Home       Postalia           Filatelie

Bijgewerkt op: 31-01-2014

Duitsland

 

Kantoren

Vanaf oktober 2005 opende Deutsche Post als pilot op zo'n 300 plaatsen in winkels een zgn. Postpoint met een volledig basisassortiment. Dat wil zeggen de verkoop van Markensets, Plusbriefen en -karten, DHL-Paketmarken, Pluspäckchen en Packsets en in ontvangst nemen van reeds gefrankeerde pakketten. De verkrijgbare postwaarden zaten in een blisterverpakking met tekstkaartje en hangoog. Op 2 april 2007 werd een nieuwe pilot gestart waarbij er differentiatie was in de aangeboden dienstverlening en het aantal verkrijgbare postwaarden. Deze werden afgestemd op de behoefte van het publiek (1 tot en met 4). Vanaf dat moment zaten de bij de Postpoints verkrijgbare postwaarden in een gestandaardiseerde blisterverpakking van 90 x 130 mm. De afmeting van 90 x 130 mm is daarna ook voor verkoop bij de postkantoren ingevoerd.

 

Literatuur: De Deutsche Post is nieuwe wegen ingeslagen, Leo de Kaper, Deutsche Post, jrg. 22, nr. 4, november 2009. Klik hier voor dit artikel.

 

Wanneer je dubbelklikt op een van de afbeeldingen wordt deze in een nieuw venster vergroot weergegeven. De afbeeldingen zijn dan scherp en de teksten zijn dan goed leesbaar. Door op het naar links wijzende pijltje rechtsboven in de browser te klik-ken kan dit venster weer worden gesloten.

 

   
  1. Postpoint Cap Markt Bühl 2. Postpoint Cap Markt Bühl 3. Postpointbalie 4. Presentatie ver-koop-assortiment  

 

Automaten

Op 23 mei 2001 werd de eerste Sielaff-automaat in gebruik genomen (1 en 2). Deze automaten maken onderdeel uit van een geautomatiseerd netwerk waardoor het mogelijk was op 1 januari 2002 met een druk op de knop alle automaten om te zetten naar de Eurowaarden. Aanvankelijk hadden de stroken vóór de waardeaanduiding een posthoorn (3), na 1 januari 2002 werd dat het Euroteken (5). Op 4 april 2002 kreeg de strook een nieuw aanzien: een brievenbus (6). Aanvankelijk waren de bonnen klein (4), vanaf september 2002 werden langere bonnen afgegeven (7 en 8). Het werd toen ook mogelijk een restwaardebon af te laten geven. Deze bonnen hebben een R achter het numnmer (8). Vanaf 2005 werd ook informatie omtrent de verschuldigde omzetbelasting afgedrukt (9). Vanaf 24 oktober 2008 werden er na elkaar twee verschillende stroken afgegeven (10).

 

1. Sielaff-automaat 2. Sielaff-automaat: keuzescherm 3. Sielaff-automaat: Automaatstrook - testdruk posthoorn 4. Sielaff-automaat: bon 1 januari 2002 5. Sielaff-automaat: Automaatstrook - euroteken - 1e dag 6. Sielaff-automaat: Automaatstrook - brievenbusmotief 7. Sielaff-automaat: bon: 0050

 

 

 

 

 

 

 

       
    8. Sielaff-automaat: restwaardebon: 0050R 9. Sielaff-automaat: bon met omzetbe-lastingvermelding 10. Sielaff-automaat: Automaatstroken - nieuwe motieven (Plusbrief)    

 

Tussen 19 april 2002 en 2 juli 2003 heeft op verschillende plaatsen een pilot plaatsgevonden met een automaat (Automat für Postdienstleistungen - PDL) van de fabrikant Samkyung (11). Een zo'n automaat stond in de hal van het postkantoor aan de Domplatz in Münster. Via een keuzemenu en met begeleiding van een stem kon je gemakkelijk brieven en kaarten voor binnen- en buitenland frankeren. Ook was het automatisch frankeren van pakjes, aangetekende en rembourszending binnen het eigen land mogelijk, evenals de losse verkoop van automaatstroken en afgifte van luchtpoststrookjes (13 en 14). Na een keuze gemaakt te hebben in de wijze van verzending opent zich een ruimte waarin de zending gelegd moet worden. Het stuk wordt gewogen en na betaling (contant op met een bankkaart) geeft de automaat de benodigde stroken en eventueel wisselgeld af (15 tot en met 18). De waardeafdruk op de automaatstroken uit deze automaat is breder dan die uit de Sielaff-automaat (18). Het vak gaat weer open, het stuk kan uitgenomen worden van de benodigde stroken worden voorzien en gevraagd wordt het stuk weer in het vak te leggen, waarna het stuk verwerkt wordt en een bon wordt afgegeven (19 en 20). Voor deze pilot zijn 16 automaten ingezet.

