Filatelie   Digitale frankering in Nederland     Terug 

 

Bijgewerkt op: 01-05-2017

 

5. Frankeren met een NetSet™2 frankeermachine - 2008

 

1.   Inleiding

Op 7 september 1925 wordt in ons land de eerste frankeermachine voor particulier gebruik in dienst gesteld. Sinds dien zijn er vele tienduizenden van diverse fabricaten in gebruik. Met een frankeermachine kan een stempelafdruk in rood op het te verzenden stuk worden gedrukt die niet meer door de post met een stempel ontwaard hoeft te worden. Ook kan voor de afdruk een strook (etiket) worden gebruikt. De machine wordt ingesteld op het per poststuk verschuldigde bedrag en het totaalbedrag wordt door de machine zelf opgeteld.

 

Verrekening was mogelijk door aan het postkantoor waardekaarten te kopen die in de machine werden gestoken waarna deze frankeerstempels afdrukte tot het betaalde bedrag was opgebruikt of door middel van een waardemeter die door de PTT op een vooruitbetaald bedrag werd ingesteld. Verder was er het rekening-courantsysteem waarbij de gebruiker een gemiddeld bedrag vooruitbetaalde dat maandelijks werd verrekend met het werkelijk verbruik.

In de loop der jaren veranderde het systeem van verrekenen, maar door het zelf opgeven van het gebruik bleef de verrekening fraudegevoelig. Omdat het gebruik van een frankeermachine voor de PTT arbeidsbesparend was omdat de gefrankeerde poststukken niet gestempeld hoefde te worden, ging de gebruiker op de duur van lagere tarieven profiteren ten opzichte van de frankering met postzegels.

 

2.   NetSet™

Sinds juli 2002 laat het Nederlandse postbedrijf alleen nog frankeermachines toe, die voorzien zijn van NetSet™, een methode om via een telefoonlijn het frankeertegoed op te waarderen. Dit opwaarderen werkt ongeveer op dezelfde wijze als het opwaarderen van het beltegoed bij een mobiele telefoon. Men kan een keuze maken uit diverse bedragen. Er dient wel een machtiging voor automatische incasso afgegeven te worden. Wanneer de gebruiker het normale frankeertegoed incidenteel wilt verhogen, kan deze gebruik maken van de Emergency Upload Procedure. Binnen 1 uur na aanvraag kan over een extra frankeertegoed worden beschikt. Tevens kunnen gebruikers van een NetSet™ frankeermachine tijdens deze sessie de actuele tarieven downloaden.

 

NetSet™ Frankeermachines zijn er in alle soorten en maten. Je kunt zo'n machine kopen, maar ook huren of leasen. Ook is het mogelijk een oude machine, mits geleverd na 1 januari 1998, met behulp van een NetSet™ kit, inclusief een flexiscale weegschaal, om te laten bouwen. Elke NetSet™ frankeermachine heeft minimaal twee stempels: de waardestempel en de plaats- en datumstempel. Daarnaast kan voor een zakelijke uitstraling de leverancier van de machine een derde stempel laten aanbrengen met een logo of een reclametekst. Deze mogen in een afwijkende kleur worden afgedrukt, maar moeten wel uitsluitend te maken hebben met het beroep of bedrijf van de gebruiker. In bepaalde NetSet™ Frankeermachines kan ook een ‘Port Betaald’-stempel worden geplaatst.

 

Klanten met een NetSet™ Frankeermachine frankeren vanaf 1 januari 2007 tegen een voordeliger tarief dan klanten die de oudere elektronische frankeermachines gebruiken. Dit verschil wordt het NetSet™-voordeel genoemd. Vanaf 1 januari 2008 zijn de tarieven voor het frankeren met een elektronische frankeermachine gelijk aan het tarief van de postzegel.

