de laatste drie cijfers. Een betaalkenmerk ontbreekt (105). Op de bon bij de pin-betaling bij de PK000007 (Zeist) zijn de kruisjes op de plaats van het rekeningnummer nu aangevuld met een viertal cijfers die geen deel van het rekeningnummer uitmaken. De tekst 'Pas' en het pasnummer ontbreken. 'Equens CTAP host' is vervangen door de naam van de bank: ING (106).

 

Regelmatig is er bonpapier van een smal type (58 mm in plaats van  60 mm) gebruikt, waardoor de tekst tegen de linker of rechter buitenkant staat (103).

 

Soms lukt een betaling niet door storing of niet reageren op een verzoek op het scherm van de betaalautomaat. Er worden wel volledige bonnen geprint, alleen staat bij de betaalgegevens vermeld dat de betaling mislukt is (107 t/m 109).

 

       
    107. TNT00004 - Chipknip-betaling gestopt 108. TNT00005 - Sto-ring pin-betaling 109. TNT00004 - Chipknip niet be-taald, betaal aub op andere wijze    
 

De pinbetalingen worden als volgt afgeschreven:

 

Rekeningnummer: Omschrijving: Automaten:
4868223 POSTKANTOOR 022329>HEEMS PK000001 + PK000002
2129 (waargenomen 19 nov 2008) PKT HMS-B11>HEEMSTEDE PK000001
2129 (waargenomen 19 nov 2008) PKT HMS-B10>HEEMSTEDE PK000002
4868223 PKT APELDOORN>APELDOORN PK000003 + PK000004
2129 (waargenomen 15 april 2009) PKT AP 11>APELDOORN PK000003
2129 (waargenomen 15 april 2009) PKT AP 11>APELDOORN PK000004
4868223 POSTKANTOOR 052415>PAPEN PK000005
2129 (waargenomen 16 juli 2009) PKT PPD-W5>PAPENDRECHT PK000005
2129 Pkt ZT-HR 5>ZEIST PK000006
2129 Pkt ZT-HR 6>ZEIST PK000007
     
2326 **) TNT POST NIJMEGEN>NIJMEG TNT00001 + TNT00002
2326 TNT POST RT PP>ROTTERDAM TNT00003 + TNT00004
2326 TNT POST GV PP>'S-GRAVEN TNT00005 + TNT00006

 

*) CTAP is ontwikkeld door Banksys en Interpay (tegenwoordig Equens). Het is een open standaard waardoor betaalautomaten (ook wel POS terminals (Point of Sale) genoemd) makkelijker kunnen worden aangesloten op andere POS processors. Daarnaast is een CTAP POS terminal geschikt voor de acceptatie van zowel magstripe alsook EMV-Chip kaarten (debit- en creditcards).

 

**) Dit rekeningnummer wordt ook gebruikt voor betalingen via de aCon Zelfbediening-automaten bij Super deBoer en Kruidvat.

 

Terug