 

11. Folder  pilot Samkyung-automaat 12. Voor de auto-maat 13. Keuzescherm 14. Keuzescherm (folder) 15. Het poststuk wordt gewogen 16. betaal- en afgifte-gedeelte van de automaat 17. betaal- en afgifte-gedeelte van de automaat (folder)
             
   
  18. Automaatstrook Samkyung: waarde-afdruk 32 mm (Sielaff: 29 mm) 19. Poststuk wordt ingenomen en ver-werkt 20. Bon Samkyung-automaat 21. Via de Samky-ung-automaat ver-zonden brief 22. Via de Samky-ung-automaat ver-zonden aangete-kende brief  

 

Op 6 april 2005 is in 15 postkantoren een pilot uitgevoerd met boekjesautomaten van Sielaff en Baumann. In Coesfeld, vlak bij Münster, stond in de hol een automaat van het type Sielaff opgesteld (23 tot en met 28). De bediening verliep eenvoudig via een keuzemenu (26). Op 29 juni 2006 werd de pilot beëindigd.

 

   
  23. Sielaff automaat-nr: 90267918 24. Sielaff automaat-nr: 90267918 25. Sielaff automaat-nr: 90267918 26. Sielaff: Keuzeme-nu 27. Sielaff: Afgifte-klep  
             

 

 

 

 

    28. Sielaff automaat-nr: 90267918 29. Getrokken boekje 30. Sielaff automaat-nr: 90267918 - bon    

 

Brievenbussen en pakjesstations

In oude binnensteden kom je soms replica van 19e eeuwse brievenbussen tegen (1 tot en met 3). Verder zie je nog steeds diverse oude modellen staande brievenbussen met de inworpgleuf midden voor en met de gleuf aan de rechterkant (4 en 5). In Frankfurt AM trof ik bij een postkantoor twee dubbele brievenbussen aan en een automaat van het merk Sielaff (6 en 7). Van dit zelfde model zie je ook veel enkele bussen. Deze hebben eveneens de inworpgleuf aan de voorkant (8 en 9). In Weilburg (Markt) had een grappenmaker het loge van Deutsche Post Postlogo veranderd in een slak (9). In dun bevolkte gebieden zie je kleine bussen, soms op een paal, dan weer hangend aan een muur (10 en 11). De staten met lichtingstijden zijn aangepast aan de bevolkingsdichtheid. In kleine plaatsjes word de bus minder vaak geleegd dan in grote plaatsen (12 en 13). In Berlijn trof ik zgn. tweelingbrievenbussen aan (14 en 15).

 

In Bühl ontdekte ik ook nog een brievenbus van Arriva, een Duits postbedrijf (16). Op de bus stond dat deze dagelijks om om 16.15 uur geleegd werd en dat alleen klanten van Arriva er post in konden werpen (17). Situatie 2010.

 

1. Limburg a.d. Lahn 2. Limburg a.d. Lahn 3. Weilburg a.d. Lahn 4. Brievenbus met inworpgleuf mid-denvoor (Limburg a.d. Lahn) 5. Brievenbus met inworpgleuf rechts 6. Kluster twee dubbele brieven-bussen en een Sielaff-automaat (Frankfurt) 7. Dubbele brieven-bussen (Frankfurt)
             

8. Enkele bus met gleuf voor 9. Bus met aangepast logo 10. Kleine bus op een paal 11. Kleine bus han-gend aan de muur 12.  Staat met lich-tingstijden met lich-ting op zondag 13. Staat met lich-tingstijden zonder lichting op zondag 14. Tweelingbrieven-bus
             
 

 

 

 
    15. Tweelingbrieven- bus, frontaanzicht 16. Brievenbus van Arriva 17. Mededeling voor klanten    

 

In 2006 is Deutsche Post begonnen met het plaatsen van Paketboxen. Een Paketbox is eigenlijk een brievenbus voor pakketten. Na het pakket gefrankeerd te hebben, schuif je de klep open, leg je het pakket erin en sluit je de klep. Het pakket is daarna niet meer uit de Paketbox te halen (18 tot en met 23).