 

Een NetSet™ frankeermachine kan voor alle briefpost, naar binnen- en buitenland, voor pakketten tot 10 kilogram (binnenland) en tot 20 kilogram naar het buitenland worden gebruikt. Ook post die met extra aandacht moet worden behandeld, zoals Aangetekend, kan gefrankeerd worden met een NetSet™ frankeermachine. Voor aangetekende zendingen geldt eveneens een gereduceerd tarief, maar de gebruiker moet alleen wel een R-strook voor Aangetekend en het verzenddocument op de zending plakken. Het is ook mogelijk om partijenpost te frankeren. Voor partijenpost tot en met 50 gram hoeft u géén ‘Port Betaald’ aanduiding af te drukken. Deze frankeert u op de standaardmanier. Misdrukken worden vergoed (formulier P 1622).

 

Per 1 januari 2009 heeft TNT Post het gebruik van NetSet™ frankeermachines verplicht gesteld. Frankeermachines zonder NetSet™ keurmerk kunnen niet meer gebruikt worden. Vanaf die datum is ook het NetSet™-voordeel vereenvoudigd en hanteert TNT Post vaste NetSet™-voordeelpercentages per product:

• 9% NetSet™-voordeel op Binnenlandse Brievenbuspost. Ook is bet decembertarief van toepassing.

• 3% NetSet™-voordeel op Binnenlandse- en Buitenlandse Aangetekende post;

• 3% NetSet™-voordeel op Buitenlandse Brievenbuspost.

Afhankelijk van het frankeergedrag kan het NetSet™-voordeel door deze aanpassing veranderen. In sommige gevallen waarin het NetSet™-voordeel afneemt, is een overgangsregeling mogelijk.

 

Na het vrijgeven van de postmarkt is er een aantal wijzigingen voor de frankeermachine:

• Per 1 juni 2009 wordt op de NetSet™-frankeermachine omzetgerelateerde korting als mogelijkheid geďntroduceerd;

• Per 1 juni 2009 worden de mogelijkheden uitgebreid om Partijenpost via de frankeermachine te frankeren;

• Per 1 april 2009 kan Buitenland Express niet meer via de frankeermachine worden gefrankeerd.

 

Vanaf 1 juni 2009 bestaat de keuze uit 2 typen contracten:

 

• NetSet™-contract;

• NetSet™-contract met omzetgerelateerde korting.

 

Het NetSet™-contract met omzetgerelateerde korting (OGK) is nieuw. Als hiervoor wordt gekozen ontvangt de gebruiker naast NetSet™-voordeel achteraf een extra korting op de gefrankeerde tarieven voor alle binnenlandse post. Over tarieven die voor korting in aanmerking komen moet wel BTW worden betaald. De kortingsstaffel is als volgt:

Omzetgerelateerde korting wordt uitgekeerd over de netto frankeermachineomzet (dit is de omzet na aftrek van NetSet™-voordeel en restitutie partijenpost en misdrukken) van producten die binnen Nederland worden verzonden. Dit zijn Binnenlandse Brievenbuspost, Binnenlandse Aangetekende post en Binnenlandse Pakketten. Omzetgerelateerde korting wordt in februari van het volgende jaar uitgekeerd. Eens per kwartaal ontvangt de gebruiker van TNT Post een overzicht met daarop de omzetgerelateerde korting die tot dan toe is opgebouwd. Indien de gebruiker recht heeft op aftrek van BTW en met de frankeermachine netto voor meer dan € 1.000,- aan binnenlandse post gefrankeerd, dan wordt geadviseerd een NetSet™-contract met omzetgerelateerde korting te nemen. De omzetgerelateerde korting dient minimaal € 10,- te zijn. Bedragen onder € 10,- worden niet uitgekeerd. Indien een gebruiker geen recht heeft op aftrek van BTW dan wordt geadviseerd te kiezen voor het NetSet™-contract.