 

In 2001 vond een pilot plaats met zgn. Packstations . Bij een Packstation kunnen mensen die overdag niet thuis hun pakketten afhalen. Deze Packstations staan bij postkantoren en ook bij benzinestations, treinstations en grote supermarkten (24 tot en met 28). Je moet je wel voor deze manier van afhalen aanmelden en het station van je keuze opgeven. Je ontvangt dan een Goldcard (chipcard) met klantnummer en een pincode om je bij de automaat te kunnen identificeren. Wanneer er een pakje voor je is krijg je een sms of e-mail. Het pakje is voorzien van een barcodesticker (versleuteling van naam en klantnummer van de geadresseerde), die er voor zorgt dat het juiste pakket wordt afgeleverd. Je kunt bij een Packstation ook pakketten frankeren en verzenden. Het is een 24-uur service.

 

 

18. Paketbox 19. Paketbox 20. Instructie 21. Opening om pakket in te leggen   22. Nieuw model (2009) 23. Opening om pakket in te leggen
             
 

 
  22. Packstation 23. Bedieningspa-neel 24. Packstation, voorkant 25. Bedieningspa-neel 26. Packstation, achterkant  

 

Vervoer

Tijdens het wandelen kwam ik bij Limburg a.d. Lahn een postzuil uit 1789 tegen (1). Vanaf die plek was het 12 uur lopen naar Frankfurt en 9 uur naar Koblenz. Achter het postkantoor van Bühl stonden de bekende brievenbestellerfietsen in de stalling (2).

 

       
    1. Postzuil 1789 2. Brievenbesteller-fietsen    

 

Postmuseum

In het oude in 1872 door Heinrich von Stephan in Berlijn op de hoek van de Leipziger Straβe - Mauerstraβe gestichte Postmuseum werd in 1958 het Postmuseum der DDR geopend. Na de hereniging van West en Oost Duitsland werd na een grondige verbouwing in maart 2000 in dit gebouw het Museum für Kommunikation Berlin voor het publiek geopend (1). Het is een prachtig gebouw met een impostante hal (2 en 3). Bovenin zijn mensgrote beelden van postbeambte te zien (4).

 

In de kelderverdieping wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van het gebouw (5 en 6) en is er een schatkamer met behalve de Blauwe Mauritius ook bijzonderheden uit de Duitse postgeschiedenis, zoals de Buizenpost (7), de Radio-Postkarte (8) en een drukplaat van de Germania 3ct. (9). Op de 1e etage gaat het tentoonstellen van de historische verzameling verder.

Er is daar een uitgebreide verzameling miniaturen van postbussen (10) mobiele postkantoren (11), postrijtuigen (12), perronkarretjes (13), koetsen, paquebot-schepen en vliegtuigen te zien. ook was er een afdeling met stempels, brieven, postzegels en allerhande automaten en machines. Bijzonder was een automaat waar een briefkaart uit kwam die voorzien was van een frankeermachinestempel en daardoor na beschrijving direct in de brievenbus kon worden gedaan (14). Ook was er een automaat voor briefpapier (15). Uit de voormalige DDR waren er automaten voor postzegelboekjes (SMHD) en briefkaarten (16). Van de verschillende tentoongestelde stempelmachines was de Francotyp de bekendste (17). Ook waren er verschillende buizenpost-verzend- en -ontvangbuizen (18 en 19). In de museumwinkel stond een oude brievenbus voor post die voorzien moest worden van een stempel ter gelegenheid van het museumbezoek (20 en 21).

 

1. Het postmuseum in Berlijn 2. De hal vanaf de begane grond 3. De hal vanaf de bovenste verdieping 4. Beeld van een postbode 5. Heinrich von Stephan, stichter van het museum 6. Litho met afbeel-dingen van het museum (Mi 63) 7. Buizenpost
             
8. Radio-Postkarte 9. Drukplaat Germa-nia 10. Vervoer met de postbus (Reichspost) 11. Postkantoor in een aanhanger 12. Postrijtuig (Pruisen) 13. Bedrijvigheid op het perron 14. Automaat voor briefkaarten met frankeerstempel
             
             
15. Automaat voor briefpapier 16. Automaten voor postzegelboekjes (SMHD) en brief-kaarten (DDR) 17. Francotyp stem-pelmachine 18. Verzend- en ontvangbuis buizen-post 19. Ontvangbuis buizenpost met vangnet 20. Brievenbus in de winkel van het museum (1) 21. Brievenbus in de winkel van het museum (2)

 

Terug