 

Per 1 juni 2009 worden de mogelijkheden om Partijenpost met de frankeermachine te frankeren, uitgebreid. Het is dan mogelijk Binnenlandse Partijen brieven in alle gewichtsklassen, Binnenlandse partijen Direct Mail en Binnenlandse Partijen periodieken met de frankeermachine te frankeren. Op het poststuk wordt het Binnenlandse Brievenbuspost tarief gefrankeerd waarna de poststukken als partij worden aangeboden bij de Business Balie. Wanneer de partij aan de voorwaarden voor Partijenpost voldoet, volgt via de factuur restitutie van het verschil tussen het gefrankeerde Brievenbuspost tarief en partijenposttarief.

 

3.   NetSet™2

 

Sinds januari 2008 is bij de frankeermachineleveranciers de nieuwste generatie frankeermachines verkrijgbaar. De NetSet™2 frankeermachines hebben dezelfde basisfuncties als de bestaande NetSet™ frankeermachines. In vergelijking met de Netset™ heeft de Netset™2 frankeermachine een aantal verbeteringen:

De NetSet™2 frankeermachine maakt een digitale frankeerafdruk waarin een tweedimensionale barcode is opgenomen. Dit maakt het voor u mogelijk om in de toekomst toegevoegde waarde diensten af te nemen bij TNT Post, bijvoorbeeld een vorm van Track & Trace. Dankzij de inkjettechnologie heeft u haarscherpe afdrukken van de frankeerstempels, teksten en logo's op de envelop.

De nieuwe Netset™2 frankeermachine is milieuvriendelijker, omdat blauwe inkt geen fluor bevat. De rode inkt van de bestaande frankeermachines bevat dit wel.

Doordat de 2d-barcode de authenticiteit van uw frankeerafdruk bepaalt, kunnen fraudegevallen opgespoord worden.

•  • Het nieuwe systeem maakt het mogelijk om na de liberalisatie van de postmarkt, met BTW belaste producten te frankeren. Er dient dan wel een NetSet™-contract met omzetgerelateerde korting te worden afgesloten.

 

 

Onderstaande bedrijven leveren de NetSet™2 frankeermachine:

 

Firma: Afkorting: Nummerreeksen: Website:
Frama FM 111xxx - 112xxx 113xxx 114xxx 119xxx 900xxx 909xxx 982xxx 984xxx 988xxx 989xxx www.frama.nl
Telefrank TF 810xxx - 830xxx www.telefrank.nl
Neopost RN 820xxx - 821xxx - 822xxx - 840xxx - 860xxx - 880xxx www.neopost.nl
Pitney Bowes PB 825xxx - 826xxx - 865xxx - 870xxxx - 871xxx - 872xxx - 880xxx - 900xxx www.pitneybowes.nl
Francotyp Postalia FR 900xxx - 901xxx - 905xxx 940xxx www.fp-ruys.nl

 

Frama

Frama-afdrukken hebben een 6-cijferig nummer beginnend met FM 111, FM 112, FM 113, FM 114, FM119, FM 900, FM 909, FM 982, FM984xxx, FM 988 en FM 989 (1-11). Merkwaardig is dat de serie 900 (6) ook in gebruik is bij Pitney Bowes (43) en bij Francotyp Postalia (55). De afdrukken komen met en zonder bedrijfslogo of reclame-uiting voor (verg. 13 met 12). Op de plaats van het bedrijfslogo kan ook het Priority-vignet staan (14). Nadat op 31 mei 2011 de posttak van TNT Post verzelfstandigd is en verder is gegaan als PostNL zijn de TNT-logo's langzaamaan vervangen door de tekst PostNL (15). Opvallend is dat bij FM 900 de vermelding PostNL niet gelijk staat met het portobedrag, zoals bij de andere reeksen (verg. 6 met bijv. 7). Dit komt ook voor bij FM 989 (verg. 13 met 12). Ook komen er afdrukken met de vermelding van het afzenderadres (16  en 18). Normaal staat dit logo uitgelijnd boven de matrixcode, maar een afwijking naar links is ook mogelijk (19).

 

Wanneer je dubbelklikt op een van de afbeeldingen wordt deze in een nieuw venster vergroot weergegeven. De afbeeldingen zijn dan scherp en de teksten zijn dan goed leesbaar. Door op het naar links wijzende pijltje linksboven in de browser te klikken kan dit venster weer gesloten worden.

 

1. FM 111xxx 2. FM 112xxx 3. FM 113xxx 4. FM 114xxx 5. FM 119xxx 6. FM 900xxx 7. FM 909xxx
             
8. FM 982xxx 9. FM 984xxx 10. FM 988xxx met decembertarief 11. FM 989xxx 12. FM 989xxx met hoger staande tekst PostNL 13. Met reclame 14. Met priorityvig-net
             
   
  15. Met tekst PostNL 16. Met tekst PostNL en afzenderadres boven de matrixcode 17. Als 6 maar met reclameboodschap voor FRAMA 18. Nu met afzender-adres links van de tekst postNL en de matrixcode 19. Naar links ver-schoven tekst PostNL  

 

Telefrank

Telefrank-afdrukken hebben een 6-cijferig nummer beginnend met TF810 en TF830 (20 en 21). De afdrukken bestaan uit twee typen: met een grote en een kleine matrixcode (22) en komen ook met reclameteksten voor (23). In veel organisaties en bedrijven geeft het personeel gefrankeerde privépost aan de medewerker die voor de post zorgt mee. Soms worden de opgeplakte postzegels per ongeluk voorzien van een frankeermachinestempelafdruk (21). Nadat op 31 mei 2011 de posttak van TNT Post verzelfstandigd is en verder is gegaan als PostNL zijn de TNT-logo's langzaamaan vervangen door de tekst PostNL (24).

 

   
  20. TF810xxx 21. TF830xxx 22. Grote en kleine matrixcode 23. Met reclame 24. Met tekst PostNL  

 

Neopost

 

Neopost-afdrukken hebben een 6-cijferig nummer beginnend met RN 820, RN 821, RN 822, RN 840, RN 860 en RN 880 (25-30). De afdrukken beginnend met RN 820, RN 821, RN 822, RN 840, RN 860 en RN 880 hebben verschillende gebruikte lettertypen en afmetingen (31). Afdrukken komen met en zonder bedrijfslogo of reclame-uiting voor (vergelijk 25 met 28). In plaats van bedrijfslogo's of reclame-uitingen zien we bij de afdrukken beginnend met RN 860 regelmatig het afzenderadres staan (29). Afdrukken beginnend met RN 820 en RN 821 hebben die vermelding (postcode met huis of postbusnummer) boven de matrixcode staan (26, 27 en 35). Ook komt het afzenderadres voor in een stempelrond (32). Ook bij frankeermachinestempels komen als gevolg van een softwarestoringen verschoven en niet complete afdrukken voor (33 en 34). Nadat op 31 mei 2011 de posttak van TNT Post verzelfstandigd is en verder is gegaan als PostNL zijn de TNT-logo's langzaamaan vervangen door de tekst PostNL (35).

 

25. RN 820xxx met afzenderadres boven de matrixcode 26. RN 821xxx met afzenderadres boven de matrixcode 27. RN 822xxx 28. RN 840xxx 29. RN 860xxx 30. RN 880xxx 31. Verschillende afmetingen
             
     
  32. Afdruk afzender-adres in stempel-rond 33. Onder: verscho-ven en niet complete afdruk bovenste re-gel (softwarestoring)   34. Verschoven com-plete afdruk boven-ste regel (software-storing) 35. Met tekst PostNL en afzenderadres boven de matrixcode  

 

Pitney Bowes

Pitney Bowes-afdrukken hebben een 6-cijferig nummer beginnend met PB 825, PB 826, PB 865, PB 870, PB 871, PB 872, PB 880 en PB 900 (36-43). Merkwaardig is dat de serie 880 (42) ook al in gebruik is bij Neopost (30). De afdrukken komen met en zonder bedrijfslogo of reclame-uiting voor (vergl. 44 met 37). Regelmatig zien we de vermelding van het afzenderadres (postcode met huis of postbusnummer) boven de matrixcode staan (46). De afstand tussen de letters en de cijfers onderling kan wat rommelig zijn (47) en ook kan de hoogte van de plaatsing ten opzichte van het logo iets verschillen (48). Dat komt ook voor bij de afdrukken met de tekst PostNL (49). Wat hier trouwens opvalt is dat de afdrukken van de reeks PB 865 breder zijn dan de afdrukken van de overige PB-reeksen, resp. 61 mm en 58 mm. (50) en dat de matrix-code van de PB 870 kleiner is dan die van de PB 865 en anderen. De matrix-code van de PB 865 is: 11 x 32 mm, van de PB 870 is: 9 x 28 mm en van de overigen: 10 x 30 mm (51). Ook heb ik afdrukken zonder datumvermelding gezien. Soms waren alleen de scheidingspuntjes afgedrukt (52). Een enkele keer is bij het gebruik van de frankeermachine in plaats van de milieuvriendelijke blauwe inkt toch rode inkt gebruikt (53 en 54).

 

36. PB 825xxx 37. PB  826xxx 38. PB 865xxx 39. PB 870xxx 40. PB 871xxx 41. PB 872xxx 42. PB 880xxx
             
43. PB 900xxx 44. Met bedrijfslogo

45. Verschillende lo-go's van hetzelfde bedrijf

46. Zonder en met afzenderadres boven de matrixcode 47. Rommelige op-maak afzenderadres 48. Verschillende hoogten plaatsing afzenderadres boven de matrixcode 49. Met tekst PostNL en verschillende hoogten plaatsing afzenderadres boven de matrixcode
             
   
  50. Bovenste afdruk: 58 mm; onderste af-druk PB 865: 61 mm 51. Matrix-code bo-venste afdruk: 10 x 30 mm; onderste af-druk PB 870: 9 x 28 mm 52. Cijfers ontbreken in datumveld; boven wel scheidingspunt-jes 53. Rode afdruk

54. Rode afdruk PostNL

 

 

Francotyp Postalia

Francotype Postalia-afdrukken hebben een 6-cijferig nummer beginnend met FR 900, FR 901, FR 905 en FR 940 (55-58). De afdrukken beginnend met FR 905 en FR 940 hebben een ander gebruikt lettertype dan de afdrukken beginnend met FR 900 en FR 901 (59). Afdrukken komen met en zonder bedrijfslogo of reclame-uiting voor (60). In veel gevallen staat een oproep de website te bezoeken (61). Soms is hierbij ook het afzenderadres (postcode met huis of postbusnummer) opgenomen (62). Ook komt alleen het afzenderadres voor (63). Soms staat het afzenderadres boven de matrixcode (64). Op de plaats van het bedrijfslogo kan ook een  Priority-vignet staan (65; vergelijk dit vignet met 14). Het is ook mogelijk om partijenpost met een NetSet-machineafdruk aan te leveren. In de afdruk behoort dan het Post Betaald-logo voor te komen (66). Er volgt dan restitutie op de frankeerkosten. Op 31 mei 2011 is de posttak van TNT Post verzelfstandigd en verder gegaan als PostNL. Langzaamaan worden de TNT-logo's vervangen door de tekst PostNL (67). 

 

55. FR 900xxx 56. FR 901xxx met vermelding van website en afzender-adres 57. FR 905xxx 58. FR 940xxx 59. Verschillende lettertypen 60. Zonder en met het bedrijfslogo 61. Met websitever-melding
             
 
62. Met websitever-melding en afzen-deradres 63. Alleen afzender-adres 64. Afzenderadres boven de matrixcode   65. Afdruk met prio-rity-logo 66. Afdruk met Port Betaald-logo 67. Afdruk met tekst PostNL

 

Omhoog